Det finns olika typer av inspirationsföreläsare

För er som ska boka in en inspirationsföreläsare så har ni en intressant och ofta glädjefylld upplevelse framför er. Ni har också en i vissa fall tidskrävande och frustrerade utmaning att hantera. Ni har chansen att förvåna, glädja, häpna, chockera och engagera era medmänniskor med valet av föreläsare och ämne. 

Ni står också inför en uppsjö av kandidater som alla har olika bakgrund, olika erfarenheter, olika sätt att föreläsa på och som dessutom menar olika saker när de säger att de har för avsikt att inspirera er. För att rensa upp lite i djungeln så har vi strukturerat lite och tagit fram ett antal typer av inspirationsföreläsare och vad för slags tema de kan tänkas ha på sina föredrag.

Föreläsaren som inspirerar som förebild

Här är en av de mest klassiska typerna av inspirationsföreläsare som är en förebild inom något område. Det här är en person som har uträttat något eller som står för någon beundransvärd åsikt. Det kan handla om en idrottare som har genomfört enorma fysiska prestationer och som därmed är en förebild i att våga utmana sig själv. De kan till exempel ha en kontenta i sitt föredrag som innebär att man klarar av att göra mycket mer utmanande saker än man själv tror. 

Den andra varianten av förebild är en person som inte i fysisk prestation men i värderingar är en förebild. Det här är en inspirationsföreläsare som står upp när de andra faller och som försvarar en minoritet eller något liknande. Det kan också vara någon som lyfter fram olikheterna i samhället som en styrka eller som har upplevt ett annat statsskick än vårt eget. Beundransvärda värderingar i mänsklig form har varit en klassiker ända sen nya testamentet skrevs.

Föreläsningar som ska utveckla oss

En föreläsare i den här kategorin har allt som oftast också genomfört en enorm prestation men det behöver inte handla om vare sig värderingar eller fysiska prestationer. Det kan vara en person som har varit väldigt tidigt ute med att anpassa sig till något nytt fenomen och som därmed kan dela med sig av sina erfarenheter i syfte att utveckla oss andra i den riktningen. Det kan också vara någon som är en framgångsrik ledare och som föreläser för att utveckla oss som anställda eller som framtida ledare. Här handlar det om prestationer och erfarenheter utöver det vanliga, ofta i arbetslivet, och som genom sin framgång ska inspirera oss till att bli bättre på någonting. 

Den här typen av inspirationsföreläsare kan vara bra att ta in på ett företagsevent när målet är att implementera ett nytt arbetssätt. Det kan handla om att många människor ska byta arbetslag, att chefer ska bytas ut eller något annat som innebär förändringar i arbetslivet. 

11 Sep 2018