Eget lager eller 3PL?

De flesta E-handlare kommer till en punkt då man måste se över sin logistik. Frågan blir om man ska ha eget lager eller 3PL?

Beroende på vad som säljs behöver E-handlarna olika stora lager. Men lager behövs. Många mindre företag börjar i en källare eller ett garage men växer sedan succesivt för att i längden behöva större lager. Det är i detta läge som frågan kommer upp om 3PL.

Kostnadsfrågan – Vad kostar lokalerna och arbetstiden?

Behöver nuvarande lager byggas ut eller byggas om för att de nya behoven ska mötas så uppstår en kostnad. Detsamma gäller om ett nytt lager behöver byggas som har större kapacitet. Det är första kostnaden man får räkna med för att driva det egna lagret.

Därtill får man lägga till driftskostnad för dessa lokaler samt den tid det tar att hantera varorna, ordna med frakt och annat inom logistiken. Därmed kan man räkna ut en ungefärlig kostnad. Det många glömmer är just arbetskostnaden dvs. tiden som man slipper lägga ner om 3PL används.

Detta får alltså ställas mot kostnaden att anlita företag inom 3PL. Dessa företag kan både ha hand om lagerhållning, hantering, transport och returer. Därmed har man som företagare inget behov av lager alls. Oavsett val så äger E-handlarna produkterna, genomför inköp och tar emot beställningar.

Vad som är billigast beror självklart på vad som säljs och hur stora lagermöjligheter man har själv utan större kostnader. Många gånger blir däremot 3PL billigare då dessa företag har fördelarna som ges med stordrift.

Total kontroll utan att behöva förlita sig på andra

Alternativet med eget lager har främst fördelen att man själv har hela ansvaret för lager och logistik. Du vet när varorna skickats och kan snabbt ta hand om problem om det skulle uppstå. Därmed behöver du inte förlita dig på 3PL-företaget och att de sköter deras uppgifter på ett korrekt sätt.

Skulle 3PL-företaget missköta sig är det ändå dig som kunden kommer rikta sin ilska mot. Det har hänt att kunder skrivit dåliga recensioner på internet om leveranser som uteblivit eller varit skadade. Detta även om det inte varit E-handlaren som hanterat dessa. För kunden är det ”omöjligt” att skilja på de olika företagens ansvarsområden. Det är därmed viktigt att man väljer företag för denna tjänst med omsorg. De stora och kända företagen har i regel mycket god service och flera tilläggstjänster som kan tecknas som underlättar logistikfrågorna för både små och stora företag.

10 Dec 2019