En introduktion till ombildning av hyresrätt

Det finns flera fördelar med att ombilda hyresrätt till bostadsrätt. Hur det går till kan skilja sig lite åt, men börjar ofta med att ett par hyresgäster pratar ihop sig och kallar till möte. Idag sker mängder av ombildningar i runt om i Sverige. De kan gynna såväl hyresvärd som hyresgäster i slutändan. Givetvis ska det gälla att intresset för att ombilda hyresrätten finns.

Hur börjar det?

Som nämnt i inledningen börjar det vanligtvis med att ett par gäster pratar ihop sig och bildar en bostadsrättsförening och därefter registrerar den hos Bolagsverket. Att bilda en bostadsrättsförening kräver visst arbete, bland annat att en ekonomisk plan tas fram och att den granskas av vad som kallas för intygsgivare. Vid registrering hos Bolagsverket sedan, kontrollerar de att intygsgivarna har rätt behörigheter.

Det är inte ovanligt att föreningen i ett ganska tidigt skede lämnar in en intresseanmälan om förvärv för ombildning från hyresrätt till bostadsrätt till Lantmäteriet. Det här gör man för att inte riskera att hyresvärden väljer att låta någon annan köpa fastigheten.

Besiktning och ekonomi

När en förening ska ombilda hyresrätter och köpa en fastighet krävs omfattande undersökningar. Undersökningsplikten är långtgående och en besiktning ska visa vad som behöver åtgärdas i fastigheten just nu – och vad som behövs göras i framtiden. Kostnad för underhåll och reapartioner är något som ska tas med i den ekonomiska planen. Något som intygsgivarna gör är bland annat att kontrollera att kostnadsberäkningarna för vad framtida underhåll kommer att kosta är rimliga.

Föreningen kommer så småningom att ges ett pris, där det ska framgå vilken lägenhet som kommer att kosta vad. Det ska även framgå vad boendekostnaderna blir om man väljer att köpa sitt boende som bostadsrätt. Även det här är något som tas med i den ekonomiska planen. Kalkylerna som görs presenteras sedan på möte för de som bor i huset. Om en kartläggning av intresset inte har gjorts ännu är det hög tid för det.

Beslut och verkställande

Ett beslut om att föreningen ska köpa fastigheten tas normalt på vad som kallas för en köpstämma. Där gäller att minst två tredjedelar av samtliga hyresgäster röstar ja till affären för att den ska gå igenom. Den hyresgäst som röstar ja har inte förbundit sig till att köpa sin lägenhet, utan godkänner endast att föreningen förvärvar fastigheten.

De allra flesta som ska köpa en lägenhet behöver ta lån för det. När man ska ombilda hyresrätt är det enklare att få lån, eftersom det inte behövs någon kontantinsats. Hur exakt det går till i praktiken beror givetvis på din nuvarande ekonomi och vad banken säger.

3 Sep 2017