Företagarguiden

Vi på Lundlsi drivs av att hjälpa privatpersoner att komma igång med företagande och nya företagare att bli bättre. Vi hjälper till med information kring olika bolagsformer, finansiering, bokföring & Redovisning samt rättshjälp. Vi publicerar löpande nyttiga blogginlägg som kan underlätta för dig som nyföretagare samt ger dig viktig information, tips och råd som kan hjälpa dig i företagandet.

 

Företagsbloggen

Sida 2

En bra chef

20 sep 2017

Vad ska du tänka på vid chefsrekrytering? Vad kännetecknar en bra chef i Stockholm 2017? Vilka egenskaper bör en modern chef ha för att hålla både anställda och uppdragsgivare nöjda och samtidigt se till att organisationen fungerar och ger bra resultat? När det gäller chefsrekrytering till ditt företag gäller det att du vet precis vad du är ute efter; att du väljer person efter meriter men också personlighet. Hur skulle den här personen fungera med arbetsgruppen? Hur har arbetsgruppen fungerat med tidigare chefer och varför?

En förebild

En bra chef har förmågan att både vara en förebild och en medarbetare, att skapa känslan av ett vi. Detta gör chefen både genom att ta beslut, men också genom att delegera ansvar på sina anställda, något som i sin tur får dem att växa. En toppstyrd arbetsgrupp är mer benägen att uppfatta sitt arbete som monotont och oinspirerande och missnöje gror fort på en arbetsplats. Att kunna visualisera tydliga mål och visioner är en absolut nödvändig egenskap när man jobbar som chef.

Konfliktlösare och diplomat

En bra chef snappar också upp pyrande missnöje och gryende konflikter i arbetsgruppen och adresserar dem innan de utvecklats till bråk. Hen ser till att de anställda känner sig rättvist behandlade och får dem att känna att det alltid går att tala om problem på arbetsplatsen utan rädsla för reprimander.

En chef ska inte köra över sin arbetsgrupp och hänvisa till direktiv uppifrån. Inte heller ska hen tveka inför att genomföra förändringar med hänvisning till motstånd hos arbetsgruppen. Hen ska vara en kommunikatör både uppåt och nedåt i organisationen och framföra även de anställdas åsikter och reaktioner på viktiga beslut. Bara genom att vinna förtroende både hos anställda och uppdragsgivare för chefen in företaget på rätt kurs. Med andra är ett sinne för diplomati och transparens en gyllene egenskap hos en chef.

Självinsikt

Vid chefsrekrytering är det viktigt att få veta hur den sökande ser på sig själv och sin tidigare karriär. Hur värderar den sökande det hen har åstadkommit som chef hittills? Vad har hen dragit för lärdomar av framgångar och motgångar? En bra chef vet värdet av att inse när hen haft fel och har dessutom förmågan att riva upp dåliga beslut. Ger den sökande exempel på sådana situationer vet du att du har att göra med en ärlig och konstruktiv person.

Chefsrekrytering i Stockholm

I Stockholm finns många företag specialiserade på chefsrekrytering som kan hjälpa dig med rekryteringen av chef. Så kallad headhunting är vanlig inom chefsrekrytering i Stockholm och ett bra rekryteringsföretag har koll på chefsmarknaden och vet vad som efterfrågas i din bransch, de kan även sitta med vid intervjuer och komma med värdefull feedback. Se till att även du presenterar ditt företag på bästa sätt och få personen intresserad av att komma med. Välj en person som visar intresse för företaget och kommer med förslag utifrån egen erfarenhet. Bara för att en chef har ett gott renommé från tidigare anställningar betyder det inte automatiskt att han är rätt för dig och ditt företag.

Håll kvar personalen

6 sep 2017

Det finns flera sätt man kan bära sig åt för att hålla kvar sin personal. Bra kontorsmöbler för ergonomin, högre lön och en i allmänhet trivsam arbetsmiljö är några exempel på det. Den som vill skapa incitament för sin personal att stanna kvar på företaget har sannolikt flera saker att jobba med. Här ger vi ett par exempel på hur man som företagsledare kan gå till väga.

Rätt kontorsmöbler

Rätt kontorsmöbler kan låta som en bagatell jämfört med till exempel en hög lön. Har man dock utslitna och omoderna kontorsmöbler är det sannolikt att få tankar fanns på ergonomin vid tillverkningen. Idag vet vi att ergonomi är mycket viktigt och att det bidrar till personalens välmående vilket i sin tur bidrar till en bättre arbetsplats. Att investera i bekväma och ergonomiska kontorsmöbler är en investering som med största sannolikhet lönar sig.

Besök sidan Kontorsmöbler Stockholm för att läsa mer om detta.

Hur är läget?

Ligger kontoret i ett tråkigt läge i en förort utanför till exempel Stockholm, fast än att medarbetarna bor i centrala Stockholm? Något som många försöker att minska så gott det går är pendlingstiden. Allt fler inser hur mycket tid det faktiskt kan ta upp av ens dag och att en halverad pendlingstid t.ex. kan innebära en extra timme att umgås med barnen därhemma.

En kontorsflytt, med flytt av kontorsmöbler och allt vad det innebär, är en uppgift som tar tid, pengar och energi. Men i vissa fall kan det vara en investering som lönar sig och som hjälper dig att hålla kvar din personal.

Lön

Är ditt företag baserat i en större stad som Stockholm eller Göteborg? De flesta har hört att det är vanligt att gå upp i lön vid byte av arbetsgivare, och troligtvis även din personal. Att betala dem marknadsmässiga löner är givetvis något som är grundläggande för att hålla dem kvar på företaget. De med spetskompetens eller väldigt lång erfarenhet brukar kunna få en lönehöjning över andras. Är deras kompetens efterfrågad på arbetsmarknaden är det säkerligen enkelt för dem att byta företag om de vill gå upp i lön – inte minst om företaget är i Stockholm, Göteborg eller Malmö, där det sannolikt finns flera andra arbetsgivare i samma område – både yrkesmässigt och geografiskt.

Lönen betyder dock inte allt för alla och det kan vara lika viktigt att arbeta med andra aspekter. Att i allmänhet skapa en trivsam arbetsmiljö med god stämning är att komma en bra bit på vägen. Gör man sig själv attraktiv som arbetsgivare blir det, allt som allt, betydligt lättare att hålla kvar personalen.

Begrepp som är bra att känna till för dig som ska sköta din kapitalförvaltning själv

5 sep 2017

Om du har bestämt dig för att ta hand om din kapitalförvaltning själv, utan nämnvärd erfarenhet, kan det kännas både förvirrande och svårt att komma igång. Något som gör det betydligt enklare är att lära sig bakgrunden till de begrepp som ofta används och som du, med sannolikhet, kommer att stöta på i din kapitalförvaltning. Här förklarar vi några av de mest förekommande begreppen:

A-aktie

A-aktie innebär en röststark aktie, som inte sällan har en röst. Motsatsen till detta är B-aktier, som alltså är röstsvaga (kan ha 1/10 röst t.ex.). A-aktier kom till genom att ursprungliga ägare skulle kunna hämta in nytt kapital utan att själva tappa alltför mycket inflytande i bolaget.

Andelskurs

Andelskurs, eller andelsvärde, är ett vanligt begrepp inom fondförvaltning. Andelsvärdet är nettovärdet på en andel i en fond, något som ibland även kallas Nav-kurs (eller bara Nav), som kommer från den engelska termen Net asset value. Värdet beräknas genom att fondens totala nettovärde delas med antalet andelar som finns i fonden. Vad värdet blir är avhängigt de kurser som visas på marknader för värdepapper vid en särskild tidpunkt.

Courtage

Courtage är ett grundläggande begrepp och något som är viktigt att lära sig tidigt för den som ska sköta sin kapitalförvaltning på egen hand. Courtage är avgiften som betalas till mäklaren när du genomför ett köp, till exempel när du köper aktier. Skulle en order inte gå igenom betalas inget courtage.

Något som är bra att känna till är att courtaget ingår i det totala priset vid aktiehandel och är avdragsgillt. Hur mycket man betalar skiljer sig åt. För aktier på A-listan kan det ofta ligga på 0,45 procent, medan 0,65 procent är vanligare för aktier på OTC-listan och O-listan.  Nätmäklare lägger sig ofta under detta.

Utdelning

Ett grundläggande begrepp inom finansvärlden. Utdelningen är den delen av företagets vinst som beslutas gå till aktieägarna. Den övriga delen av vinsten balanserar i bolagets balansräkning som eget och fritt kapital.

Det är inte ovanligt att bolag har en bestämd policy vad gäller utdelningen. Till exempel delar många företag ut en tredjedel av vinsten varje år som regel. Det är dock inte heller ovanligt att bolagets styrelse föreslår engångsutdelningar som då är i större omfattning. I slutändan är det dock aktieägarna själva som fattar det beslutet.

Vinstvarning

När ett företag går ut och varnar marknaden för att vinsten sannolikt kommer bli lägre än förväntat, kallas det för vinstvarning. Det här sker före bokslut och leder nästan i samtliga fall till att aktien rasar. Är det stora avvikelser det handlar om, och om det dessutom sker flera gånger, kan det leda till ett minskat förtroende för ledningen.

Läs mer om  hur du kan sköta om din kapitalförvaltning på ett effektivt sätt på http://www.izaveprodukter.se/.

En introduktion till ombildning av hyresrätt

3 sep 2017

Det finns flera fördelar med att ombilda hyresrätt till bostadsrätt. Hur det går till kan skilja sig lite åt, men börjar ofta med att ett par hyresgäster pratar ihop sig och kallar till möte. Idag sker mängder av ombildningar i runt om i Sverige. De kan gynna såväl hyresvärd som hyresgäster i slutändan. Givetvis ska det gälla att intresset för att ombilda hyresrätten finns.

Hur börjar det?

Som nämnt i inledningen börjar det vanligtvis med att ett par gäster pratar ihop sig och bildar en bostadsrättsförening och därefter registrerar den hos Bolagsverket. Att bilda en bostadsrättsförening kräver visst arbete, bland annat att en ekonomisk plan tas fram och att den granskas av vad som kallas för intygsgivare. Vid registrering hos Bolagsverket sedan, kontrollerar de att intygsgivarna har rätt behörigheter.

Det är inte ovanligt att föreningen i ett ganska tidigt skede lämnar in en intresseanmälan om förvärv för ombildning från hyresrätt till bostadsrätt till Lantmäteriet. Det här gör man för att inte riskera att hyresvärden väljer att låta någon annan köpa fastigheten.

Besiktning och ekonomi

När en förening ska ombilda hyresrätter och köpa en fastighet krävs omfattande undersökningar. Undersökningsplikten är långtgående och en besiktning ska visa vad som behöver åtgärdas i fastigheten just nu – och vad som behövs göras i framtiden. Kostnad för underhåll och reapartioner är något som ska tas med i den ekonomiska planen. Något som intygsgivarna gör är bland annat att kontrollera att kostnadsberäkningarna för vad framtida underhåll kommer att kosta är rimliga.

Föreningen kommer så småningom att ges ett pris, där det ska framgå vilken lägenhet som kommer att kosta vad. Det ska även framgå vad boendekostnaderna blir om man väljer att köpa sitt boende som bostadsrätt. Även det här är något som tas med i den ekonomiska planen. Kalkylerna som görs presenteras sedan på möte för de som bor i huset. Om en kartläggning av intresset inte har gjorts ännu är det hög tid för det.

Beslut och verkställande

Ett beslut om att föreningen ska köpa fastigheten tas normalt på vad som kallas för en köpstämma. Där gäller att minst två tredjedelar av samtliga hyresgäster röstar ja till affären för att den ska gå igenom. Den hyresgäst som röstar ja har inte förbundit sig till att köpa sin lägenhet, utan godkänner endast att föreningen förvärvar fastigheten.

De allra flesta som ska köpa en lägenhet behöver ta lån för det. När man ska ombilda hyresrätt är det enklare att få lån, eftersom det inte behövs någon kontantinsats. Hur exakt det går till i praktiken beror givetvis på din nuvarande ekonomi och vad banken säger.

Bättre telefonväxel ger effektivare företag

31 aug 2017

Många företag upplever att deras kommunikation kostar för mycket pengar, att den är för krånglig och att de av den anledningen bedriver en ineffektiv verksamhet som dels gör det svårare för dem själva och dels också försvårar för kunderna. Något som de också förmodligen gör och här handlar väldigt mycket om att de har en äldre telefonväxel som inte klarar av att leverera de lösningar och krav som dagens högteknologiska samhälle kräver.

Kort sagt; en modernare telefonväxel skulle förvandla en ineffektiv verksamhet till en betydligt effektivare sådan och som exempel på detta kan vi jämföra en vanlig konferens mellan ett företag där en modern telefonväxel finns inkopplad och ett företag där de förlitar sig på en äldre sådan.

Det som företaget med en modern telefonväxel kan göra är att de – oberoende av vart deltagarna befinner sig, oavsett vilken telefon de använder sig av, oberoende av vilken operatör de har och oberoende av hur många de är och hur många terminaler som finns – kan höra varandra perfekt och att kostnaden kommer att vara likadan. Ett företag med en omodern telefonväxel skulle här tvingas betala väldigt mycket pengar beroende på om någon befinner sig i utlandet eller har en annan operatör – en ganska dyr kostnad. Där har vi ett exempel på hur en modern telefonväxel kan påverka positivt och om vi tittar på andra fördelar så kan de se ut enligt följande.

 • Lättare vidarekoppling. Med en modern telefonväxel så kan man direkt styra samtalet från en kund till rätt person.
 • Lättare kommunikation – färre köer. Att man med en modern telefonväxel kan undvika telefonköer genom att exempelvis skicka ett sms och där kunden knappar in sitt person- och telefonnummer ger en möjlighet till snabbare återkoppling och därmed också mindre missnöjda kunder i slutändan.
 • Optimering av kostnaden. En nyare telefonväxel ger helt enkelt effektivare lösningar där man själv som företagare styr över sina kostnader.

Där hade vi tre klara fördelar som finns i att skaffa modernare telefonväxel och det kostar heller inte så mycket pengar. Ett företag kan dessutom skräddarsy lösningarna och anpassa en telefonväxel helt efter hur behovet ser ut för den specifika kunden. Det här gör att det inte spelar någon roll vilken bransch eller område man bedriver sin verksamhet inom.

En modern telefonväxel passar lika bra inom hotell som inom sjukvården. Den passar lika bra inom finans- som den gör på en bilverkstad och det huvudsakliga är att man har en kommunikation internt eller med sina kunder; något som alla företag har. En modern telefonväxel är således nödvändig för alla företag att överväga om man nå effektivare, billigare och bättre lösningar. Läs mer här om din moderna telefonväxel.

Ska du rekrytera? Undvik de här misstagen

30 aug 2017

Om ditt företag är i färd med att rekrytera är det viktigt med ett gott förarbete. Förbereder man sig väl kan man undvika vanliga misstag och slarvfel som görs. Att det blir rätt från början kommer i hög utsträckning att effektivisera rekryteringsprocessen, samtidigt som en större chans finns att rätt kandidat gallras fram. Just att göra ett gott förarbete är kanske det viktigaste – en anledning till att det ligger högst upp i den här listan.

 • Slarv under förberedelserna 

Slarv under förberedelserna kan leda till att rekryteringsprocessen inte alls blir som ni har tänkt er. Det viktigaste momentet är att skapa en precis kravprofil. Utan den blir det mycket svårt att sikta in sig på rätt kandidater under rekryteringen. Kravprofilen bör innehålla egenskaper, kompetenser och erfarenheter som den ni tänkt rekrytera ska ha. Kanske märker ni att ni behöver satsa på headhunting för att hitta rätt person? Är man för ivrig med att komma igång finns en risk att man arbetar på helt fel sätt.  

 • Ska ni verkligen göra allt internt?

Visst, en hel del företag har den kompetens och de resurser som krävs för att genomföra en omfattande rekryteringsprocess internt. För många kan dock anlitandet av en rekryteringsbyrå göra processen betydligt mer effektiv. Ska ni till exempel satsa på headhunting i Stockholm? Stockholm är en stor stad och headhunting kan då kännas som att leta efter en nål i en höstack. Det finns idag många rekryteringsbyråer som hjälper till med saker som headhunting, inledande intervjuer och mycket mer.  

 • Begränsa er inte geografiskt

Visst, ett företag i en större stad som Stockholm kan sannolikt hitta den kompetens de behöver inom staden. Ett företag som inte är baserade i Göteborg, Stockholm, Malmö eller annan större stad kan dock behöva söka över ett större geografiskt område. Försök att locka medarbetare med goda villkor och ett stimulerande arbete. I vissa fall krävs till och med rekrytering från utlandet.  

 • Rekrytera inte från det egna nätverket 

Det här hör samman lite med punkten ovan. Att rekrytera folk från sitt eget nätverk kan visserligen vara trevligt och bra, men det bör inte ske på bekostnad av kompetens. Finns en annan mer kompetent medarbetare som kan hjälpa företaget framåt? Att ha någon från det egna nätverket, som visserligen passar bra in och är trevlig att ha på arbetsplatsen, kan inte åstadkomma detta om inte den rätta kompetensen finns. Ett vanligt tips är att du endast bör gå på magkänsla i det slutliga skedet av rekryteringsprocessen, när du har ett mindre antal kandidater med likvärdiga meriter, erfarenheter och kompetenser att välja mellan.

Starta Flyttfirma

29 aug 2017

Både privatpersoner och företag flyttar dagligen. Många gånger är det stora mängder möbler och andra varor som flyttas mellan två adresser, ibland långt ifrån varandra. Fler och fler har insett att flytten är jobbig att genomföra på egen hand och har därför börjat anlita flyttfirmor.

Vad gör en flyttfirma?

Det finns självklart olika typer av tjänster hos flyttfirmor. Den vanligaste delen är att de som flyttar redan har plockat ihop bohaget eller kontorsmöblerna. Då får flyttföretagets personal bära ut alla kartonger och möbler till en lastbil för vidare transport till den nya adressen. När möblerna och kartongerna har kommit till den nya adressen så bärs dessa upp av flyttfirmans personal och därefter tar kunden vid. Vissa flyttfirmor erbjuder packhjälp i form av packmästare och även möbelmontörer.  

Först är det viktigt att förstå kundens behov och hur man skapar tillit. Det är en hel bostad ni bär och transporterar. Kunden förväntar sig att möblerna och de privata ägodelarna ska komma fram i samma skick som när de lades ner i kartongen. Att vara försiktig och ta väl hand om kundens möbler och tillhörigheter är A och O. Det krävs en otrolig styrka och uthållighet för att jobba för en flyttfirma. För att göra jobbet enklare är det viktigt att hålla god fysik och kontinuerligt se till att hålla kroppen i form. Det är fysiskt ansträngande och tunga lyft innebär risk för skador. Ju starkare du är desto mindre risk för skador. Det är även viktigt att lyfta ergonomiskt så att kroppen inte tar onödigt med stryk.

Vad krävs för att starta en flyttfirma?

För att starta ett flyttföretag så krävs grundläggande kunskaper företagsekonomi och personal. Att arbeta ensam kan vara svårt och krävande då stora och otympliga möbler ska flyttas mellan våningar och i trånga utrymmen. Det krävs även en lastbil, förslagsvis med en höj- och sänkbar öppning i bak. Vi rekommenderar även att ni tillhandahåller flyttkartonger och emballage då kunderna kan behöva mer än de planerat för. Ett transporttillstånd är även viktigt för att få köra yrkesmässigt i städer.

Vill ni ha möjlighet att tjäna mycket pengar krävs en större personalstyrka och fler bilar, så ni kan ta flera jobb samtidigt. Att erbjuda tilläggstjänster som pack- och monteringshjälp underlättar för kunderna. Många av era kommande kunder har redan lagt stora summor på ny bostad eller lokal och då ses extra hjälp som småpengar i det stora hela. Att erbjuda personalen friskvårdsbidrag är att rekommendera just på grund av det fysiskt krävande arbetet. Att ha en bra försäkring är också viktigt ifall någon i personalen skulle skada sig under arbetstid.

Yrken med teknisk inriktning

29 aug 2017

Yrken som är tekniskt inriktade är inte sällan välbetalda. Dessutom finns ofta en hög efterfrågan på kompetens, där elektriker är ett exempel på ett yrke där det råder liten konkurrens om jobben. Detta i såväl storstäder som Stockholm och mindre städer mer avlägset belägna.

För att arbeta med tekniska yrken är det såklart en fördel att vara tekniskt lagd. Med det sagt går mycket att träna upp, men för att verkligen frodas inom ett tekniskt yrke gör en fallenhet för det mycket enklare.

Elektriker

Som elektriker har man ofta många arbetsgivare att välja mellan. Detta särskilt om man har utbildning, erfarenhet och bor i en större stad så som Stockholm. Det finns en stor efterfrågan på elektriker i Stockholm med tanke på den starka byggkonjunkturen. Den höga byggtakten märks visserligen av på många håll i landet, men kanske särskilt mycket i just Stockholm.

Som elektriker krävs viss lärlingstid och en avlagd yrkesexamen för att börja kunna arbeta. Elektriker som yrke är förhållandevis välbetalt med potential till hög lön. Det här framförallt om man startar en egen firma som det sedan går bra för. Många elektriker väljer att gå den vägen efter ett antal år inom yrket.

Ljustekniker

En ljustekniker kan arbeta i många olika sammanhang. Ofta handlar det om konserter eller teater, men kan lika gärna handla om mängder av olika typer av föreställningar och arrangemang. Som ljustekniker är man ofta frilansare, och får inte sällan jobb tack vare ett väl utbyggt nätverk. Vissa börjar genom att göra gratisarbete för större aktörer, för att ta sig vidare den vägen.

Det finns dock olika relevanta utbildningar för jobbet. Främst är det på yrkeshögskolan som detta kan ges. En grund att stå på kan fås även på en rad olika gymnasieprogram, men främst el- och energiprogrammet. Motsvarande utbildning kan fås genom Komvux för den som är vuxen.

Vad gäller framtidsutsikterna finns efterfrågan i film-, event- och scenbranschen utbildade ljustekniker som kan hantera modern teknik. I större städer som Stockholm eller Göteborg bör den som är kompetent och med utbildning samt erfarenhet kunna hitta ett arbete.

Helikoptertekniker

Ett lite mer ovanligt arbete än elektriker, men samtidigt ett arbete som kommer med stort ansvar. En helikoptertekniker behöver ständigt lära sig i och med branschens snabba förändringar. Dessa förändringar består av både ny teknik och regeländringar. Nyare helikoptrar och motorer kräver till exempel vidareutbildning.

Flygbranschen är mycket konjunkturkänslig. Således är det svårt att göra säkra prognoser över yrkets framtidsutsikter. Dock är det idag få utbildade flygtekniker överlag som är arbetslösa, och bristen är relativt stor. Hur det ser ut i framtiden är dock svårare att spekulera om. Vill man vara mer säker är förmodligen elektriker ett bättre val.

Jobba som hantverkare

18 aug 2017

De flesta förknippar jobbet som hantverkare med tidiga morgnar och hårt fysiskt arbete. För vissa är det här saker som avskräcker – för andra är det snarare morötter att leta sig in i branschen. Hur man jobbar sig in i branschen på bästa sätt beror på vad det är man vill jobba med. För många hantverkaryrken, till exempel de som jobbar med golvslipning, är bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet en bra grund att stå på. Dessa gymnasier finns på många håll i landet, och inte enbart i större städer som Stockholm och Göteborg.

Golvslipare

Att jobba med golvslipning är kanske inte det allra vanligaste att göra som hantverkare. Dock är det något som har fått en allt större efterfrågan på senare år, inte minst tack vare rot-avdraget som gör att kundunderlaget växt en hel del.

Tidigare drog man sig kanske för att anlita en firma för sin golvslipning, utan gjorde den på egen hand. På så vis kom man undan bra mycket billigare än att anlita utomstående aktörer för det. Rot-avdraget, som gör det möjligt att dra av 30 % av arbetskostnaderna, gör dock den här skillnaden mindre.

Sannolikt kan den som är kunnig inom och som har erfarenhet av golvslipning hitta ett arbete utan alltför stora bekymmer. De flesta firmor finns kanske i större städer som Göteborg, Malmö och Stockholm, men aktörer finns även på mindre orter ute på landsbygden.

Behöver du hitta en golvslipare? Klicka här.

Målare

Arbetet som målare är kanske inte det jobb som ger bäst betalt inom byggbranschen. Dock är det ett jobb som många tycker är roligt. Det gäller att både vara händig och att ha en god känsla för färger, form och estetik överlag.

Som många andra hantverkaryrken kan man få sig en bra grund för yrket redan på gymnasiet. Detta genom programmet bygg- och anläggning med inriktningen måleri. Som nämnt ovan behöver man inte bo i en storstad som Stockholm eller Göteborg för att gå ett sådant gymnasium. De finns utspridda över hela landet.

Rörmokare

Rörmokares löner och arbetsvillkor har bara stigit mer och mer de senaste åren. Idag har en rörmokare, eller VVS-montör som det heter, ett stort ansvar. Ofta arbetar man på egen hand och står för att både leda och utföra ett projekt på egen hand. Lägg därmed till att det för tillfället råder brist på rörmokare i hela landet, så ser framtiden riktigt ljus ut för yrkesgruppen. Jobb finns över hela landet, men jobbmöjligheterna är kanske särskilt goda i Stockholm, som bygger i en rasande fart. Rörmokare behövs både vid nybyggnationer och för att utföra underhåll på äldre byggnader. I takt med att allt fler upptäcker de förmåner som finns med arbetet, blir det också fler som söker sig dit.

 

Frågor att ställa dig själv innan du ska köpa en skrivare

13 aug 2017

När man köper en skrivare vill man givetvis hitta den skrivare som är bäst för ens ändamål till ett hyfsat pris. Det bästa sättet att göra detta är att ställa sig ett par frågor innan köpet. Till exempel kan det spara dig en hel del pengar om du upptäcker att allt du behöver är en begagnad bläckstråleskrivare utan några vidare funktioner. Köpet beror helt enkelt på ens situation och hur man har tänkt att den ska användas. Förhoppningsvis kan följande frågor och information hjälpa dig till ett bra köp.

Bläck eller laser?

Ska du skriva ut mycket? I sådana fall kanske en laserskrivare är det som är rätt för dig. En laserskrivare är visserligen dyrare initialt, men sparar dig pengar om den används mycket under en viss tid. Bläckstråleskrivare brukar vara något billigare att köpa, men å andra sidan dyrare i drift.

Både laser och bläck kan skriva ut foton i hög kvalitet, även om ofta bläck föredras för det här ändamålet. Om du ska köpa en skrivare till ditt kontor är laserskrivare kanske bäst. Inte bara för att de är billigare i drift och är det bästa ekonomiska valet om den blir välanvänd, utan också för att de skriver ut snabbare än vad bläckstråleskrivare gör. Med en laserskrivare kan du alltså undvika alltför lång köbildning vid skrivaren på kontoret.

Hur många funktioner behöver du?

Det här är troligen enklast att reda ut. Vanligt på företag är att man har så kallade multifunktionsskrivare, där man ofta både kan scanna och kopiera, utöver att skriva ut. Dessa är ideala för såväl större företag som mindre hemmakontor. För en privatperson kanske det inte är lika aktuellt, även om det finns multifunktionsskrivare som är anpassade för hemmabruk. Dessa brukar ofta vara något mindre, men har fortfarande samma funktioner. Förutom detta finns ytterligare funktioner hos vissa skrivare, till exempel:

 • E-post. Vissa skrivare har funktionen att du kan ge skrivaren en särskild e-postadress. När du sedan skickar mail till skrivaren skrivs mailet ut utan vidare åtgärder från din sida.
 • Med hjälp av en dokumentmatare behöver du inte mata in papperna manuellt. Det här avser främst scanning och kopiering. Hur hög kapacitet en skrivare har skiljer sig åt. Vissa kan ta några stycken, medan andra klarar av att automatiskt mata in ett stort antal ark.
 • En del multifunktionsskrivare kan du skicka fax med.
 • Dubbelsidig utskrift. Att kunna göra dubbelsidiga utskrifter är något som är snällt både mot miljön och mot plånboken. Att en tom sida skrivs ut för varje ark gör att betydligt fler papper går åt än vad som faktiskt behövs. En del skrivare har en automatisk inställning för detta, medan andra behöver ställas in manuellt.

Din rubrik avgör din konvertering

12 aug 2017

I marknadsföring kan ett enda litet ordval avgöra om kampanjen skapar det resultat man önskar eller om det bara blir en kostnad för företaget. Det vet marknadsföringsbyråer som därmed väger olika ord mot varandra och enbart arbetar med proffsiga skribenter för att utforma reklamannonser. Ordvalet är precis lika viktigt oavsett om man syns i traditionell media eller online. Ändå är det många företag som slarvar stort gällande hur man lyfter fram sitt företag online.

Titeln är avgörande

De som söker på Google får 10 sökresultat presenterade för sig på första sidan. Dessa presenteras med en stor rubrik (titel) och en längre beskrivning (description). De flesta skummar igenom dessa titlar och avgör sedan vilket företag man vill klicka in sig till.

Här går det att arbeta på olika sätt. Här nedan är exempel från tre olika företag som har det gemensamma att de säljer markiser i Stockholm. De har valt olika vägar även om målet är detsamma – att locka till sig klicket från de som sökt på nätet efter markiser i detta område.

Företag 1 – Fokus på priset

Företaget har med ”Stockholm” i titeln vilket gör att man tydligt kan se att de säljer markiser i det aktuella området. Dessutom har de valt att lägga till ”till bra priser”. Här är det alltså priset som ska vara lockande. Med tanke på att priset på markiser kan skilja relativt mycket (inte minst för de som även vill ha montering) kan det vara en bra väg att gå. Överlag är prisfrågan något som ofta lockar till sig besökare. Detta inte minst på produkter där kunderna ofta jämför priser.

Företag 2 – Fokus på service

Vad är viktigast för dig när du köper markiser? Priset eller att du får service med leverans, montering och liknande tjänster? Många vill ha ett komplett paket som innefattar allt. Detta har företag nummer 2 tagit fasta på. Precis som ovan har de valt att ha ”Markiser Stockholm” i början av titeln. Det blir tydligt och informativt. Därefter har de valt att lägga till ”Vi levererar och monterar”. I detta fall har företaget alltså valt att fokusera på den service de kan erbjuda sina kunder. De förmedlar att de ger all service som behövs för att välja, transportera och montera markiserna. Något om pris nämns inte.

Företag 3 – Fokus på utbud

Detta företag radar upp olika produkter i titeln ”Persienner, Markiser, Lamellgardiner osv”. Tanken kan vara att man vill visa upp det stora utbudet som finns hos butiken. Därmed vill man fånga kunder som söker på Google och vill hitta företag som ett stort och brett utbud. Att rada upp flera olika produkter är däremot inte något som brukar rekommenderas. Då kan det vara bättre att skriva ”Stort utbud” eller ”150 olika modeller”. Det som skiljer detta företag mot de ovan nämnda är även att de inte valt att ha med ”Markiser Stockholm” vilket kan göra att de förlorar en hel del klick.

Vad som avgör vilka ord och fraser som bör användas är framförallt vilken kundgrupp man vänder sig till. Kanske är det priset som är främst avgörande. Eller så kan det vara service alternativt utbud. Eller något helt annat. Det viktigast är att man som företag funderar över detta. För små förändringar i en titel kan skapa stor skillnad i konvertering. Orden gör skillnad – precis som i all marknadsföring.

Vill du se ett konkret exempel på hur man kan arbeta detta kan du besäka denna sida från ett företag som jobbar med just markiser i Stockholm: http://www.markisstockholm.nu/.

Varför har molntjänster så dåligt rykte?

24 jul 2017

Att vi i dagsläget kan använda externa lagringsutrymmen i form av molntjänster för att lyssna på musik, spara bilder, maila och filer har gjort att fler och fler privatpersoner i en större utsträckning gör just detta. Genom att använda Dropbox, Icloud, Gmail och Soundcloud så ställs det helt enkelt mindre krav på eget lagringsutrymme och därmed så blir kostnaden mindre. Dessutom så blir också användandet betydligt lättare och dessa molntjänster har således verkligen kommit som en bra lösning i många personers liv.

Det enda som krävs numera är i regel ett operativsystem, en webbläsare samt några program – Java och exempelvis Flash – för att kunna fylla sitt dagliga behov och använda sin dator i vardagen. Detta är alltså fördelarna med molntjänster och frågan blir då naturlig – varför använder sig inte alla av dessa? Varför använder inte större företag molntjänster då dessa onekligen skulle kunna spara in en hel del pengar i form av exempelvis personalkostnader?

Molntjänster har upplevt problem i USA

Jo, det man kan säga om molntjänster är att det fortfarande inte anses som tillräckligt säkra och att företag av den anledningen ställer sig skeptiska till ett utökat användande. Det finns också en viss anledning till att ta denna oro på allvar och detta då många molntjänster de facto är enkla att ta sig in på. Det finns således fog för att företag runt om i världen fortfarande använder sig av mer traditionella lösningar; men vi ska även säga att dagens molntjänster är bättre krypterade och därmed också betydligt säkrare.

Det dåliga rykte som man har kommer till mångt och mycket från USA och där räknar man med att företag som tillhandahåller olika molntjänster förlorat runt en miljard dollar enbart i olika stämningar och utredningar om bedrägerier där känslig information läckt och och hamnat i fel händer. Något som – naturligtvis är direkt förödande för ett företag som kanske lagrar väldigt delikat information som riskerar att hamna i händerna hos konkurrenter.

Dagens molntjänster är säkrare

Det dåliga rykte som omger molntjänster är på väg att tvättas bort i takt med att säkerheten hela tiden utvecklas och blir bättre. Man är dock inte på långa vägar där ännu att man kan säga att det är riskfritt; men å andra sidan så finns det knappast någon annan lösning som kan kallas för det heller.

I mångt och mycket så handlar alltså skepsisen kring molntjänster om att företag är rädda och inte vågar prova; man anser att säkerheten ännu är bristfällig och detta är något som man snabbt måste revidera.

I framtiden kommer dessa att var den självklara lösningen och ju fortare man hoppar på tåget som företagare – desto bättre är det. Rådet är att man kontaktar en leverantör av molntjänster om förklarar hur de fungerar, vilka krypteringar som finns och vilka klara fördelar som man får om man väljer en sådan lösning. De flesta frågetecknen brukar efter ett sådant möte förvandlas till stora utropstecken.

Företag PrimeQ erbjuder säkra, stabila molntjänster.

Sökmotoroptimering - det nya sättet att marknadsföra sig

18 jul 2017

I takt med att internet blir en allt större del av människors liv ökar även vikten för företag att öka sin synlighet på nätet. Något som får en allt större betydelse är sökmotoroptimering (även kallat SEO, från engelskans search engine optimization).

Sökmotoroptimering går helt enkelt ut på att man ser till att ens hemsida rankar högt på vissa förutbestämda sökfraser. Och givetvis siktar man i affärsvärlden in sig på sökfraser som har stort värde för företaget, sådant som ger nya kunder och intäkter. En bilförsäljare vill fånga upp de sökningar som görs efter just ”bilförsäljare” och en målerifirma vill lockar till sig personer som söker efter ”målare” på nätet. Analysen av vilka sökfraser man ska jobba mot i sin sökmotoroptimeringen är generellt sett betydligt mer komplicerad än så, men så ser det grundläggande tankesättet ut.

I Sverige handlar sökmotoroptimering om Google

Sökmotorgiganten Google har ett enormt grepp om den svenska marknaden  - över 90 procent av alla sökningar i Sverige görs vis just den sökmotorn. Konkurrenterna Bing, Yahoo och så vidare är rejält akterseglade. I sitt hemland USA är faktiskt Googles marknadsandelar betydligt mindre än i Sverige – även om man är den största sökmotorn även där – och i länder som Ryssland och Kina är man långt ifrån någon ledande aktör.

Hur går sökmotoroptimering till?

Enkelt förklarat är det så att sökmotorer är uppbyggda kring algoritmer och SEO-arbetet går ut på att anpassa hemsidor efter dessa algoritmer, så att man kommer så högt upp i sökresultatet som möjligt. Det gäller alltså att skicka signaler till sökmotorn om vad den aktuella hemsidan handlar om. Exakt vilka signaler det rör sig om kommer vi inte gå in på i detalj, men bland annat handlar det om att innehållet på sidan ska vara relevant för den sökning man vill fånga upp. Sökmotorer vill naturligtvis ha så bra sökresultat som möjligt – så att besökarna kommer tillbaka – och sätter stor vikt vid att den sida man hamnar på motsvarar sökningen som gjorts.

Länkar - en viktig del inom SEO

En annan faktor som mycket viktig inom sökmotoroptimering är länkar. Får en hemsida en länk höjs dess värde i sökmotors ”ögon” då länken uppfattas som en rekommendation av sidan. Extra värdefull bli länken om den kommer från en sida som handlar om samma ämne som målsidan. Om en bilbloggare tipsar bilförsäljaren vi nämnde ovan har det större värde än om en inredningsbloggare skulle göra det. Därmed inte sagt att den sistnämnda länken per automatik helt saknar värde. Man bör dock vara medveten om att länkar har olika värde och att en del länkar faktiskt kan vara direkt skadliga för en hemsida.

Kan jag sköta sökmotoroptimeringen på egen hand?

Har man bara en personlig hemsida kan man absolut ta hand om sökmotoroptimeringen av den själv. Det finns gott om tips på nätet om hur man med relativt enkla medel kan förbättra sin ranking. Företag gör däremot bäst i att anlita experter – en SEO-byrå - för att sköta sökmotoroptimeringen. Defiso Media är ett exempel på en sådan byrå.

Detta gäller speciellt om man verkar i en konkurrensutsatt bransch där många är med och tävlar om att synas på de mest lukrativa sökorden. Det krävs helt enkelt för mycket kunskap – och tar för mycket tid – för att klara av det.

Fler tandläkare i Solna ger bättre vård och priser

14 jul 2017

Stockholm är en stad under kraftig expansion; något som man kan se prov på både då det gäller ökning av befolkningen och gällande byggandet av nya bostäder, sjukhus, bättre vägar och allt annat som krävs för att alla nya människor ska få så bra förutsättningar som möjligt. Att staden Stockholm växer utåt kan man främst se till förorter som kanske tidigare var att anse som lite sämre idag blomstrar och ses som väldigt attraktiva – detta både söder och norr om staden.

En av de förorter där det händer allra mest är Solna och vi ska titta lite närmare på de fördelar som uppkommit av denna tillväxt. Ser man till Solna så har man där haft tre stycken stora projekt under senare år – projekt som samtliga gjort att Solna ökat sin attraktions- och dragningskraft.

Dels har vi här tillbyggnaden av Karolinska Sjukhuset, dels har vi byggnationen av Sveriges nya nationalarena i fotboll – Friends Arena – och dels så har vi det gigantiska projektet kallat The Mall Of Scandinavia – ett köpcentrum som är norra Europas största och som 2015 slog upp sina portar för nyfikna besökare. Tre stycken projekt som skapat nya jobb och som gjort att fler ser Solna som ett självklart val för att sätta ned sina bopålar i om man söker sig till- eller redan bor i Stockholm. Det som dessa projekt fört med sig är även andra tjänster och branscher som kunnat öka sin egen omsättning i och med fler besökare och att fler människor bosätter sig i just Solna; här kan vi nämna allt ifrån matbutiker till frisörer och tandläkare.

Gällande det sistnämnda – tandläkare – så är det ett väldigt klart och tydligt exempel på där kunderna fått det betydligt bättre i och med detta det i dagsläget finns fler sådana att välja bland i Solna. Gällande tandläkare så har nämligen sådana en fri prissättning och det innebär att man i Solna kan se något som i det närmaste påminner om ett priskrig mellan tandläkare i jakt på nya kunder.

Ytterst prisvärda tandläkare i Solna

Och – detta är viktigt; utan att det på något sätt går ut över vården. Nej, en tandläkare i Solna har inte tummat på sin kvalitet eller på vården – det är enbart priserna som sjunkit i takt med den ökade konkurrensen och här har man således som boende i Solna en klar fördel.

Som alla vet så brukar annars ett besök hos en tandläkare vara något som ofta kostar mycket pengar och som också är något som man – med tanke på sin egen hälsa – inte har råd att avstå ifrån. Ett nödvändigt ont, helt enkelt – och därför ska man se utvecklingen i Solna som något väldigt positivt.

En utveckling som säkerligen i framtiden även kommer att synas i andra områden runt om i den expansiva staden Stockholm gällande priset för exempelvis en tandläkare.

Att anlita en översättningsbyrå

22 jun 2017

Oavsett om man är ett företag, en förening, en privatperson, en myndighet eller någon annan typ av organisation kan det hända att man behöver hjälp av en översättningsbyrå någon gång. Som privatperson kan det till exempel handla om att få ett testamente eller något annat viktigt dokument översatt av någon som kanske både behöver vara erfaren och auktoriserad.

Som företag kan man behöva en översättningsbyrå desto oftare. Om man arbetar mot en internationell marknad kräver säkerligen ens produkter beskrivningar och information. Vanligt för översättare är just att jobba med manualer och produktbeskrivningar av olika slag.

Om du ska anlita en översättningsbyrå är det först och främst viktigt att veta vad du behöver. Är det till exempel viktigt att kunna träffa byrån och dess medarbetare ska du förstås anlita en lokal partner; det vill säga om ditt företag finns i Stockholm anlitar du en översättningsbyrå i Stockholm

Sedan spelar det roll vilken typ av arbete det gäller. Om du ska få ett juridiskt dokument översatt till exempel, krävs det ofta att översättaren som gör det är auktoriserad av kammarkollegiet. ”Auktoriserad översättare” är en skyddad titel och det krävs att kammarkollegiets prov har avklarats och godkänts för att man ska få kalla sig det.

Anlita en översättningsbyrå online

Idag väljer många att anlita en översättningsbyrå på nätet. Många byråer har smidiga och enkla sidor där man snabbt kan välja källspråket och vilket språk texten ska översättas till. Ofta får man direkt se priser på vad arbetet kan tänkas kosta med och utan moms.

Beroende på vad det är för språk du ska översätta från, eller till, kan du behöva söka runt en del. Vissa mindre och mer ovanliga språk kan det ibland vara svåra att få tag på en översättare för. De mer ovanliga språken kan dessutom kosta mer att översätta till eller från, jämfört med större språk som till exempel tyska eller franska.

Betalar per ord

Ofta när man anlitar en översättningsbyrå så sätts priserna per ord. Som ovan nämnt kan dessa skilja sig åt en hel del beroende på vilka språk arbetet innefattar. Om du till exempel ska få en text översatt från somaliska till svenska, är det ofta betydligt dyrare än att få en text översatt från tyska till svenska.

Genom att betala per ord är det lätt att se vad arbetet kan tänkas kosta. Har du dokumentet på datorn kan du enkelt lägga in det i något program som räknar hur många ord texten består av. Om du däremot endast har texten som ska översättas på papper, kan du behöva sätta dig och räkna för att se ungefär vilken summa priset kommer att landa på.

Sök endast efter auktoriserade översättare

Om du endast vill ha auktoriserade översättare att välja mellan för ett jobb kan du använda dig av sökfunktionen på kammarkollegiets hemsida. Här kan du knappa in vilket källspråket är och vilket språk texten ska översättas till. Därefter får du fram en lista med auktoriserade översättare och deras telefonnummer. Kammarkollegiet själva förmedlar inga uppdrag, utan tillhandahåller endast listan. Således är det upp till dig att helt enkelt ta kontakt med den auktoriserade översättare du tycker verkar bäst (och som kan de båda språken givetvis).

← Äldre inlägg