Är inte visitkort ute?

Visste du att det inte alls är ute med att ge varandra visitkort? Ett tag var visitkorten på väg att dö ut. Men så hände ej. I vissa kulturer är det mycket viktigt för nya bekantskaper att känna till vem det är som man pratar med. Man behöver inte bara veta namnet på den nya person som man pratar med. Det är minst lika viktigt, om inte viktigare att veta vilken position som den nya bekantskapen har på sitt företag.

I vissa länder är det så viktigt att veta vilket yrke, utbildning och position som den nya personen har, för att man ska veta hur man ska tilltala den nya bekantskapen. Till och med verben blir annorlunda, beroende på vem man pratar med.

I Japan spelar rang stor roll

I Japan ändrar man verb och tilltalstitel beroende på om den person som man pratar med står över en, eller står under en i samhällets hierarki. Man ändrar så gott som alla ord, beroende på om man pratar med en person som står över en i rang, eller om man tilltalar någon som står under en i rang. Dessutom spelar ålder roll. Den äldre står över den yngre, men i affärssammanhang, står den med högre rang i sitt företag över den som står i lägre rang på sitt företag. Jämställt är det endast om en VD träffar en annan VD, en ekonom träffar en annan ekonom och så vidare. För att man då ska kunna tilltala varandra och dessutom kunna fortsätta samtalet med den nya bekanta, så är man tvungen att ta reda på dessa saker. Därför behöver man dela visitkort med varandra och studera det noggrant. Först efter detta kan man fortsätta samtalet och fortsätta umgås på rätt sätt i Japan.

Kvinnors hierarkier är annorlunda

Om en man träffar en kvinna för första gången, måste han ta reda på om hon är gift eller inte, innan han kan tilltala henne. Därför, att om hon är gift och hennes man har ett yrke och utbildning som står över mannens, så bör han tilltala henne på ett mer respektfullt sätt. Är hon ogift, då kan han tilltala henne som en underlydande. Särskilt om hon är ung och ogift. Om han är gift eller inte, spelar ingen roll. Han tilltalas av henne alltid på samma sätt. Det är hennes civilstånd som bestämmer hur en man tilltalar en kvinna. När två kvinnor möts, tar även de reda på om den andra kvinnan är gift eller inte. Beroende på om kvinnan är gift – och dessutom vilket yrke och arbete som hennes man har, tilltalar den andra kvinnan henne antingen på ett respektfullt sätt, eller som till en underlydande. Här är det kvinnans makes arbete som bestämmer hur hon blir tilltalad.

29 Nov 2019