Är ditt företag i behov av en revisor?

En grundregel som brukar gälla är att så fort man som företagare växer ur den gamla kostymen och blir ett aktiebolag så kommer man att behöva anlita en revisor. En revisor granskar – genom en revision – årsredovisningen och skapar en revisionsberättelse som i sin tur skickas till Bolagsverket. Att det handlar om en regel innebär dock, som det bekant heter, att undantag finns. Ingen regel utan undantag och i fallet om en revisor måste anlitas eller inte så kan ditt aktiebolag i exempelvis Stockholm “klara er utan”  en revisor om ni uppfyller minst två av följande tre punkter: 

  • Ni har maximalt tre stycken anställda.
  • Ni har en nettoomsättning under tre miljoner kronor
  • Ni har en balansomsättning på maximalt 1.5 miljoner kronor.

Skulle ni ha exempelvis en nettoomsättning på 3.5 miljoner samt en 1.51 miljoner kronor i balansomsätning så måste ni alltså anlita en revisor för en revision. Tråkigt och kostsamt? Inte alls. Man ska inte se en revisor som en negativ post i bokföringen och som en kostnad; man ska istället se en revisor dels som en säkerhet, dels som en kvalitetsstämpel och dels även som ett bollplank. 

Varför ni ska anlita en revisor i Stockholm

Vi anser att även aktiebolag som inte behöver anlita en revisor bör överväga att göra så. Av den enkla anledningen att det ger en signal om seriositet och autencitet. Ett företag som, så att säga, tål en revision kan på ett bättre sätt visa för kunder, leverantörer, banker, myndigheter och framtida affärspartners att det inte finns några oegentligheter. Faktum är dessutom att många banker ställer krav på att aktiebolag – oavsett storlek och omsättning – ska anlita en revisor. 

Som stöd och bollplank ska en revisor heller inte underskattas. Om du vill att ditt aktiebolag ska ta nästa steg så kan en revisor – tack vare sin revision – påpeka var det finns brister, var du kan sätta in åtgärder och således få en bättre lönsamhet. Läs mer här om revisor i Stockholm: redovisningsfirmastockholm.nu

Några andra fördelar som finns i att anlita en revisor är dessa: 

  • Funderar du på att sälja ditt företag i framtiden så är det, tack vare en revisor, kvalitetsgranskat.
  • Ni signalerar till myndigheter att er redovisning håller hög kvalitet.
  • Ni får ofta bättre villkor av långivare om de kan lita på era rapporter
25 Jan 2018