Bokföring viktigast i ett företag?

Är du egenföretagare? Många har ju uppmanats att starta eget. Efter att både stater och kommuner har privatiserats och gjort sig av med stora personalgrupper i jakten på ekonomisk effektivisering har allt fler efterfrågat små företag. Om någon som har jobbat många år på ett statligt eller kommunalt bolag, har det lönat sig för dem att bli sin egen istället för att gå arbetslös. Med omställningarna under åren har man velat se mer rörlig arbetskraft, vilket har lett till många små företag. Är man ett litet företag, kanske man inte hinner med den ekonomiska administration, lönehantering och bokföring. Ibland finns det så mycket roligare arbetsuppgifter än just det. Eller hur?

Då är det läge att anlita en extern bokföringsfirma. Det finns många fördelar med en sådan. En är att den kan frigöra tid till annat, som att sälja in sina produkter och tjänster. En annan är att en sådan firma kan komma in med sin expertis vad gäller skatter, avdrag, budget, bolagsombildningar, utredningar, lönehantering och mycket annat.

Bokföring är själva ryggraden i ett företag

Har man rätt bokföring och redovisning har man en stadig grund i ett företag. Att driva ett sådant är ju att få in pengar – och så mycket som möjligt, eller hur? Det är ju så att under en startperiod kan man till och med gå back. Men det är trots det mycket viktigt att bryta en situation där företaget hela tiden har större kostnader än inkomster, så man måste få till ett break-even. Alltså en situation där kostnader och inkomster balanserar varandra. Ändå är det inte meningen att ett företag inte ska gå med vinst, tvärtom. Att ett nystartat företag inte går med vinst de fyra första åren är inte ovanligt, men efter fem år, bör man gå med vinst. Ju fortare desto bättre. Går ett företag inte med vinst är det ingen idé att fortsätta.

Finns flera ekonomiska stöd

Det finns en del ekonomiskt stöd som man kan söka som nystartat företag. Både Almi företagspartner, som är ett statligt stöd till nystartade företag, och Arbetsförmedlingen kan bidra med pengar. EU har också olika sorts företagsstöd. Men det bästa är att få investerare som är beredda att både bildar med kapital och kunskap, och kunskap är bland det viktigaste just i ett nystartat företag. Då vill de oftast bidra både med pengar, men också sitta i företagsstyrelse för att kunna vara med och bidra till att de egna investerade pengarna används på rätt sätt.

Vill du läsa mer om redovisningstjänster, klicka på denna site.

10 Jan 2018