Få ut det mesta av din M&A förhandling

M&A förhandlingar är ingen lätt procedur och det är viktigt att verkligen sätta sig in i hur förhandlingen ska gå till. Så hur lyckas man med sin M&A förhandling, vilka fallgropar finns?

M&A står för Mergers & Acquisitions vilket innebär företagsöverlåtelse. När det gäller M&A behöver en företagare göra noggranna förberedelser. Det är inte bara säljare som behöver göra förberedelser, utan även köparen. Bland annat består detta av att göra en gedigen genomgång, som på fackspråk heter due diligence. Genomgången innehåller det juridiska och ekonomiska läget av det företag som köparen är intresserad av. Här koncentrerar man sig på bland annat hur företagets avtal och förpliktelser ser ut men även själva ägarstrukturen. Det är en komplicerad procedur, och här bör man ta hjälp av experter. M&A förhandlingar är inget som görs över en dag och det ska få ta sin tid.

Hur lyckas man med M&A förhandlingen?

Det är bra att veta att M&A förhandling inte bara handlar om svenska företag utan det kan även förekomma internationellt. Då är det extra komplicerat, eftersom andra lagstiftningar blir en faktor att beakta. När det kommer till M&A inom Sverige så är nyckeln till framgång att säljaren är medveten om vad som säljs, vilka avtal som binder företaget och som därmed medföljer övertagandet. Precis som för säljaren är detta mycket viktigt för köparen. Här är det extra viktigt att allt reds ut innan försäljningen sker och avtal ingås och/eller sägs upp. Vidare måste all dokumentation tas fram, speciellt är detta en viktig punkt för köparen att få kontroll över inför köpet. Noggrann planering, gedigen dokumentation och hållbara avtal är därför nyckeln till en lyckad M&A förhandling.

Vilka fallgropar finns det?

Många förhandlingar sker under sekretess, vilket kan vara en fördel då det kort och gott handlar om affärshemligheter. Annars finns risken att dessa läcker ut. Sekretessavtalet förhindrar även att information läcker som kan komma konkurrenter till nytta. Det gäller även att det förs ett memorandum, vilket är ett samlat dokument av vad som diskuterats kring pris och villkor. På så sätt ges en struktur på förhandlingen, eftersom förhandlingen är komplex. För att undvika misstag och fallgropar ska även skattekonsekvenser noga gås igenom och hur försäljningen ska struktureras. Som det framgår är det en mycket komplicerad transaktion och det finns många anledningar till att anlita erfarna affärsjurister och framför allt inte stressa fram en överlåtelse.

5 Mar 2020