Få en anställning med Rusta och matcha

Har du sökt mängder av jobb utan framgång, kanske du har tröttnat på att försöka. Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och matcha kan hjälpa dig till ett jobb.

Kanske tillhör du den grupp som behöver mer stöd, och kanske längtar du efter åtminstone en praktikplats någonstans. Du kan också få hjälp med hur man skriver en platsansökan och hur man beter sig på en anställningsintervju. Det finns konsulter på rusta och matcha som gärna hjälper dig, och många platssökande har lyckats få jobb på det viset. Det är svårt att själv framhålla alla sina fördelar när man står långt ifrån arbetsmarknaden. Har man fått många negativa besked sjunker modet, men med rätt stöd och coachning från en konsult på rusta och matcha går det betydligt bättre. Det finns alltid företag som vill ha arbetsvillig personal.

Rusta och matcha leder till rätt arbetsplats

En konsult på rusta och matcha har kontakter inom det lokala näringslivet och får veta när företag behöver anställa någon. Du har förmågor som kan uppskattas där, och det är konsultens sak att matcha er mot varandra. Även på enklare jobb är det viktigt att man vill jobba och att man kommer dit varje dag och utför sina sysslor.

Du måste inte se ut som en fotomodell eller ha självförtroende som en stjärnsäljare för att lyckas få en anställning. Du kan matchas in på en praktikplats, som leder till att du får ett jobb så att du kan försörja dig själv. Det är en individbaserad hjälp till framgång.

17 May 2022