Aktieägaravtal - fördelar med att skriva ett sådant

I samband med att man bildar ett aktiebolag så ska man enligt lag också skapa en bolagsordning som lämnas in till Bolagsverket. Detta är en både obligatorisk och offentlig handling - vilket innebär att andra också kan begära ut densamma; helt i enlighet med offentlighetsprincipen. Det är en viktig detalj som skapar transparens i samhället.

Det finns emellertid också andra saker som man kan överväga i samband med att man startar ett bolag. En sådan handlar om aktieägaravtal. Ett aktieägaravtal är valfritt att både skapa och att skriva under, men det finns definitivt fördelar i att överväga detta.

Det man ska veta gällande ett aktieägaravtal är att ett sådant, till mångt och mycket, förutser händelser i framtiden. Eller snarare: det ger tydliga besked om vad som ska ske om någonting inträffar i framtiden. Vilket kan handla om hur aktier ska fördelas, vad som händer om någon vill dra sig ur bolaget, om hur aktier ska värderas, hur man ställer sig till konkurrens ifall någon vill sluta samt hur exempelvis utgivning av nya aktier ska se ut.

Skapa och signera ett aktieägaravtal

Genom att skriva ett aktieägaravtal så skingras frågetecken i framtiden och bolaget kan genom detta hantera eventuella konflikter, upp- och nedgångar samt andra spörsmål på ett bättre sätt. Ett aktieägaravtal fungerar som en garanti att alla drar åt samma håll och att onödig friktion mellan styrelsemedlemmar kan undvikas.

Genom att anlita en firma inom juridik - specialiserad på aktieägaravtal - så kan ert bolag tillsammans gå igenom vilka detaljer som rent generellt alltid är viktiga att inkludera i ett aktieägaravtal - och samtidigt också se till att det som är viktigt för just ert bolag även det finns med. Ni kan själva bestämma längden över avtalet - och skriva ett nytt då detta löper ut - och ni har fullt mandat att utforma avtalet själva. Det går även att omgärda ett aktieägaravtal med sekretess så att ingen utomstående kan ta del av känslig information. Detta då avtalet i fråga inte omfattas av den offentlighetsprincip vi ovan nämnde.

24 Oct 2022