Bli konsult – Vad krävs?

För att bli en bra konsult som lyckas inom sitt område är det som regel bra att ha vissa förmågor, och om man inte har dem kan man arbeta med att utveckla dem. Den främsta grunden att stå på bör givetvis vara kunskapen, erfarenheten och kompetensen. Vill du till exempel bli managementkonsult bör du ha en gedigen kännedom inom just det området.  

Men därutöver finns ytterligare en del egenskaper eller tillgångar som är bra att ha. Ofta har man till exempel fördel av att bo i en större stad som Stockholm, även om det givetvis finns verksamma konsulter över hela landet och inte bara i Stockholm.

kvinna sitter vid dator

Kunskap

Som nämnt ovan är den viktigaste grunden att stå på sin kunskap. För att kunder ska betala för din tid vill de ha genuin erfarenhet och kompetens i utbyte. Det gäller att du kan lösa ett problem och i många fall göra det inom en viss tidsram. Med det sagt kan till exempel inte en managementkonsult lösa alla problem som ett företag kan ha med organisationen, men att spetsa sin kunskap så mycket det går som konsult kommer med all sannolikhet att löna sig i slutändan. Detta oavsett om man är managementkonsult, IT-konsult eller någon annan typ av konsult.

Ett visst driv

För att bli en bra konsult krävs ett visst driv och inte sällan en hög arbetsmoral. Du har ingen chef som pushar dig, utan du kommer behöva se till att hålla deadlines på egen hand. Du har egentligen ansvar över allt – kundkontakt, planering, utförande och betalning. Därutöver kan du behöva göra inköp för att kunna utföra ditt jobb på ett bra sätt. Givetvis går det att leja ut uppgifter på andra. Särskilt lätt är det kanske i större städer som Stockholm, där du troligtvis ganska lätt kan hitta folk som hjälpa dig.  

Med det egna ansvaret kommer både för- och nackdelar, beroende på hur man tycker om att jobba. En entreprenör med ett framgångsrikt företag skulle nog säga att det är tryggare att vara egenföretagare. Detta eftersom man själv har kontroll över hur företaget drivs. Som anställd kan du inte kontrollera hur din chef driver verksamheten. Om du anser att chefen driver den på ett dåligt sätt, kan det finnas anledning att starta eget. Det kan också helt enkelt vara läge att se sig om efter en ny arbetsplats, om man inte vill bli konsult förstås.

Firma

För att vara konsult krävs normalt en firma som du kan fakturera och sköta ekonomin från. Det kan finnas undantag, så som tjänster som fakturerar åt dig. Vanligast är dock att ha en egen firma, och då finns det en del arbete som kommer med. Som konsult, oavsett om man är managementkonsult eller någon annan typ av konsult, har man ansvar över detta. Många väljer att helt enkelt anlita någon som kan sköta bokföring och som kan svara på frågor kring ekonomin i ett företag.

Något som blir allt mer vanligt är att bokföringen sköts helt digitalt. Om du är verksam i till exempel Stockholm, kan du använda dig av en bokföringsfirma någon annanstans i landet. Du kan då skicka dokument på ett enkelt sätt, till exempel genom en app.

Om du vill läsa mer om managementkonsulter i Stockholm, klicka här.

28 Sep 2017