Att arbeta som städare

Att arbeta med städning är att arbeta med service. Vidare är det ett omväxlande arbete där uppgifterna varierar från dag till dag och från arbetsplats till arbetsplats. Ena dagen kan handla om att städa ett kontor med en sopmaskin, medan den andra dagen spenderas med att till exempel städa passagerarbåtar.

För att bli en bra städare krävs att man har kunskap om olika rengöringsmetoder och den utrustning som används i yrket. Vidare krävs en god arbetsteknik samt att man tar ergonomin i beaktning. På senare år har det, med hjälp av redskap som till exempel sopmaskiner, blivit mer skonsamt för kroppen att arbeta som städare.

Arbetsuppgifter
När man arbetar med städning kan arbetsuppgifterna variera ganska mycket. Som nämnt i inledningen kan man till exempel städa med en sopmaskin på ett kontor ena dagen, och städa båtar andra dagen. Vilka arbetsuppgifter som behövs utföras styrs helt och hållet av kundens önskemål och behov.

Det är inte ovanligt att städningen kombineras med andra arbetsuppgifter. En del städföretag breddar gärna sin verksamhet genom att ta på sig andra arbetsuppgifter som kundföretagen behöver få utförda. Det kan till exempel handla om att arbeta i receptionen eller sköta en telefonväxel. Ska man arbeta som städare gäller det att vara beredd på att ta på sig många olika typer av arbetsuppgifter. Man bör också vara beredd på att dagarna kan börja se lite annorlunda ut när en ny kund knyts till företaget.

Inriktningar
Det är inte ovanligt att städare är specialiserade på vissa typer av städning. Någon som till exempel arbetar med hemstädning kanske inte har särskilt mycket kunskap eller erfarenhet av att köra sopmaskin, eller använda andra typer av avancerade redskap som används för att rengöra stora ytor.

Samtidigt kanske någon som städar industrier inte har särskilt bra koll på hur man bäst bör städa när det kommer till en flyttstädning. Det är dock inte heller ovanligt att man som städare både städar i industrilokaler och hemma hos privatpersoner.

Förmågor som är bra att ha som städare

Flexibilitet. Att kunna arbeta med flyttstädning ena dagen och köra sopmaskin i industrilokaler andra dagen kräver viss flexibilitet. Att vara beredd på nya arbetsplatser och arbetsuppgifter är viktigt för att frodas inom städyrket.

Samarbetsförmåga. Städare arbetar ofta i grupper även om det inte är ovanligt att man också arbetar på egen hand. För de tillfällen när man arbetar i lag är det dock bra att ha en god förmåga att kunna samarbeta.

Noggrann. Som städare är det viktigt att vara noggrann, kvalitetsinriktad och ha ett starkt fokus på arbetsuppgifterna. Utan de förmågorna blir sannolikt inte jobbet gjort till tillfredsställelse.

8 Oct 2017