Få en bättre kundöversikt med hjälp av segmentering

Har du bra eller dålig kontroll på vad dina kunder har för behov och vilken köpgrupp de tillhör? Vet du vilka städer de bor i och hur deras köpvanor ser ut? Har du någon aning om deras köpkraft?

Det finns flera fantastiska verktyg i den digitala världen där det är möjligt att dela in kunder i olika så kallade segment. Ett segment används för att definiera målgrupper. Det är ett perfekt redskap för en företagare, speciellt när det gäller att uppnå en lyckad marknadsföring. Du vill väl att din marknadsföring ska nå ut till rätt människor? Ponera att du vill sälja en viss sorts mat, till exempel kött. Då blir det ju bara dumt om du skulle nå ut till alla vegetarianer som inte äter kött. Dina pengar, din tid och din energi är bortkastad. Men även konsumentens. Får du som konsument hela tiden reklam eller annonser för något som är ointressant för dig, kommer du så småningom att bli irriterad eller sluta titta åt det företaget, även när det gäller saker du vill ha.

Hur kan du göra det rätt från början?

Du börjar med att kolla upp kundernas bakgrund, sociala status, deras köpkraft och utbildningsnivå. Men det är mycket mer som spelar in. Intressen, hobby, kunskap om datorer och så vidare. Det är vanligt att dela in kunder i hela 44 olika livsstilar. Därefter kan man delas in i 14 övergripande grupperingar. Att försöka sig på detta själv utan erfarenhet eller datoriserade program blir en ren omöjlighet. Som tur för dig, som är intresserad av att segmentera dina potentiella kunder eller de redan befintliga, finns det hjälp att få. Flera företag på marknaden har specialiserat sig på just att segmentera kunder.

Effektivitet som gynnar alla

Ett bra sätt att tänka är att all dina kunder vill ha erbjudande på det som de tycker om eller behöver. Således kan inte alla få ett massutskick om samma produkt. Om du säljer kläder vill du ju rikta in dig på lite varmare sådana till kunder i Norden och kanske lite mer luftiga till dem som bor vid Medelhavet eller i tropiska länder. För dem som arbetar med kultur kan erbjudanden om kulturella aktiviteter vara av stort intresse. För en trädgårdsintresserad blir ett erbjudande om billiga eller exotiska blommor en ren vinstlott. Samtidigt som de får sina behov tillgodosedda, får ditt företag tillbaka, i form av köp och uppskattning.

12 Apr 2020