3 konflikter som påverkar ledarskapet

När du kliver in som ny chef i en grupp så kommer många saker att hända. Du som ledare behöver möta och lära känna nya individer som ska få förtroende för dig. Din personal behöver fundera på vilka dem är och deras plats i gruppen. Kartan ritas om från grunden och förändringsprocesser tar fart. Att ta över en ny grupp är den hårda skolans ledarutveckling, en sak är säker och det är att det kommer bli många konflikter. Här går vi igenom tre olika konflikter som påverkar både gruppen och ledarskapet.

Rollkonflikten

Om du någon gång har sett ett tv-program där någon röstas ut varje vecka och i samband med det så tillsätts en ny ledare. Plötsligt är det någon som går från hopp till förtvivlan och väljer att lämna tävlingen. Anledningen är rollkonflikten, varje gång en ny ledare tillsätts så börjar människor att definiera sina roller på nytt. Man funderar på vem man är och vilken plats man kommer att ha i den nya gruppen som bildas. Den som hoppar av har bestämt sig för att det inte finns någon plats i gruppen som fungerar för en.

Intressekonflikter

En ledarutveckling på hög nivå är när man som nytillträdd chef behöver hantera intressekonflikter och dolda agendor. Det är lätt att få alla i teamet att dra åt samma håll om det inte finns några baktankar inblandade. Men så fort som den ena vill hämnas på grund av något på det personliga planet, någon annan ville egentligen ha chefsjobbet och en tredje har för avsikt att byta jobb inom några månader så kommer det bli tufft att få ordning i leden. Att identifiera intressekonflikter och hantera dem är en vetenskap i sig.

Konflikt kring auktoriteter

Det finns alltid människor som har bestämt sig för att de inte klarar av auktoriteter. Men sen är det en sak att vara en auktoritet och en helt annan sak att vara auktoritär. När man genomgår ett program för ledarutveckling så får man ofta lära sig om olika ledarstilar och om hur människor beter sig i största allmänhet. Möter du en person som har svårt för auktoriteter så kan det grunda sig i dålig självkänsla eller dåliga erfarenheter kring maktmissbruk. Det kan vara bra att bemöta dem människorna på ett sätt så att konflikten inte eldas på. Att inte behöva påvisa sin auktoritet är ett mycket bra sätt att få behålla den i längden.

Alltså:

Tre av de vanligare konflikterna som man kan stöta på som ledare är: konflikterna kring att definiera sin plats i gruppen, dolda agendor och underminerande av auktoriteter. För den som möter den här typen av situationer blir ledarskapet en utmaning med nya upplevelser varje dag. Ett första steg i att hantera alla konflikter är att acceptera att de existerar, först när man medger konflikten så kan man bemöta den.

17 Oct 2018