Företagarguiden

Vi på Lundlsi drivs av att hjälpa privatpersoner att komma igång med företagande och nya företagare att bli bättre. Vi hjälper till med information kring olika bolagsformer, finansiering, bokföring & Redovisning samt rättshjälp. Vi publicerar löpande nyttiga blogginlägg som kan underlätta för dig som nyföretagare samt ger dig viktig information, tips och råd som kan hjälpa dig i företagandet.

 

Företagsbloggen

Sida 2

Digitalisering av arkiv – vet mer

6 feb 2018

Från flera olika håll har man förespråkat att digitalisering av arkiv ska ske i mycket högre utsträckning. Allt fler arkivarier får nu som uppgift att vara ledare eller arbeta förberedande inför en digitalisering av de handlingar som finns i arkivet. Men hur går det egentligen till? Och vad är viktigt att ha med sig innan projektet slutförs?

God sökbarhet efterfrågas

En stark anledning till att digitalisering av arkiv sker är att det blir enklare för till exempel forskare att hitta det specifika material de eftersöker. Om en bra indexering av materialet har gjorts, kan de hitta en specifik mening omedelbart. Det här är givetvis tidseffektivt, och gör många forskares arbeten betydligt lättare.

Många anser dock att digitalisering av arkiv inte riktigt alltid har skett på rätt sätt. I många fall har hela material och serier digitaliserats, något som många menar gör det onödigt svårt för arkivets användare att hitta det som de söker. Därför har förslag kommit upp om att materialet som digitaliseras bör vara ett urval av särskilda dokument, vilka enklare kan göras lättare att söka i.

Kommer med många fördelar

Digitalisering av arkiv kommer med många fördelar. Man skulle till och med kunna kalla det för en fråga om demokrati. När det gäller information som endast finns tillgängligt rent fysiskt, finns det olika grader av hinder för människor att ta del av den. Om det här då är information som alla ska eller bör kunna läsa, finns det all anledning att förespråka digitalisering. De hinder som finns när informationen är fysisk kan till exempel vara geografiska eller funktionella. Mer konkret kan dessa fördelar till exempel komma av digitaliseringen av landets arkiv:

  • Alltid tillgängligt. Oavsett var du befinner dig och vilken tid det är på dygnet, har du tillgång till informationen om den är digitaliserad. Det krävs ingen arkivarie på plats som behöver guida dig till rätt del av arkivet, och det finns knappast några geografiska hinder för att ta del av informationen.
  • Större mängd. Om digitaliseringen har skett med god indexering och sökbarhet är det mycket enkelt att hitta det man söker bland en stor mängd information. Talar vi dessutom om dokument som till exempel finns på museum är det en ojämförbart mycket större mängd som tillgängliggöras på digital väg än på fysisk väg.
  • Lätt för funktionsnedsatta. Många med olika former av funktionsnedsättningar kan, på grund av sin sjukdom, inte ta sig till ett museum för att se något. Att däremot se en skärm med samma material är något som är betydligt enklare att ordna. Dessutom finns många tekniska hjälpmedel för till exempel döva och blinda, som trots sina handikapp alltså kan ta del av informationen på ett bra sätt. Digitalisering av arkiv är något som funktionsnedsatta har att vinna på.

Fortsätt läsa mer om digitalisering av dokument här.

Är ditt företag i behov av en revisor?

25 jan 2018

En grundregel som brukar gälla är att så fort man som företagare växer ur den gamla kostymen och blir ett aktiebolag så kommer man att behöva anlita en revisor. En revisor granskar – genom en revision – årsredovisningen och skapar en revisionsberättelse som i sin tur skickas till Bolagsverket. Att det handlar om en regel innebär dock, som det bekant heter, att undantag finns. Ingen regel utan undantag och i fallet om en revisor måste anlitas eller inte så kan ditt aktiebolag i exempelvis Stockholm “klara er utan”  en revisor om ni uppfyller minst två av följande tre punkter: 

  • Ni har maximalt tre stycken anställda.
  • Ni har en nettoomsättning under tre miljoner kronor
  • Ni har en balansomsättning på maximalt 1.5 miljoner kronor.

Skulle ni ha exempelvis en nettoomsättning på 3.5 miljoner samt en 1.51 miljoner kronor i balansomsätning så måste ni alltså anlita en revisor för en revision. Tråkigt och kostsamt? Inte alls. Man ska inte se en revisor som en negativ post i bokföringen och som en kostnad; man ska istället se en revisor dels som en säkerhet, dels som en kvalitetsstämpel och dels även som ett bollplank. 

Varför ni ska anlita en revisor i Stockholm

Vi anser att även aktiebolag som inte behöver anlita en revisor bör överväga att göra så. Av den enkla anledningen att det ger en signal om seriositet och autencitet. Ett företag som, så att säga, tål en revision kan på ett bättre sätt visa för kunder, leverantörer, banker, myndigheter och framtida affärspartners att det inte finns några oegentligheter. Faktum är dessutom att många banker ställer krav på att aktiebolag – oavsett storlek och omsättning – ska anlita en revisor. 

Som stöd och bollplank ska en revisor heller inte underskattas. Om du vill att ditt aktiebolag ska ta nästa steg så kan en revisor – tack vare sin revision – påpeka var det finns brister, var du kan sätta in åtgärder och således få en bättre lönsamhet. Läs mer här om revisor i Stockholm: redovisningsfirmastockholm.nu

Några andra fördelar som finns i att anlita en revisor är dessa: 

  • Funderar du på att sälja ditt företag i framtiden så är det, tack vare en revisor, kvalitetsgranskat.
  • Ni signalerar till myndigheter att er redovisning håller hög kvalitet.
  • Ni får ofta bättre villkor av långivare om de kan lita på era rapporter

Letar ni efter ny lokal?

18 jan 2018

Dagen man behöver lediga lokaler i någon av våra storstäder, hur gör namn då? Frågar man sina vänner och bekanta? Googlar man ”lediga lokaler”, eller hur gör man? Allt hänger ju på vilken sorts lediga lokaler man behöver. Om adressen inte är så viktig, kan man relativt lätt få tag i fabrikslokaler i utkanten av våra stora städer. Där är hyran inte särskilt hög. Är man till exempel ett IT-företag är adressen inte viktig. Då är det mest ett kontor med en bra uppkoppling och starkt och snabbt wifi det viktigaste. Är det en advokatfirma är adressen absolut viktig. Då duger inte en adress i en förort. Juristfirman måste andas finanser och inge förtroende. Medan en postorderfirma inte behöver det mer än en bra lagerlokal. Behöver man en inredningsaffär vill man ha en lokal längs en gågata inne i staden där det är lätt att slinka in.

Blocket

Många vänder sig till Blocket för att hitta allehanda nya saker, till och med jobb. På Blocket kan du hitta det mesta numera, så även lediga lokaler. Är det ett mindre företag kan det löna sig att leta efter ett företagshotell. Det har många fördelar, då man egentligen inte behöver ordna med annat än hyran varje månad. Då tar företagshotellet hand om städning, reception, telefon, fax. Det finns billiga företagshotell som inte har någon som helst reception, utan bara hyr ut lokalerna. Däremot tar de ansvar för renovering och annan service för lokalerna.

Köpa med hjälp av en mäklarfirma

Är du intresserad av att få hjälp i ditt sökande efter den PERFEKTA lokalen kan du alltid få hjälp av en mäklare. Dem brukar man anlita mest när man är ute efter att köpa en lokal till sitt företag. Att köpa huset, eller lokalen där du väljer att etablera dig har en hel del fördelar. Dels kan det se som gynnsamt att ta ett lån av banken som du betalar av. Räntan är avdragsgill, samt så kan du dra av kostnaderna i bokföringen som hyra av lokalen. Tala med din rådgivare på Skatteverket. Dessutom kan du räkna med att få tillbaka kapitalet den dagen du säljer lokalen.

Hyra

Att hyra företagets lokal är det vanligaste sättet. Det ger en minst huvudbry. Du hyr, hyresvärden ansvarar för skötseln av lokalen. Du behöver inte lägga ner personal eller resurser på något mer än det som rör ditt bolag.

Att tänka på

Vad behöver ni? Hur många rum? Behöver någon få sitta avskilt från de andra? Behöver ni konferensrum? Reception? Matsal? Vad är viktigt när ni tar emot era kunder?

Bokföring viktigast i ett företag?

10 jan 2018

Är du egenföretagare? Många har ju uppmanats att starta eget. Efter att både stater och kommuner har privatiserats och gjort sig av med stora personalgrupper i jakten på ekonomisk effektivisering har allt fler efterfrågat små företag. Om någon som har jobbat många år på ett statligt eller kommunalt bolag, har det lönat sig för dem att bli sin egen istället för att gå arbetslös. Med omställningarna under åren har man velat se mer rörlig arbetskraft, vilket har lett till många små företag. Är man ett litet företag, kanske man inte hinner med den ekonomiska administration, lönehantering och bokföring. Ibland finns det så mycket roligare arbetsuppgifter än just det. Eller hur?

Då är det läge att anlita en extern bokföringsfirma. Det finns många fördelar med en sådan. En är att den kan frigöra tid till annat, som att sälja in sina produkter och tjänster. En annan är att en sådan firma kan komma in med sin expertis vad gäller skatter, avdrag, budget, bolagsombildningar, utredningar, lönehantering och mycket annat.

Bokföring är själva ryggraden i ett företag

Har man rätt bokföring och redovisning har man en stadig grund i ett företag. Att driva ett sådant är ju att få in pengar – och så mycket som möjligt, eller hur? Det är ju så att under en startperiod kan man till och med gå back. Men det är trots det mycket viktigt att bryta en situation där företaget hela tiden har större kostnader än inkomster, så man måste få till ett break-even. Alltså en situation där kostnader och inkomster balanserar varandra. Ändå är det inte meningen att ett företag inte ska gå med vinst, tvärtom. Att ett nystartat företag inte går med vinst de fyra första åren är inte ovanligt, men efter fem år, bör man gå med vinst. Ju fortare desto bättre. Går ett företag inte med vinst är det ingen idé att fortsätta.

Finns flera ekonomiska stöd

Det finns en del ekonomiskt stöd som man kan söka som nystartat företag. Både Almi företagspartner, som är ett statligt stöd till nystartade företag, och Arbetsförmedlingen kan bidra med pengar. EU har också olika sorts företagsstöd. Men det bästa är att få investerare som är beredda att både bildar med kapital och kunskap, och kunskap är bland det viktigaste just i ett nystartat företag. Då vill de oftast bidra både med pengar, men också sitta i företagsstyrelse för att kunna vara med och bidra till att de egna investerade pengarna används på rätt sätt.

Vill du läsa mer om redovisningstjänster, klicka på denna site.

Investera i städmaskiner

30 dec 2017

Få saker är lika viktiga som städning. Detta oavsett om det handlar om städning i hemmet eller städning i den dagliga verksamheten - på kontoret, i verkstaden eller i de offentliga lokaler vi vistas i; bibliotek, skolor, sjukhus och idrottshallar. Gemensamt mellan alla dessa lokaler och som en löpande röd tråd dem emellan är att städning dels tar tid och dels också är jobbig att genomföra. Det gör att fusk förekommer och att städningen alltså inte håller den standard man vill och har rätt att förvänta sig.

Det är - i synnerhet på arbetet och gällande de offentliga lokalerna - lätt att peka finger på de som har betalt för att städa. Har man ett företag som betalat dyra pengar för städning så vill man också - så klart - ha valuta för sina pengar.

“ Det finns en svårighet i att städa stora ytor. Använder man rätt sorts städmaskiner så blir jobbet enklare och resultatet bättre “

Faktum är dock att det i många fall lika mycket är företagets egna ansvar att städningen i fråga inte sker på ett tillfredsställande sätt. detta av den enkla anledningen att man inte tillhandahåller rätt utrustning och rätt verktyg till den städfirma man anlitat. En städfirma och personalen kan inte trolla med knäna. Det går inte att kräva att en större lokal ska städas med ett perfekt resultat om det enbart finns en vanlig dammsugare och en golvmopp tillgänglig att använda.

Investera i rätt städmaskiner

Det är också därför som vi anser att många skulle tjäna på att investera i städmaskiner. Dels så får man ett genomgående bättre resultat av sådana - exempelvis en kombinerad dammsugare och skurmaskin - sparar både tid och ger bättre effekt. Driver du ett företag som har problem med städningen och upplever att ni vänt på varenda sten i frågan - bytt städföretag, utökat städningen, provat andra tidpunkter - så kan det vara en investering i nya städmaskiner som är lösningen.

Undersök och anpassa städmaskiner efter lokalerna

Det finns hur många modeller som helst att välja på - med olika funktioner och i olika storlekar. Det går därför inte att välja på måfå. Ska du investera i en städmaskin så gäller det att detta/dessa är anpassade efter hur era lokaler ser ut. För att så ska ske så är det därför av vikt att en undersökning genomförs.

Det vill säga: kontaktar du en återförsäljare av städmaskiner så kan detta företag besöka er, se över vilka behov ni har samt hur stora ytor det handlar om. Baserat på denna undersökning så skräddarsys (ur deras katalog och bland deras produkter) en modell som passar just er.

“ Regelbunden service och tydliga instruktioner är viktiga. Städmaskiner ska vara lätta att reparera och de ska vara enkla att framföra “

En viktig detalj gällande städmaskiner och som bör kollas upp innan ett köp genomförs gäller serviceavtalet. Vi skulle trycka på att service ska ingå under en viss tid. Det sker ett naturligt slitage och om någonting skulle gå sönder så krävs det underhåll. Många återförsäljare skriver in det i avtalet och vi skulle rekommendera er att välja ett företag som gör så.

Hur maskinen fungerar är också viktigt. Alla ska kunna starta, köra och stänga av städmaskinen ni valt; något som - naturligtvis - även gäller städföretaget. Se till att de blir grundligt instruerade.

Vad du kan förvänta dig av en kontorsstädning

19 dec 2017

Det är viktigt att sköta städningen på kontoret, oavsett om det rör sig ett flashigt kontor i Stockholm eller företag på en mindre ort. En trevlig arbetsmiljö höjer både arbetsmoralen och ökar effektiviteten på företaget. Och tvärtom är en smutsig och ohygienisk miljö något som får en väldigt negativ effekt på verksamheten.

På ett mindre företag kan man möjligen ta hand om kontorsstädningen på egen hand, men de allra flesta väljer att köpa in tjänsten från ett städföretag (för lite större företag är detta det enda alternativet). Detta är dock inte helt oproblematiskt  - det finns många företag som erbjuder städning av kontoret och dessvärre är inte alla dessa seriösa.  

Drabbas man av en oseriös aktör får man ofta tjata och gnälla för att jobbet ska bli utfört ordentligt, och det är ett problem man som företagare definitivt kan klara sig utan.

I den här artikeln kommer vi gå igenom vad du bör tänka på när du köper in kontorsstädning och även vad du kan förvänta dig för resultat av städning.

Hitta en bra städfirma

Här gäller samma sak som vid upphandling av andra tjänster – se till att företaget är seriöst. Kolla upp bolaget: har man funnits länge i branschen, hur många anställda har man, hur stor är omsättningen, och så vidare.

Att företaget har F-skatt är andra nödvändiga certifikat är förstås en självklarhet. Ta även in referenser, gärna från släkt, vänner eller goda affärskontakter som anlitat företaget tidigare, men har du inte tillgång till något sådant finns det för det mesta matnyttig information att hitta på nätet.

Resultatet är det viktiga

Oavsett hur seriöst företaget verkar så är förstås resultatet det viktigaste i slutändan – det ska vara rent och snyggt på kontoret.

Att städa ett kontor är ingen liten uppgift, men de som är experter på området gör det både snabbt och effektivt. Här nedan kommer vi att gå igenom hur en bra städfirma hanterar olika arbetsområden på kontoret.

Mattorna

Ofräscha mattor ger ett mycket negativt intryck för de som besöker ditt kontor. Här gäller det att företaget som sköter städningen använder sig av en mycket stark dammsugare. Använder man en vanlig dammsugare blir jobbet inte ordentligt gjort, helt enkelt. Detta eftersom de allra flesta kontorsmattor har hårda fibrer och samlar på sig mycket smuts.

Fönstren   

Smutsiga fönster är absolut inget man vill ha på ett kontor. Det är helt enkelt oinspirerande. Det kan dock vara ett område det slarvas med. Här ska du kräva att städföretaget använder rengöringsmedel av högsta kvalitet och gör ett noggrant arbete vid varje putsningstillfälle. Stora fönster bör rengöras med en gummiskrapa medan mindre fönster (och speglar) kan rengöras med en sprayflaska och handdukar.

Papperskorgarna

Ska förstås tömmas dagligen (eller varje gång städfirman är där, om det inte städas dagligen på kontoret). Det är även viktigt att städarna har koll på vad de ska göra av innehållet i papperskorgarna och att de följer instruktionerna de får av dig till punkt och pricka.

Skrivborden

Ett känsligt område – det finns mycket viktigt arbetsmaterial och även personliga föremål på skrivborden. Så här är det helt upp till dig och städföretaget att komma överens om vad som gäller. Antingen är skrivborden helt ”off limits” för städarna eller så drar ni upp klara riktlinjer för hur de ska hanteras. Daglig avplockning av koppar och glas, samt dammtorkning någon gång i veckan kan vara en lösning (då är det viktigt att medarbetarna är behjälpliga och röjer undan).

Viktigt med ergonomisk utrustning

13 dec 2017

Den som sitter och arbetar långa timmar bör ha en en utrustning som gör det möjligt att sitta stilla långa tider. Eller om hen arbetar med en monoton syssla bör den innehålla andra moment som gör att arbetstagare kan röra på sig för att undvika en arbetsbelastning. För många är arbetet det viktigaste i deras liv och förutom säkerheten är det viktigt att den personen trivs på jobbet och att det är hållbart att vistas största delen av sitt liv på jobbet. Det är därför som det finns ergonomiska krav på till exempel kontorsstolarna. De ska ge stöd för ryggen och axlarna. Står någon och jobbar vid ett löpande band är det viktigt att få en mångsidig syssla. Det är just de monotona rörelserna som är värst för kroppen.

Tunga lyft bör ske med en lift

Arbetar man med att lyfta tunga saker bör alla lyft ske med en lift av något slag. Vissa kan tycka att det är tidskrävande att använda den, men det är viktigt för att bespara kroppen tunga belastningar. Till exempel bär man inte ensam lyfta något som är tyngre än 25 kilo, enligt Arbetsmiljöverkets rekommendationer. Använder man inte lift bör man alltid vara minst två för att lyfta så tunga saker. Som bekant är et inte endast vikten som avgör om man bör lyfta den på egen hand utan även formen på det man ska lyfta, som bör avgöra om man är fler än en om att lyfta det. Som bekant är det lättare att lyfta en motionsvikt på 10 kilo än att lyfta ett stort paket på 10 kilo.

Arbetsgivarens ansvar

Du som är arbetsgivare bör känna till vilka bestämmelser som råder. Vad bör gälla när det kommer till dina arbetstagare. Deras hälsa är avgörande för att produkterna ska bli bra och ha en hållbar verksamhet. Även en sådan sak som stress kan vara jobbig för en arbetstagare. Andra saker som är viktiga när det kommer till arbetsmiljö är omständigheter som kyla, värme, och inte minst stress. Är arbetstagarna under stress en längre tid kan det bli en arbetsbelastning i längden.

Ergonomer är specialister på detta

Ergonomer från en ergonomiutbildning är specialister när det kommer till arbetsmiljö och vad som kan klassas som en arbetsbelastning. En återkommande arbetsbelastning kan förstöra den bästa arbetstagaren. Som företagare på ett tjänsteföretag är personalen företagets viktigaste resurs. Ska de prestera, bör de få en arbetsmiljö som är hållbar för deras del. I ett tjänsteföretag finns det sällan andra egendomar som kostar mycket, förutom personalens sjukvårdskostnader. Att undvika dem kan vara avgörande för ekonomin på ditt företag.

Profilera er som ett miljömedvetet företag

12 dec 2017

Vad har ni för profil som företag, hur upplevs ni av era potentiella kunder? Vi anser att många saknar en tydlig plan i sin profilering och att detta är något som kan vara ödesdigert sett till omsättningen. Även om man är bäst på det man gör så kan kunderna välja en konkurrent då denna tydligt profilerar sig - inom ett specifikt område - och trycker på detta. En sak som ligger - med all rätt! - rätt i tiden idag handlar om miljön. Kunder söker aktivt efter lösningar som inte åsamkar miljön någon skada. det är bara att ställa sig i den lokala Ica-butiken för att förstå vad vi menar: vanligt folk väljer ekologiskt, obesprutat och närproducerat i en större omfattning än vad man gjorde förr. Och: man är beredd att betala mer pengar för detta.

En videokonferens ersätter den dyra resan

Den här tanken går att överföra även till ditt företag inom exempelvis försäljning. Hur? Vi förklarar detta genom ett exempel där vi säger att de anställda vid ert företag ständigt reser runt i Sverige och Europa för kundmöten, för affärsuppgörelser, för uppföljning och för möten med leverantörer.

Ungefär 70 % - uppskattningsvis - av alla dessa möten är onödiga och fullt ersättningsbara. Genom att investera i teknik som möjliggör en videokonferens snarare än det fysiska mötet så kan man nå samma effekt - men utan miljöslitaget. Varje flygning är en gigantisk miljöbov och detta är något som ert företag kan trycka på.

Er profil blir alltså att ni är miljömedvetna, ansvarstagande och måna om miljön och framtiden - tack vare att ni håller en videokonferens snarare än att flyga/bila/åka tåg då det är möjligt så utmärker ni er gentemot era konkurrenter och ni drar därmed också till er nya, intressanta kunder.

Andra fördelar med en videokonferens

Den tydliga miljöprofilen är en fördel med att investera i teknik för videokonferens. Miljön är en annan - ni kommer de facto att åsamka mindre skada på miljön; det handlar alltså inte om någon falsk profilering och marknadsföring.

Som en tredje fördel så kommer ni att spara pengar. varje resa kostar mycket pengar och utgör en stor post i er budget. Ni kommer, kort och gott, att göra en stor investering.

 

Låt inte en initial kostnad hindra dig från en investering

8 dec 2017

Det finns både mindre och större investeringar som går att göra som husägare. Gemensamt är att att de ofta kommer med en initial kostnad där det dröjer något/några år innan de börjar betala av sig. gemensamt är dock även att de verkligen gör så. Oavsett om det handlar om att måla om huset, reparera taket eller, som i det exempel vi ska titta närmare på, handlar om att byta energikälla för uppvärmning så finns det ofta en stor vinning längre fram. Därför ska man, generellt ett, aldrig låta en initial kostnad stå i vägen. Det lönar sig i längden.

Bergvärme lönar sig i längden

Anledningen till att vi pekar på just en initial kostnad är att vi ska titta på bergvärme och vilken effekt denna energikälla kan ha på ditt boende och på den summa du årligen betalar i uppvärmning och energi. Just bergvärme är speciellt ett till att kostnaden för att borra efter sådan - och för köp av bergvärmepump samt installation av denna - kan kosta upp till 120.000 kronor. En väldigt hög summa som gör att många drar öronen till sig. Vi tycker att man ska undersöka detta lite närmare innan man tydligt säger nej.

“ Bergvärme kostar mycket initialt. Men, du kan också spara in upp till 80% årligen på din energikostnad. Dessutom så handlar det om ett grönt val - något som blir allt viktigare “

Har man rätt förutsättningar för bergvärme så är det något som kommer att löna sig i längden. Ett rätt dimensionerat borrhål och rätt typ av bergvärmepump kan sänka kostnaden för uppvärmning med upp till 80% - per år. Räknar man på detta så brukar en rimlig tidsperiod att förhålla sig till vara ungefär tio år innan du kan räkna hem dina pengar.

Viktigt är också miljön. Bergvärme är en grön energikälla där man återvinner lagrad solenergi från berggrunden; i jämförelse med exempelvis fjärrvärme så släpper bergvärme ut 97% färre CO2. I en stor stad som Stockholm så skulle detta verkligen göra skillnad för luften.

Fungerar bergvärme för dig i Stockholm?

Det första steget är att undersöka om du överhuvudtaget kan använda bergvärme. Här krävs en geoteknisk undersökning; något som lämpligen genomförs av det företag i Stockholm som - eventuellt - kommer att sköta borrningen.

Det kan vara så att man måste borra för djupt för attd et ska bli lönsamt, det kan vara så att borrhålet kan komma för nära grannens borrhål - då stjäl de energi från varandra - och det kan finnas andra skäl till varför inte bergvärme skulle fungera.

Undersök hur förutsättningarna ser ut. Skulle det fungera - till en rimlig kostnad - så tycker vi att du verkligen ska överväga investeringen i fråga. Annars kan det finnas andra lösningar - som inte ger samma effekt, men som heller inte kostar lika mycket pengar - som exempelvis markvärme, jordvärme eller sjövärme.

Mer information om bergvärme finns att hitta här: http://www.bergvarmestockholm.com/.

Yrken med god arbetsmarknad i Stockholm

6 nov 2017

Vill du bli försvarsadvokat? Eller kock? Om du bor i Stockholm är dessa två yrken exempel på områden där arbetsmarknaden är god. Stockholm är Sveriges största stad och de flesta yrken som finns i Sverige finns även här – oavsett om det är försvarsadvokat, kock eller elektriker man vill arbeta med.

Försvarsadvokat

Att arbeta som försvarsadvokat är något som många drömmer om. Många kanske drömmer om att göra det i USA på grund av filmer man sett. Att arbeta som jurist i USA är dock lite svårare, eftersom juristutbildningen i Sverige fokuserar på svenska lagar och den rätt som gäller här. Den som vill arbeta som försvarsadvokat i Stockholm har betydligt lättare för sig.

Tingsrätter finns över hela länet, till exempel i Stockholm stad, Sollentuna, Södertälje och Nacka. Enligt Arbetsförmedlingens yrkes prognos beräknas arbetsmarknaden för jurister råda i balans i stora delar av länet det närmsta året. Det innebär att tillgången på försvarsadvokater, åklagare och andra juristyrken ungefär möter efterfrågan. I centrala delarna av Stockholm anses dock tillgången vara lägre än efterfrågan. 

Om du vill läsa mer om hur yrket fungerar för en försvarsadvokat så gör det här: www.försvarsadvokatstockholm.biz

Yrken inom hantverk och bygg

Generellt råder en relativt stor brist arbetskraft i hantverkaryrken och andra yrken inom bygg- och anläggning. För yrken som elektriker, VVS-montörer, snickare är arbetsmarknaden riktigt god. Alla kräver sin utbildning och sin avklarade lärlingsperiod innan man kan få sitt yrkesbevis och ta del av den goda arbetsmarknaden.

När det gäller till exempel målare finns det ungefär 13 000 anställda runt om i landet. I landets storstäder är tillgången dock betydligt lägre än vad marknaden efterfrågar. I Stockholm anses till exempel konkurrensen om jobben vara ”mycket liten”. Det är endast i vissa delar av Norrland som arbetsmarknaden anses råda i balans, med ungefär lika utbildade målare som marknaden kräver.

Anledningen till att efterfrågan är hög på dessa yrken i städer som Stockholm är den starka byggkonjunkturen, som förväntas vara fortsatt stark det närmsta året. Redan innan byggkonjunkturen tog riktig fart fanns redan en viss brist på utbildade inom hantverk och bygg.

Kock

För kockar råder visserligen inte bara en god arbetsmarknad i Stockholm – utan över hela landet. Det finns i dagsläget nästan 40 000 anställda kockar (inkluderat kallskänkor) i Sverige. Hur många av dessa som finns anställda i Stockholm framgår inte av Arbetsförmedlingens yrkesprognos, men andelen bör vara betydande. I Stockholm har restaurangbranschen växt stadigt under de senaste åren, med många nya restauranger som kontinuerligt dyker upp i nya delar av staden.

 

Att arbeta som städare

8 okt 2017

Att arbeta med städning är att arbeta med service. Vidare är det ett omväxlande arbete där uppgifterna varierar från dag till dag och från arbetsplats till arbetsplats. Ena dagen kan handla om att städa ett kontor med en sopmaskin, medan den andra dagen spenderas med att till exempel städa passagerarbåtar.

För att bli en bra städare krävs att man har kunskap om olika rengöringsmetoder och den utrustning som används i yrket. Vidare krävs en god arbetsteknik samt att man tar ergonomin i beaktning. På senare år har det, med hjälp av redskap som till exempel sopmaskiner, blivit mer skonsamt för kroppen att arbeta som städare.

Arbetsuppgifter
När man arbetar med städning kan arbetsuppgifterna variera ganska mycket. Som nämnt i inledningen kan man till exempel städa med en sopmaskin på ett kontor ena dagen, och städa båtar andra dagen. Vilka arbetsuppgifter som behövs utföras styrs helt och hållet av kundens önskemål och behov.

Det är inte ovanligt att städningen kombineras med andra arbetsuppgifter. En del städföretag breddar gärna sin verksamhet genom att ta på sig andra arbetsuppgifter som kundföretagen behöver få utförda. Det kan till exempel handla om att arbeta i receptionen eller sköta en telefonväxel. Ska man arbeta som städare gäller det att vara beredd på att ta på sig många olika typer av arbetsuppgifter. Man bör också vara beredd på att dagarna kan börja se lite annorlunda ut när en ny kund knyts till företaget.

Inriktningar
Det är inte ovanligt att städare är specialiserade på vissa typer av städning. Någon som till exempel arbetar med hemstädning kanske inte har särskilt mycket kunskap eller erfarenhet av att köra sopmaskin, eller använda andra typer av avancerade redskap som används för att rengöra stora ytor.

Samtidigt kanske någon som städar industrier inte har särskilt bra koll på hur man bäst bör städa när det kommer till en flyttstädning. Det är dock inte heller ovanligt att man som städare både städar i industrilokaler och hemma hos privatpersoner.

Förmågor som är bra att ha som städare

Flexibilitet. Att kunna arbeta med flyttstädning ena dagen och köra sopmaskin i industrilokaler andra dagen kräver viss flexibilitet. Att vara beredd på nya arbetsplatser och arbetsuppgifter är viktigt för att frodas inom städyrket.

Samarbetsförmåga. Städare arbetar ofta i grupper även om det inte är ovanligt att man också arbetar på egen hand. För de tillfällen när man arbetar i lag är det dock bra att ha en god förmåga att kunna samarbeta.

Noggrann. Som städare är det viktigt att vara noggrann, kvalitetsinriktad och ha ett starkt fokus på arbetsuppgifterna. Utan de förmågorna blir sannolikt inte jobbet gjort till tillfredsställelse.

Bli konsult – Vad krävs?

28 sep 2017

För att bli en bra konsult som lyckas inom sitt område är det som regel bra att ha vissa förmågor, och om man inte har dem kan man arbeta med att utveckla dem. Den främsta grunden att stå på bör givetvis vara kunskapen, erfarenheten och kompetensen. Vill du till exempel bli managementkonsult bör du ha en gedigen kännedom inom just det området.  

Men därutöver finns ytterligare en del egenskaper eller tillgångar som är bra att ha. Ofta har man till exempel fördel av att bo i en större stad som Stockholm, även om det givetvis finns verksamma konsulter över hela landet och inte bara i Stockholm.

Kunskap

Som nämnt ovan är den viktigaste grunden att stå på sin kunskap. För att kunder ska betala för din tid vill de ha genuin erfarenhet och kompetens i utbyte. Det gäller att du kan lösa ett problem och i många fall göra det inom en viss tidsram. Med det sagt kan till exempel inte en managementkonsult lösa alla problem som ett företag kan ha med organisationen, men att spetsa sin kunskap så mycket det går som konsult kommer med all sannolikhet att löna sig i slutändan. Detta oavsett om man är managementkonsult, IT-konsult eller någon annan typ av konsult.

Ett visst driv

För att bli en bra konsult krävs ett visst driv och inte sällan en hög arbetsmoral. Du har ingen chef som pushar dig, utan du kommer behöva se till att hålla deadlines på egen hand. Du har egentligen ansvar över allt – kundkontakt, planering, utförande och betalning. Därutöver kan du behöva göra inköp för att kunna utföra ditt jobb på ett bra sätt. Givetvis går det att leja ut uppgifter på andra. Särskilt lätt är det kanske i större städer som Stockholm, där du troligtvis ganska lätt kan hitta folk som hjälpa dig.  

Med det egna ansvaret kommer både för- och nackdelar, beroende på hur man tycker om att jobba. En entreprenör med ett framgångsrikt företag skulle nog säga att det är tryggare att vara egenföretagare. Detta eftersom man själv har kontroll över hur företaget drivs. Som anställd kan du inte kontrollera hur din chef driver verksamheten. Om du anser att chefen driver den på ett dåligt sätt, kan det finnas anledning att starta eget. Det kan också helt enkelt vara läge att se sig om efter en ny arbetsplats, om man inte vill bli konsult förstås.

Firma

För att vara konsult krävs normalt en firma som du kan fakturera och sköta ekonomin från. Det kan finnas undantag, så som tjänster som fakturerar åt dig. Vanligast är dock att ha en egen firma, och då finns det en del arbete som kommer med. Som konsult, oavsett om man är managementkonsult eller någon annan typ av konsult, har man ansvar över detta. Många väljer att helt enkelt anlita någon som kan sköta bokföring och som kan svara på frågor kring ekonomin i ett företag.

Något som blir allt mer vanligt är att bokföringen sköts helt digitalt. Om du är verksam i till exempel Stockholm, kan du använda dig av en bokföringsfirma någon annanstans i landet. Du kan då skicka dokument på ett enkelt sätt, till exempel genom en app.

Om du vill läsa mer om managementkonsulter i Stockholm, klicka här.

Att hitta ett jobb i Stockholm

21 sep 2017

Det är inte ovanligt att, särskilt bland ungdomar, flytta från mindre städer i Sverige till Stockholm. Detta kanske för plugga eller för att kompisar finns där, eller för att helt enkelt hitta ett arbete man trivs med. Stockholm är Sveriges största stad och bjuder därmed på en stor arbetsmarknad. Exempel på områden att jobba inom är personlig assistans, byggbranschen och restaurangbranschen. Läs mer nedan.

Personlig assistans

Det finns idag ungefär 73 000 personliga assistenter över hela landet, varav en betydande del finns i Stockholm på både kommunala och privatägda assistansföretag. Att arbeta som personlig assistent innebär att du kommer att hjälpa en brukare med vardagen. Det kan till exempel handla om att laga mat, hjälpa med tunga lyft eller att hjälpa till med att sköta hemmet. Ett jobb inom personlig assistans beror i allra högsta grad på brukaren och dennes behov.  

För att jobba inom personlig assistans krävs normalt ingen utbildning, även om det är meriterande. Det som värdesätts är dina sociala förmågor och kemin mellan dig och den som du ska hjälpa. Den som vill ha en utbildning i bagaget inför jobbsökandet kan få sig det på gymnasieskola med inriktning mot vård och omsorg eller barn och fritid.

Byggbranschen

Bostadsbyggandet sker i en mycket hög fart, inte minst i Stockholm. Det här har lett till att efterfrågan på många olika yrkesgrupper inom bygg- och anläggning är större än den faktiska tillgången. Det är för få som utbildar sig på gymnasiet, samtidigt som det byggs mycket och fastigheter runt om i landet och i Stockholm är i behov av upprustning.

En av de större yrkesgrupperna är snickare. Det finns idag tiotusentals anställda snickare runt om i landet, och den hög efterfrågan på dem finns även i Stockholm. Exempel på andra yrken som är efterfrågade, inte bara i Stockholm utan över hela landet, är elektriker och VVS-montörer. För att bli elektriker, snickare eller VVS-montör krävs dock en avklarad lärlingsutbildning och ett yrkesbevis. Det finns exempel på när privata företag har anställt lärlingar utan tidigare utbildning från gymnasieskolan, som annars är det vanliga.

Restaurangbranschen

På senare år har det gått bra för restaurangbranschen. Nya högklassiga restauranger dyker ständigt upp i olika delar av Stockholm, i innerstaden såväl som i förorter och i närförorter. Många av dessa söker kockar, men då krävs också utbildning. Som regel ställer också arbetsgivarna krav på att man ska erfarenhet (ofta minst ett par år).

Vill man jobba med att servera krävs normalt ingen utbildning. Då kan det finnas möjlighet att börja direkt och lära sig jobbet på plats. Det gäller bara att hitta restauranger där servitörer efterfrågas och söka jobben som finns.

En bra chef

20 sep 2017

Vad ska du tänka på vid chefsrekrytering? Vad kännetecknar en bra chef i Stockholm 2017? Vilka egenskaper bör en modern chef ha för att hålla både anställda och uppdragsgivare nöjda och samtidigt se till att organisationen fungerar och ger bra resultat? När det gäller chefsrekrytering till ditt företag gäller det att du vet precis vad du är ute efter; att du väljer person efter meriter men också personlighet. Hur skulle den här personen fungera med arbetsgruppen? Hur har arbetsgruppen fungerat med tidigare chefer och varför?

En förebild

En bra chef har förmågan att både vara en förebild och en medarbetare, att skapa känslan av ett vi. Detta gör chefen både genom att ta beslut, men också genom att delegera ansvar på sina anställda, något som i sin tur får dem att växa. En toppstyrd arbetsgrupp är mer benägen att uppfatta sitt arbete som monotont och oinspirerande och missnöje gror fort på en arbetsplats. Att kunna visualisera tydliga mål och visioner är en absolut nödvändig egenskap när man jobbar som chef.

Konfliktlösare och diplomat

En bra chef snappar också upp pyrande missnöje och gryende konflikter i arbetsgruppen och adresserar dem innan de utvecklats till bråk. Hen ser till att de anställda känner sig rättvist behandlade och får dem att känna att det alltid går att tala om problem på arbetsplatsen utan rädsla för reprimander.

En chef ska inte köra över sin arbetsgrupp och hänvisa till direktiv uppifrån. Inte heller ska hen tveka inför att genomföra förändringar med hänvisning till motstånd hos arbetsgruppen. Hen ska vara en kommunikatör både uppåt och nedåt i organisationen och framföra även de anställdas åsikter och reaktioner på viktiga beslut. Bara genom att vinna förtroende både hos anställda och uppdragsgivare för chefen in företaget på rätt kurs. Med andra är ett sinne för diplomati och transparens en gyllene egenskap hos en chef.

Självinsikt

Vid chefsrekrytering är det viktigt att få veta hur den sökande ser på sig själv och sin tidigare karriär. Hur värderar den sökande det hen har åstadkommit som chef hittills? Vad har hen dragit för lärdomar av framgångar och motgångar? En bra chef vet värdet av att inse när hen haft fel och har dessutom förmågan att riva upp dåliga beslut. Ger den sökande exempel på sådana situationer vet du att du har att göra med en ärlig och konstruktiv person.

Chefsrekrytering i Stockholm

I Stockholm finns många företag specialiserade på chefsrekrytering som kan hjälpa dig med rekryteringen av chef. Så kallad headhunting är vanlig inom chefsrekrytering i Stockholm och ett bra rekryteringsföretag har koll på chefsmarknaden och vet vad som efterfrågas i din bransch, de kan även sitta med vid intervjuer och komma med värdefull feedback. Se till att även du presenterar ditt företag på bästa sätt och få personen intresserad av att komma med. Välj en person som visar intresse för företaget och kommer med förslag utifrån egen erfarenhet. Bara för att en chef har ett gott renommé från tidigare anställningar betyder det inte automatiskt att han är rätt för dig och ditt företag.

Håll kvar personalen

6 sep 2017

Det finns flera sätt man kan bära sig åt för att hålla kvar sin personal. Bra kontorsmöbler för ergonomin, högre lön och en i allmänhet trivsam arbetsmiljö är några exempel på det. Den som vill skapa incitament för sin personal att stanna kvar på företaget har sannolikt flera saker att jobba med. Här ger vi ett par exempel på hur man som företagsledare kan gå till väga.

Rätt kontorsmöbler

Rätt kontorsmöbler kan låta som en bagatell jämfört med till exempel en hög lön. Har man dock utslitna och omoderna kontorsmöbler är det sannolikt att få tankar fanns på ergonomin vid tillverkningen. Idag vet vi att ergonomi är mycket viktigt och att det bidrar till personalens välmående vilket i sin tur bidrar till en bättre arbetsplats. Att investera i bekväma och ergonomiska kontorsmöbler är en investering som med största sannolikhet lönar sig.

Besök sidan Kontorsmöbler Stockholm för att läsa mer om detta.

Hur är läget?

Ligger kontoret i ett tråkigt läge i en förort utanför till exempel Stockholm, fast än att medarbetarna bor i centrala Stockholm? Något som många försöker att minska så gott det går är pendlingstiden. Allt fler inser hur mycket tid det faktiskt kan ta upp av ens dag och att en halverad pendlingstid t.ex. kan innebära en extra timme att umgås med barnen därhemma.

En kontorsflytt, med flytt av kontorsmöbler och allt vad det innebär, är en uppgift som tar tid, pengar och energi. Men i vissa fall kan det vara en investering som lönar sig och som hjälper dig att hålla kvar din personal.

Lön

Är ditt företag baserat i en större stad som Stockholm eller Göteborg? De flesta har hört att det är vanligt att gå upp i lön vid byte av arbetsgivare, och troligtvis även din personal. Att betala dem marknadsmässiga löner är givetvis något som är grundläggande för att hålla dem kvar på företaget. De med spetskompetens eller väldigt lång erfarenhet brukar kunna få en lönehöjning över andras. Är deras kompetens efterfrågad på arbetsmarknaden är det säkerligen enkelt för dem att byta företag om de vill gå upp i lön – inte minst om företaget är i Stockholm, Göteborg eller Malmö, där det sannolikt finns flera andra arbetsgivare i samma område – både yrkesmässigt och geografiskt.

Lönen betyder dock inte allt för alla och det kan vara lika viktigt att arbeta med andra aspekter. Att i allmänhet skapa en trivsam arbetsmiljö med god stämning är att komma en bra bit på vägen. Gör man sig själv attraktiv som arbetsgivare blir det, allt som allt, betydligt lättare att hålla kvar personalen.

← Äldre inlägg