Begrepp som är bra att känna till för dig som ska sköta din kapitalförvaltning själv

Om du har bestämt dig för att ta hand om din kapitalförvaltning själv, utan nämnvärd erfarenhet, kan det kännas både förvirrande och svårt att komma igång. Något som gör det betydligt enklare är att lära sig bakgrunden till de begrepp som ofta används och som du, med sannolikhet, kommer att stöta på i din kapitalförvaltning. Här förklarar vi några av de mest förekommande begreppen:

A-aktie

A-aktie innebär en röststark aktie, som inte sällan har en röst. Motsatsen till detta är B-aktier, som alltså är röstsvaga (kan ha 1/10 röst t.ex.). A-aktier kom till genom att ursprungliga ägare skulle kunna hämta in nytt kapital utan att själva tappa alltför mycket inflytande i bolaget.

Andelskurs

Andelskurs, eller andelsvärde, är ett vanligt begrepp inom fondförvaltning. Andelsvärdet är nettovärdet på en andel i en fond, något som ibland även kallas Nav-kurs (eller bara Nav), som kommer från den engelska termen Net asset value. Värdet beräknas genom att fondens totala nettovärde delas med antalet andelar som finns i fonden. Vad värdet blir är avhängigt de kurser som visas på marknader för värdepapper vid en särskild tidpunkt.

Courtage

Courtage är ett grundläggande begrepp och något som är viktigt att lära sig tidigt för den som ska sköta sin kapitalförvaltning på egen hand. Courtage är avgiften som betalas till mäklaren när du genomför ett köp, till exempel när du köper aktier. Skulle en order inte gå igenom betalas inget courtage.

Något som är bra att känna till är att courtaget ingår i det totala priset vid aktiehandel och är avdragsgillt. Hur mycket man betalar skiljer sig åt. För aktier på A-listan kan det ofta ligga på 0,45 procent, medan 0,65 procent är vanligare för aktier på OTC-listan och O-listan.  Nätmäklare lägger sig ofta under detta.

Utdelning

Ett grundläggande begrepp inom finansvärlden. Utdelningen är den delen av företagets vinst som beslutas gå till aktieägarna. Den övriga delen av vinsten balanserar i bolagets balansräkning som eget och fritt kapital.

Det är inte ovanligt att bolag har en bestämd policy vad gäller utdelningen. Till exempel delar många företag ut en tredjedel av vinsten varje år som regel. Det är dock inte heller ovanligt att bolagets styrelse föreslår engångsutdelningar som då är i större omfattning. I slutändan är det dock aktieägarna själva som fattar det beslutet.

Vinstvarning

När ett företag går ut och varnar marknaden för att vinsten sannolikt kommer bli lägre än förväntat, kallas det för vinstvarning. Det här sker före bokslut och leder nästan i samtliga fall till att aktien rasar. Är det stora avvikelser det handlar om, och om det dessutom sker flera gånger, kan det leda till ett minskat förtroende för ledningen.

 

5 Sep 2017