Att hitta ett jobb i Stockholm

Det är inte ovanligt att, särskilt bland ungdomar, flytta från mindre städer i Sverige till Stockholm. Detta kanske för plugga eller för att kompisar finns där, eller för att helt enkelt hitta ett arbete man trivs med. Stockholm är Sveriges största stad och bjuder därmed på en stor arbetsmarknad. Exempel på områden att jobba inom är personlig assistans, byggbranschen och restaurangbranschen. Läs mer nedan.

Personlig assistans

Det finns idag ungefär 73 000 personliga assistenter över hela landet, varav en betydande del finns i Stockholm på både kommunala och privatägda assistansföretag. Att arbeta som personlig assistent innebär att du kommer att hjälpa en brukare med vardagen. Det kan till exempel handla om att laga mat, hjälpa med tunga lyft eller att hjälpa till med att sköta hemmet. Ett jobb inom personlig assistans beror i allra högsta grad på brukaren och dennes behov.  

För att jobba inom personlig assistans krävs normalt ingen utbildning, även om det är meriterande. Det som värdesätts är dina sociala förmågor och kemin mellan dig och den som du ska hjälpa. Den som vill ha en utbildning i bagaget inför jobbsökandet kan få sig det på gymnasieskola med inriktning mot vård och omsorg eller barn och fritid.

Byggbranschen

Bostadsbyggandet sker i en mycket hög fart, inte minst i Stockholm. Det här har lett till att efterfrågan på många olika yrkesgrupper inom bygg- och anläggning är större än den faktiska tillgången. Det är för få som utbildar sig på gymnasiet, samtidigt som det byggs mycket och fastigheter runt om i landet och i Stockholm är i behov av upprustning.

En av de större yrkesgrupperna är snickare. Det finns idag tiotusentals anställda snickare runt om i landet, och den hög efterfrågan på dem finns även i Stockholm. Exempel på andra yrken som är efterfrågade, inte bara i Stockholm utan över hela landet, är elektriker och VVS-montörer. För att bli elektriker, snickare eller VVS-montör krävs dock en avklarad lärlingsutbildning och ett yrkesbevis. Det finns exempel på när privata företag har anställt lärlingar utan tidigare utbildning från gymnasieskolan, som annars är det vanliga.

Restaurangbranschen

På senare år har det gått bra för restaurangbranschen. Nya högklassiga restauranger dyker ständigt upp i olika delar av Stockholm, i innerstaden såväl som i förorter och i närförorter. Många av dessa söker kockar, men då krävs också utbildning. Som regel ställer också arbetsgivarna krav på att man ska erfarenhet (ofta minst ett par år).

Vill man jobba med att servera krävs normalt ingen utbildning. Då kan det finnas möjlighet att börja direkt och lära sig jobbet på plats. Det gäller bara att hitta restauranger där servitörer efterfrågas och söka jobben som finns.

21 Sep 2017