Anlita ett företag för konkursen

Vad är det som händer om ett företag går i konkurs? Vem är det som bestämmer att företaget ska gå i konkurs? Det som få vet om är att det alltid är en domstol som bestämmer om ett företag ska gå i konkurs eller inte. Det är ingen utomstående som kan bestämma det, och inte heller företaget självt som kan bestämma sig för något sådant. Det är alltid en domstol som fattar avgörandet att försätta ett företag i konkurs.

Det är många små butiker som ser sig omsprungna av större företag. De stora kedjorna köper upp företag som säljer liknande saker som de säljer. Det är antingen ett sätt att se till att konkurrensen försvinner, eller få fler kunder genom att ta över de mindre affärernas kunder. De stora kedjorna agerar då nästan som en bank. De har stort kapitalflöde och besitter kanske hela kedjor till exempel av butiker som säljer kläder. Om det då går dåligt för någon affär, kan de undsätta den genom att tillföra pengar.

Affärerna måste genomgå en digitalisering

I höst sjönk Hennes & Mauritz vinst och aktien störtdök. Många förklarade deras sämre vinst med att de blivit ompsrungna av andra butiker som också säljer kläder med att de har ställt om till e-handel men att Hennes & Mauritz inte har hunnit med den delen av sin försäljning. De som har ställt om till e-handel har sett bättre resultat. Det är framför allt de butiker som har "vuxit upp" med digitaliseringen och som från början var digitala och byggde största delen av sin försäljning på e-handel. Och e-handeln är här för att stanna. De handlare som har insett detta har lättare för att konkurrera med andra handlar. Kunderna har övergått till handel på nätet. Därför bör butikerna också göra det.

Miljömedvetet att ekonomiskt med e-handel

De är både ekonomiskt och miljömedvetet att driva e-handel i stället för att bara ha fysiska handlar ute i landet. Har man bara ett lager för produkterna, och datorer som tar emot beställningarna, är det mer miljömedvetet och ekonomiskt än att bekosta hyror för butiker som ska finnas i varje stadkärna. Där ska personal anställas, de ska få betalt, varorna ska packas in (i plastpåsar) och lokalerna ska ha belysning, uppvärmning, ventilation och så vidare och så vidare. Det är just detta som kunderna efterfrågar allt mindre. Hellre vill de ha varorna för ett lägre pris, och kunna handla dem när de vill. 

27 Sep 2018