Därför bör du utbilda dina chefer i kommunikativt ledarskap

Gott kommunikativt ledarskap kan lösa konflikter redan innan de uppstår. Hur du kommunicerar med personalen sätter nämligen tonen för hela er arbetsplats.

Du som behöver lösa konflikter på din arbetsplats kan ha nytta av att gå en kurs i kommunikativt ledarskap. För om inte du som chef kan kommunicera med din personal på ett professionellt sätt, hur ska det då uppstå goda samtal internt bland personalen?

Hur vi samtalar med varandra på arbetsplatsen är en starkt bidragande faktor till om det råder en god arbetsmiljö på jobbet eller inte. Och vad som är ett bra samtal är inte alltid så lätt att definiera. Många typer av härskartekniker eller dåliga jargonger kan göra stor skada utan att de egentligen märks så tydligt ens för de som är inblandade.

Kommunikativt ledarskap ger en trygg och säker arbetsplats

Att du som chef använder dig av gott kommunikativt ledarskap är en grundläggande faktor för att ert arbetsklimat ska kännas tryggt och produktivt. För så är det ju: inga medarbetare presterar på topp när det råder otrygghet eller dålig stämning på jobbet.

För dig som vill få en extra skjuts i din ledarroll är det en god idé att investera i en vidareutbildning för dig själv och de andra cheferna i organisationen. Den som är bevandrad i arbetsplatsens psykologi vet nämligen att alla förändringar sker uppifrån. Och hur platt er organisation än är, är det du som är chef som sätter tonen för hela arbetsplatsens samtal.

7 May 2022