Alltid bra ta hjälp med ekonomin

Är man inte själv ekonom är det alltid bra att ta hjälp med ekonomin i sitt företag. En ekonom har den utbildning som krävs för att bokföringen ska gå rätt till, deklarationer, redovisningar och revisioner ska vara rätt. Särskilt bokföringen är mycket viktig, då den ligger som underlag för den skatt som Skatteverket ska besluta om att företaget ska betala.

Antingen bör man anställa en ekonom som tar hand om ekonomin i företaget, eller så kan man köpa in de slags tjänster som behövs, av ett annat företag som erbjuder tjänster som frilansande ekonom. Antingen kan man få hjälp med själva bokföringen, eller bara med revisionen eller när man ska sammanställa hela bokslutet, vilket är ett stort arbete.

Därför är ekonomin viktig

Som företagare är det mycket viktigt att ha kontrollen över sin ekonomi i företaget. Har man koll på inkomster och utgifter blir det lättare att fatta rätta beslut. Vet man vilka poster som bringar in mest pengar, så kan man satsa på de tjänsterna, eller om man tycker att utgifterna är för stora, så kanske man behöver strypa några av de utgifterna. Eller i alla fall minska på utgifterna så att inkomsterna blir större än utgifterna. Det är ju inte helt ovanligt att man kanske under en kortare tid, har lägre utgifter än inkomster, men i längden blir det ohållbart. Man riskerar att gå i konkurs om inte företaget går med vinst.

En ekonom kan ge bra råd

En ekonom är utbildad för att kunna ge råd om investeringar, om bokföring, sparande och sådant som är av stort intresse för ett företag. Det finns ekonomiska fördelar med att skaffa sig de råd och tips som en ekonom kan ge. Det är sådant som kan få ett företag att växa. Det finns många sådana företag som erbjuder sina tjänster, så att man kan anlita dem utan att behöva anställa dem. Fördelen med det är att man inte behöver betala arbetgivaravgifter och skatter, utan kan bokföra det som en kostnad för företaget. Istället kan företaget lägga sina pengar på annat. Företaget betalar då sina egna arbetsgivaravgifter, tjänstepensioner och sjuklöner. På så sätt kan företaget hålla nere de löpande utgifterna tills man har vusxit så mycket så att man har råd att anställa en ekonom och inte behöver köpa in de slags tjänsterna. De behöver inte ens sitta på samma kontor, utan kan ha sitt eget kontor på annat ställe. Läs mer om bokföring som du kan få tag på i Stockholm: http://www.klostermark.se.

13 Nov 2019