Håll kvar personalen

Det finns flera sätt man kan bära sig åt för att hålla kvar sin personal. Bra kontorsmöbler för ergonomin, högre lön och en i allmänhet trivsam arbetsmiljö är några exempel på det. Den som vill skapa incitament för sin personal att stanna kvar på företaget har sannolikt flera saker att jobba med. Här ger vi ett par exempel på hur man som företagsledare kan gå till väga.

Rätt kontorsmöbler

Rätt kontorsmöbler kan låta som en bagatell jämfört med till exempel en hög lön. Har man dock utslitna och omoderna kontorsmöbler är det sannolikt att få tankar fanns på ergonomin vid tillverkningen. Idag vet vi att ergonomi är mycket viktigt och att det bidrar till personalens välmående vilket i sin tur bidrar till en bättre arbetsplats. Att investera i bekväma och ergonomiska kontorsmöbler är en investering som med största sannolikhet lönar sig.

Besök sidan Kontorsmöbler Stockholm för att läsa mer om detta.

Hur är läget?

Ligger kontoret i ett tråkigt läge i en förort utanför till exempel Stockholm, fast än att medarbetarna bor i centrala Stockholm? Något som många försöker att minska så gott det går är pendlingstiden. Allt fler inser hur mycket tid det faktiskt kan ta upp av ens dag och att en halverad pendlingstid t.ex. kan innebära en extra timme att umgås med barnen därhemma.

En kontorsflytt, med flytt av kontorsmöbler och allt vad det innebär, är en uppgift som tar tid, pengar och energi. Men i vissa fall kan det vara en investering som lönar sig och som hjälper dig att hålla kvar din personal.

Lön

Är ditt företag baserat i en större stad som Stockholm eller Göteborg? De flesta har hört att det är vanligt att gå upp i lön vid byte av arbetsgivare, och troligtvis även din personal. Att betala dem marknadsmässiga löner är givetvis något som är grundläggande för att hålla dem kvar på företaget. De med spetskompetens eller väldigt lång erfarenhet brukar kunna få en lönehöjning över andras. Är deras kompetens efterfrågad på arbetsmarknaden är det säkerligen enkelt för dem att byta företag om de vill gå upp i lön – inte minst om företaget är i Stockholm, Göteborg eller Malmö, där det sannolikt finns flera andra arbetsgivare i samma område – både yrkesmässigt och geografiskt.

Lönen betyder dock inte allt för alla och det kan vara lika viktigt att arbeta med andra aspekter. Att i allmänhet skapa en trivsam arbetsmiljö med god stämning är att komma en bra bit på vägen. Gör man sig själv attraktiv som arbetsgivare blir det, allt som allt, betydligt lättare att hålla kvar personalen.

6 Sep 2017