Därför kan ett bemanningsföretag hjälpa byggföretagen

Arbetar ditt företag inom bygg? Byggbranschen är en av de branscher som det går bäst för just nu. Vi blir ju fler – framför allt i storstäderna. Det är dit alla vill flytta, vilket ger ett ständigt underskott på bostäder. Därför byggs det som aldrig förr, dessutom ser vi verkligen ett rejält uppsving inom renovering. Det renoveras också som aldrig förr. Detta sammantaget gör att byggfirmorna behöver fler byggjobbare och hantverkare.

Byggföretag behöver fokusera på byggen – inte personalen

Arbetar man med byggarbete, är rekrytering inte det man kanske prioriterar. Det är så mycket annat som kräver fokus; bokföring, adminstrering av personal till de olika byggena, bokföring och mycket annat, att dessutom hinna rekrytera ny personal låter sig inte göras. Då kan man faktiskt anlita ett bemanningsföretag som gör rekryteringar, urvalet och tar hand om allt som har med lön, sjuklön, personalens vård av barn (VAB) och pensioner att göra. Byggföretaget behöver inte lägga energi på det helt enkelt. Istället kan man som företagare koncentrera sig på fler nya uppdragsgivare, marknadsföring och så vidare.

Ett bemanningsföretag kan åtgärda personalbristen

Är det ett bemanningsföretag som tar på sig uppdraget att rekrytera fler byggarbetare åt ditt företag tar de på sig att

  1. Ta red på vad ert företag behöver i form av personal
  2. Sköta annonsering och intervjuer
  3. Presentera rätt sorts personal
  4. Sköta uppdragen åt företag
  5. Ersätta personal som är sjuka och ordna med vikarier

Anlitar man ett bemanningsföretag ser företaget till att ditt företag alltid har just den sortens personal som man behöver. Behöver man någon som vikariera för någon som råkar vara sjuk, ordnar de det. Behöver man ny personal för kortare eller längre tid, ser de till att knyta rätt sorts person till det jobbet. De annonserar, intervjuar och kontorllerar referenser, utbildning och erfarenheter åt förtaget. Särskilt när det kommer till hantverkare som behöver ha en specialtubildning är det bra med ett bemanningsföretag som kan ta fram jsut den specialisten som ditt företag kräver. De har ett nätverk av kompetent personal att plocka fram de bästa personerna åt ditt företag.

Viktigt att ha rätt personal på plats – varje dag

För varje företag då man fått eller vunnit en upphandling, är det vitkigt att fylla arbetadgarna så att arbetet kan fortskrida och kunna faktuerar för att få in inkomster till företaget. Varje dag som man lider personalbrist innebär minskade inkomster. Som byggföretag vill man ha bra referenser att tillgå. Har man då itne hunnit bli klar i tid med de uppdrag man har fått eller upphandlingar som man har vunnit, förlorar man i förtroende, vilket kan kosta företaget i anseende och tillit. Då är det bättre att anlita företag som ser till att man inte behöver lida brist på personal.

30 May 2018