Att förenkla och underlätta din administration

Alla företag behöver fungerande rutiner. Det kan gälla det löpande arbetet. Det kan handla om olika moment inom administrationen. För en enkel och säker hantering behövs ett bra system.

Administration? Kontorsarbete och lönehantering? Få företag startas för denna typ av arbetsuppgifter enbart. För det mesta uppstår de arbetena som en biprodukt av företagets kärnverksamhet. Det är inget fel i det! Administrativa uppgifter kan vara givande och på något sätt ses som ett kvitto på att man har lyckats med affärsidén. Ett välrenommerat företag har naturligtvis en kompetent HR-avdelning och löneadministration. Ett välfungerande administrativt arbete startar med god organisation och kompetenta medarbetare. Kollegorna är ryggraden i organisationen och ser till att löner blir utbetalda och att fakturering och leveranser fungerar. Därutöver är ett välfungerande system helt oumbärligt. Utan ett sådant kan inte de skickligaste administratörerna göra ett bra jobb.

Anpassade lönesystem för alla företag

Alla företag är inte skapta lika och administrationen ser därmed annorlunda ut för en medelstor och en riktigt stor firma. Vad alla har att förhålla sig till är att följa de lagar och regler som finns. Utbetalning av löner och en enkel hantering av detta är grundläggande för att ett företag ska fungera. Vad kan man då förvänta sig av ett bra lönesystem? De flesta av oss, företagare och personal, önskar system som inte kräver åtta månaders heltidsstudier för att hantera. Med andra ord ska systemen vara komplexa nog för att göra jobbet vad gäller skatter och avgifter, semesterersättningar och sjukavdrag - men enkla att hantera. Systemen ska helt enkelt vara lätta att hantera för de som ska jobba med dem. Användarvänlighet handlar om typsnitt och övrigt upplägg. Möjligheterna att göra fel genom att lägga in kommatecken istället för punkt och tretton nollor istället för två är också bra att begränsa.

För dig som har lite specifika och höga krav

Ibland händer det som inte får hända och du står där med nyckelpersoner som inte är på plats. Då finns de en oerhörd trygghet i att veta att det finns personal tillgänglig för inhyrning. Kompetenta personer med rätt utbildning och kunskaper om era system. Inte minst är det fantastiskt att hitta ersättare som dessutom har rätt inställning. Med rätt uppbackning och ett molnbaserat system kan administration som lönehantering och övriga funktioner inom HR hanteras på ett säkert och kompetent sätt. Med den dedikerade och duktiga personal ni redan har på plats kan det faktiskt inte bli annat än bra.

8 Sep 2020