Att anlita en översättningsbyrå

Oavsett om man är ett företag, en förening, en privatperson, en myndighet eller någon annan typ av organisation kan det hända att man behöver hjälp av en översättningsbyrå någon gång. Som privatperson kan det till exempel handla om att få ett testamente eller något annat viktigt dokument översatt av någon som kanske både behöver vara erfaren och auktoriserad.

Som företag kan man behöva en översättningsbyrå desto oftare. Om man arbetar mot en internationell marknad kräver säkerligen ens produkter beskrivningar och information. Vanligt för översättare är just att jobba med manualer och produktbeskrivningar av olika slag.

Om du ska anlita en översättningsbyrå är det först och främst viktigt att veta vad du behöver. Är det till exempel viktigt att kunna träffa byrån och dess medarbetare ska du förstås anlita en lokal partner; det vill säga om ditt företag finns i Stockholm anlitar du en översättningsbyrå i Stockholm

Sedan spelar det roll vilken typ av arbete det gäller. Om du ska få ett juridiskt dokument översatt till exempel, krävs det ofta att översättaren som gör det är auktoriserad av kammarkollegiet. ”Auktoriserad översättare” är en skyddad titel och det krävs att kammarkollegiets prov har avklarats och godkänts för att man ska få kalla sig det.

Anlita en översättningsbyrå online

Idag väljer många att anlita en översättningsbyrå på nätet. Många byråer har smidiga och enkla sidor där man snabbt kan välja källspråket och vilket språk texten ska översättas till. Ofta får man direkt se priser på vad arbetet kan tänkas kosta med och utan moms.

Beroende på vad det är för språk du ska översätta från, eller till, kan du behöva söka runt en del. Vissa mindre och mer ovanliga språk kan det ibland vara svåra att få tag på en översättare för. De mer ovanliga språken kan dessutom kosta mer att översätta till eller från, jämfört med större språk som till exempel tyska eller franska.

Betalar per ord

Ofta när man anlitar en översättningsbyrå så sätts priserna per ord. Som ovan nämnt kan dessa skilja sig åt en hel del beroende på vilka språk arbetet innefattar. Om du till exempel ska få en text översatt från somaliska till svenska, är det ofta betydligt dyrare än att få en text översatt från tyska till svenska.

Genom att betala per ord är det lätt att se vad arbetet kan tänkas kosta. Har du dokumentet på datorn kan du enkelt lägga in det i något program som räknar hur många ord texten består av. Om du däremot endast har texten som ska översättas på papper, kan du behöva sätta dig och räkna för att se ungefär vilken summa priset kommer att landa på.

Sök endast efter auktoriserade översättare

Om du endast vill ha auktoriserade översättare att välja mellan för ett jobb kan du använda dig av sökfunktionen på kammarkollegiets hemsida. Här kan du knappa in vilket källspråket är och vilket språk texten ska översättas till. Därefter får du fram en lista med auktoriserade översättare och deras telefonnummer. Kammarkollegiet själva förmedlar inga uppdrag, utan tillhandahåller endast listan. Således är det upp till dig att helt enkelt ta kontakt med den auktoriserade översättare du tycker verkar bäst (och som kan de båda språken givetvis).

22 Jun 2017