Innovator Skåne

Innovator Skåne AB är en viktig del av Region Skånes interna innovationssatsning. Region Skånes politiker har under flera år framhållit den viktiga roll som innovationer har för framtiden och tagit ett antal beslut för att starta upp och främja innovationssatsningen. Det mest grundläggande beslutet var att aktivt verka för att inspirera medarbetarna att tänka innovativt och arbeta med nya lösningar och förbättringar, och att som arbetsgivare ta tillvara på dessa goda idéer. Det var det beslutet som ledde till Innovator Skåne. Sedan 2010 ingår Region Skånes innovationssatsning i Vinnovas pilotprogram  Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården < http://www.vinnova.se/sv/Verksamhet/Innovationsslussar-inom-halso-och-sjukvarden/> . Genom detta program får Region Skåne, tillsammans med fem andra landsting, finansiellt stöd för att bygga en organisation som kan hitta, utveckla och kommersialisera idéer från hälso- och sjukvården. Som medarbetare kan du enkelt skicka in din idé via  Region Skånes innovationssida <http://www.skane.se/innovationer> . Idén tas emot av innovationsgruppen som validerar och diskuterar omkring den. Eftersom Region Skånes verksamheter är av stor bredd tar innovationsgruppen ibland hjälp av mer specialiserade expertgrupper vid valideringen av idéer. Det finns exempelvis expertgrupper inom medicinsk teknik, bild- och funktionsmedicin och tandvård. Om innovationsgruppen ser kommersiell potential i idén överlåtes den efter samråd med idégivaren till Innovator Skåne för vidare utveckling. Om innovationsgruppen kan se en intern nytta med idén men ingen kommersiell möjlighet, lämnas den istället vidare till lämplig förvaltning eller enhet för implementering.

Kontaktperson: David Wensbo Posaric
Telefon: +46 (0)707-49 49 19