Bli duktig på argumentation och få fler affärer

Har du behov av att kunna stänga fler affärer? Ibland kan man komma på en massa argument som man hade velat lägga fram, och förhoppningsvis hade man kommit fram till fler affärer om man bara hade fört fram fler argument som hade öppnat ögonen på den som man argumenterar med. 

Gå en kurs i retorik

Om du går en retorikkurs kan du bli bättre på att föra fram alla fördelar så som du ser det. En sak med retorik är till exempel att se till att man inte missförstår varandra. Om man vill bli bättre på retorik är det viktigt att den andra parten ser saker på samma sätt som du gör. En kurs i retorik gör att du blir medveten om hur man kan kommunicera, du blir medveten om hur andra kan uppfatta dig, och du lär dig att lyssna på din motpart. 

Lyssna är lika viktigt

Ibland kan man pata förbi varandra, av den enkla anledningen att ingen riktigt lyssnar på varandra. Det gör att man inte bemöter varandras argument. Om man inte lyssnar på varandra kanske man inte pratar med varandra, utan båda parter pratar i värsta fall om helt olika saker. Om man i stället pratar om samma saker, så kan man till sist mötas i ett bra samtal där man tillsammans stöter och blöter argumenten. Ett bra samtal handlar om att båda lyssnar och faktiskt samtalar med varandra. Då kan man komma fram till något som är bra för båda parter.

Fler affärer med retorik

Om man verkligen samtalar och förhandlar med sina kunder, kan man komma fram till något som är bra för båda parter, och det är då som man kan göra affärer med varandra. Affärer vill man ju göra med någon som man upplever att man får ut något av. Ingen vill göra affärer om något som man själv inte vinner på. I så fall lär man förr eller senare föra företaget till ruinens brant och i konkurs.

Lära sig säga saker på bättre sätt

Man kan alltså lära sig säga saker på ett bättre sätt. Om man går en kurs i retorik kan man nå framgångar. En kurs kan göra dig medveten om olika sätt som man kan kommunicera på. Man får då lära sig exempel på dålig kommunikation och se exempel på god kommunikation. När man blir medveten om de olika sätten kan man ta till sig de goda exemplen och applicera det på det egna sättet att kommunicera.

16 May 2019