Funderar du på eget som teknisk förvaltare?

Den som har gått en lång utbildning på högskola, eller universitet, kanske vill kunna starta eget och på så sätt ta makten över den egna arbetssituationen. Att starta eget kan vara det första steget till att skapa ett företag som kan växa sig starkt. Det sägs att vi i Sverige är mest vana vid arbete som anställda, och inte är ett folk som är vana entreprenörer. Medan företagaren i Sveriges vaknar varje morgon och ställer sig frågan när hennes, eller hand företag ska bli uppköpt, vaknar företagaren i USA och ställer sig frågan när henne, eller hans företag ska bli stort. Det säger en del om vilka perspektiv vi har i Sverige.

Teknisk förvaltning – något att bygga företag på?

Kan det verkligen löna sig att starta företag med teknisk förvaltning? Finns det sådana behov? Alla fastigheter behöver teknisk förvaltning. Våra fastigheter genomgår just nu en stor förvandling. Från att ha varit fastigheter med mest behov av städning, renovering och tjänster som har med snöskottning, gräsklippning att göra, ser vi våra fastigheter som blir alltmer tekniskt avancerade. Vi skaffar oss motoriserade ventiler, alla funktioner i kök och badrum blir tekniskt avancerade, vi har gått från de manuella och analoga funktioner till tekniska och digitala sådana. Därför ökar behovet av tekniska tjänstemän (och kvinnor) som klarar av att hantera och manövrera sådana funktioner i våra fastigheter.

Väldigt många fastigheter i Stockholm

Tänker man på alla de tusentals fastigheter som finns i Stockholm, både kontor, industrier och bostäder, och att alla dessa fastigheter som behöver teknisk fövaltning när det kommer till olika behov av förvaltning av tekniska lösningar, för elen och olika digitala lösningar, kommer det att finnas behov av tjänstemän (och kvinnor) som kan hantera alla dem i flera år framöver. Dessutom lär de tjänsterna fördubblas i flera år framöver. Behovet av sådan arbetskraft lär inte avta under de närmaste åren, tvärtom. Startar du ett företag med sådan högutbildad personal lär du inte lida brist på uppdrag de närmaste åren. Vi behöver fler ingenjörer i framtiden, inte färre, och vi kommer att behöva fler entreprenörer, som inte frågar sig när deras företag ska köpas upp, utan som frågar sig när deras företag ska bli stort i framtiden. Då de flesta fastigheter i landet ligger i Stockholm, och om man vill vara säker på att uppdragen inte sinar, är det väl i Stockholm man bör arbeta. Vill du läsa mer om företag med tjänstemän som erbjuder teknisk förvaltning i Stockholm, läs mer på: https://www.tekniskförvaltningstockholm.se.

5 Apr 2019