Behöver du rekrytera och bemanna receptionen?

Om man driver ett företag seriöst, har man som oftast väldigt mycket att göra. Det är inte alltid som man har tid för mycket annat än det som brukar vara kärnverksamheten i företaget. Även om personalen är bland det viktigaste, särskilt om det är ett tjänsteföretag som man driver, hinner man inte alltid rekrytera ny personal. Det är nämligen en hel vetenskap det där att anställa rätt person. Den som någon gång har varit med om att man har anställt fel person på fel plats, vet hur illa det kan gå om man inte lyckas få rätt person på rätt ställe. Det kan ta många år, innan man hittar rätt person, om man av någon anledning inte får rätt person anställd på den post som man behöver i företaget.

Lösningen på bristen på tid att anställa

Då kan faktiskt lösningen vara att anlita ett företag som gör jobbet åt en.  Det är ganska bekvämt att någon annan går hela processen åt en och annonserar om arbetet, gör urval bland många ansökningar och gör intervjuer med dem som är intressanta för jobbet. Sedan presenterar de lämpliga kandidater för jobbet åt företagen och då kan det vara lättare att välja bland några få som har utvalts. Om det är så att man behöver en trevlig receptionist, så kan man även få den tjänsten av ett sådant bemanningsföretag, som ägnar sig åt rekrytering och bemanning av receptionister. Att välja receptionist kan kännas som en del slöseri med tiden, då en receptionist visserligen är en viktig person, det är ju den första person som en kund träffar i företaget, men den personen har ändå ingen viktig position i företaget, mer än att vara trevlig. Då kan det vara praktiskt och bra att ett annat företag kan förse en med en sådan trevlig person som kan arbeta i receptionen.

Vill man inte anställa kan man hyra

Om det är så att man inte är säker på att man behöver en receptionist för så lång tid kan man hyra en såda av ett bemanningsföretag. Det kan finnas fördelar med att endast hyra in en sådan personal och inte bli arbetsgivare åt en sådan person. Är man det minsta osäker på hur lång tid som man kan komma att behöva en receptionist, är det svårt att anställa en person bara för kort tid. Då är det bättre både för företaget och för personen själv, att den personen blir anställd av bemanningsföretaget och får andra uppdrag sedan om tiden blir kort som receptionist på företaget.

2 Jun 2019