En bra chef

Vad ska du tänka på vid chefsrekrytering? Vad kännetecknar en bra chef i Stockholm 2017? Vilka egenskaper bör en modern chef ha för att hålla både anställda och uppdragsgivare nöjda och samtidigt se till att organisationen fungerar och ger bra resultat? När det gäller chefsrekrytering till ditt företag gäller det att du vet precis vad du är ute efter; att du väljer person efter meriter men också personlighet. Hur skulle den här personen fungera med arbetsgruppen? Hur har arbetsgruppen fungerat med tidigare chefer och varför?

En förebild

En bra chef har förmågan att både vara en förebild och en medarbetare, att skapa känslan av ett vi. Detta gör chefen både genom att ta beslut, men också genom att delegera ansvar på sina anställda, något som i sin tur får dem att växa. En toppstyrd arbetsgrupp är mer benägen att uppfatta sitt arbete som monotont och oinspirerande och missnöje gror fort på en arbetsplats. Att kunna visualisera tydliga mål och visioner är en absolut nödvändig egenskap när man jobbar som chef.

Konfliktlösare och diplomat

En bra chef snappar också upp pyrande missnöje och gryende konflikter i arbetsgruppen och adresserar dem innan de utvecklats till bråk. Hen ser till att de anställda känner sig rättvist behandlade och får dem att känna att det alltid går att tala om problem på arbetsplatsen utan rädsla för reprimander.

En chef ska inte köra över sin arbetsgrupp och hänvisa till direktiv uppifrån. Inte heller ska hen tveka inför att genomföra förändringar med hänvisning till motstånd hos arbetsgruppen. Hen ska vara en kommunikatör både uppåt och nedåt i organisationen och framföra även de anställdas åsikter och reaktioner på viktiga beslut. Bara genom att vinna förtroende både hos anställda och uppdragsgivare för chefen in företaget på rätt kurs. Med andra är ett sinne för diplomati och transparens en gyllene egenskap hos en chef.

Självinsikt

Vid chefsrekrytering är det viktigt att få veta hur den sökande ser på sig själv och sin tidigare karriär. Hur värderar den sökande det hen har åstadkommit som chef hittills? Vad har hen dragit för lärdomar av framgångar och motgångar? En bra chef vet värdet av att inse när hen haft fel och har dessutom förmågan att riva upp dåliga beslut. Ger den sökande exempel på sådana situationer vet du att du har att göra med en ärlig och konstruktiv person.

Chefsrekrytering i Stockholm

I Stockholm finns många företag specialiserade på chefsrekrytering som kan hjälpa dig med rekryteringen av chef. Så kallad headhunting är vanlig inom chefsrekrytering i Stockholm och ett bra rekryteringsföretag har koll på chefsmarknaden och vet vad som efterfrågas i din bransch, de kan även sitta med vid intervjuer och komma med värdefull feedback. Se till att även du presenterar ditt företag på bästa sätt och få personen intresserad av att komma med. Välj en person som visar intresse för företaget och kommer med förslag utifrån egen erfarenhet. Bara för att en chef har ett gott renommé från tidigare anställningar betyder det inte automatiskt att han är rätt för dig och ditt företag.

20 Sep 2017