Företagarguiden

Vi på Lundlsi drivs av att hjälpa privatpersoner att komma igång med företagande och nya företagare att bli bättre. Vi hjälper till med information kring olika bolagsformer, finansiering, bokföring & Redovisning samt rättshjälp. Vi publicerar löpande nyttiga blogginlägg som kan underlätta för dig som nyföretagare samt ger dig viktig information, tips och råd som kan hjälpa dig i företagandet.

 

Företagsbloggen

Sida 2

Frågor att ställa dig själv innan du ska köpa en skrivare

13 aug 2017

När man köper en skrivare vill man givetvis hitta den skrivare som är bäst för ens ändamål till ett hyfsat pris. Det bästa sättet att göra detta är att ställa sig ett par frågor innan köpet. Till exempel kan det spara dig en hel del pengar om du upptäcker att allt du behöver är en begagnad bläckstråleskrivare utan några vidare funktioner. Köpet beror helt enkelt på ens situation och hur man har tänkt att den ska användas. Förhoppningsvis kan följande frågor och information hjälpa dig till ett bra köp.

Bläck eller laser?

Ska du skriva ut mycket? I sådana fall kanske en laserskrivare är det som är rätt för dig. En laserskrivare är visserligen dyrare initialt, men sparar dig pengar om den används mycket under en viss tid. Bläckstråleskrivare brukar vara något billigare att köpa, men å andra sidan dyrare i drift.

Både laser och bläck kan skriva ut foton i hög kvalitet, även om ofta bläck föredras för det här ändamålet. Om du ska köpa en skrivare till ditt kontor är laserskrivare kanske bäst. Inte bara för att de är billigare i drift och är det bästa ekonomiska valet om den blir välanvänd, utan också för att de skriver ut snabbare än vad bläckstråleskrivare gör. Med en laserskrivare kan du alltså undvika alltför lång köbildning vid skrivaren på kontoret.

Hur många funktioner behöver du?

Det här är troligen enklast att reda ut. Vanligt på företag är att man har så kallade multifunktionsskrivare, där man ofta både kan scanna och kopiera, utöver att skriva ut. Dessa är ideala för såväl större företag som mindre hemmakontor. För en privatperson kanske det inte är lika aktuellt, även om det finns multifunktionsskrivare som är anpassade för hemmabruk. Dessa brukar ofta vara något mindre, men har fortfarande samma funktioner. Förutom detta finns ytterligare funktioner hos vissa skrivare, till exempel:

 • E-post. Vissa skrivare har funktionen att du kan ge skrivaren en särskild e-postadress. När du sedan skickar mail till skrivaren skrivs mailet ut utan vidare åtgärder från din sida.
 • Med hjälp av en dokumentmatare behöver du inte mata in papperna manuellt. Det här avser främst scanning och kopiering. Hur hög kapacitet en skrivare har skiljer sig åt. Vissa kan ta några stycken, medan andra klarar av att automatiskt mata in ett stort antal ark.
 • En del multifunktionsskrivare kan du skicka fax med.
 • Dubbelsidig utskrift. Att kunna göra dubbelsidiga utskrifter är något som är snällt både mot miljön och mot plånboken. Att en tom sida skrivs ut för varje ark gör att betydligt fler papper går åt än vad som faktiskt behövs. En del skrivare har en automatisk inställning för detta, medan andra behöver ställas in manuellt.

Din rubrik avgör din konvertering

12 aug 2017

I marknadsföring kan ett enda litet ordval avgöra om kampanjen skapar det resultat man önskar eller om det bara blir en kostnad för företaget. Det vet marknadsföringsbyråer som därmed väger olika ord mot varandra och enbart arbetar med proffsiga skribenter för att utforma reklamannonser. Ordvalet är precis lika viktigt oavsett om man syns i traditionell media eller online. Ändå är det många företag som slarvar stort gällande hur man lyfter fram sitt företag online.

Titeln är avgörande

De som söker på Google får 10 sökresultat presenterade för sig på första sidan. Dessa presenteras med en stor rubrik (titel) och en längre beskrivning (description). De flesta skummar igenom dessa titlar och avgör sedan vilket företag man vill klicka in sig till.

Här går det att arbeta på olika sätt. Här nedan är exempel från tre olika företag som har det gemensamma att de säljer markiser i Stockholm. De har valt olika vägar även om målet är detsamma – att locka till sig klicket från de som sökt på nätet efter markiser i detta område.

Företag 1 – Fokus på priset

Företaget har med ”Stockholm” i titeln vilket gör att man tydligt kan se att de säljer markiser i det aktuella området. Dessutom har de valt att lägga till ”till bra priser”. Här är det alltså priset som ska vara lockande. Med tanke på att priset på markiser kan skilja relativt mycket (inte minst för de som även vill ha montering) kan det vara en bra väg att gå. Överlag är prisfrågan något som ofta lockar till sig besökare. Detta inte minst på produkter där kunderna ofta jämför priser.

Företag 2 – Fokus på service

Vad är viktigast för dig när du köper markiser? Priset eller att du får service med leverans, montering och liknande tjänster? Många vill ha ett komplett paket som innefattar allt. Detta har företag nummer 2 tagit fasta på. Precis som ovan har de valt att ha ”Markiser Stockholm” i början av titeln. Det blir tydligt och informativt. Därefter har de valt att lägga till ”Vi levererar och monterar”. I detta fall har företaget alltså valt att fokusera på den service de kan erbjuda sina kunder. De förmedlar att de ger all service som behövs för att välja, transportera och montera markiserna. Något om pris nämns inte.

Företag 3 – Fokus på utbud

Detta företag radar upp olika produkter i titeln ”Persienner, Markiser, Lamellgardiner osv”. Tanken kan vara att man vill visa upp det stora utbudet som finns hos butiken. Därmed vill man fånga kunder som söker på Google och vill hitta företag som ett stort och brett utbud. Att rada upp flera olika produkter är däremot inte något som brukar rekommenderas. Då kan det vara bättre att skriva ”Stort utbud” eller ”150 olika modeller”. Det som skiljer detta företag mot de ovan nämnda är även att de inte valt att ha med ”Markiser Stockholm” vilket kan göra att de förlorar en hel del klick.

Vad som avgör vilka ord och fraser som bör användas är framförallt vilken kundgrupp man vänder sig till. Kanske är det priset som är främst avgörande. Eller så kan det vara service alternativt utbud. Eller något helt annat. Det viktigast är att man som företag funderar över detta. För små förändringar i en titel kan skapa stor skillnad i konvertering. Orden gör skillnad – precis som i all marknadsföring.

Vill du se ett konkret exempel på hur man kan arbeta detta kan du besäka denna sida från ett företag som jobbar med just markiser i Stockholm: http://www.markisstockholm.nu/.

Varför har molntjänster så dåligt rykte?

24 jul 2017

Att vi i dagsläget kan använda externa lagringsutrymmen i form av molntjänster för att lyssna på musik, spara bilder, maila och filer har gjort att fler och fler privatpersoner i en större utsträckning gör just detta. Genom att använda Dropbox, Icloud, Gmail och Soundcloud så ställs det helt enkelt mindre krav på eget lagringsutrymme och därmed så blir kostnaden mindre. Dessutom så blir också användandet betydligt lättare och dessa molntjänster har således verkligen kommit som en bra lösning i många personers liv.

Det enda som krävs numera är i regel ett operativsystem, en webbläsare samt några program – Java och exempelvis Flash – för att kunna fylla sitt dagliga behov och använda sin dator i vardagen. Detta är alltså fördelarna med molntjänster och frågan blir då naturlig – varför använder sig inte alla av dessa? Varför använder inte större företag molntjänster då dessa onekligen skulle kunna spara in en hel del pengar i form av exempelvis personalkostnader?

Molntjänster har upplevt problem i USA

Jo, det man kan säga om molntjänster är att det fortfarande inte anses som tillräckligt säkra och att företag av den anledningen ställer sig skeptiska till ett utökat användande. Det finns också en viss anledning till att ta denna oro på allvar och detta då många molntjänster de facto är enkla att ta sig in på. Det finns således fog för att företag runt om i världen fortfarande använder sig av mer traditionella lösningar; men vi ska även säga att dagens molntjänster är bättre krypterade och därmed också betydligt säkrare.

Det dåliga rykte som man har kommer till mångt och mycket från USA och där räknar man med att företag som tillhandahåller olika molntjänster förlorat runt en miljard dollar enbart i olika stämningar och utredningar om bedrägerier där känslig information läckt och och hamnat i fel händer. Något som – naturligtvis är direkt förödande för ett företag som kanske lagrar väldigt delikat information som riskerar att hamna i händerna hos konkurrenter.

Dagens molntjänster är säkrare

Det dåliga rykte som omger molntjänster är på väg att tvättas bort i takt med att säkerheten hela tiden utvecklas och blir bättre. Man är dock inte på långa vägar där ännu att man kan säga att det är riskfritt; men å andra sidan så finns det knappast någon annan lösning som kan kallas för det heller.

I mångt och mycket så handlar alltså skepsisen kring molntjänster om att företag är rädda och inte vågar prova; man anser att säkerheten ännu är bristfällig och detta är något som man snabbt måste revidera.

I framtiden kommer dessa att var den självklara lösningen och ju fortare man hoppar på tåget som företagare – desto bättre är det. Rådet är att man kontaktar en leverantör av molntjänster om förklarar hur de fungerar, vilka krypteringar som finns och vilka klara fördelar som man får om man väljer en sådan lösning. De flesta frågetecknen brukar efter ett sådant möte förvandlas till stora utropstecken.

Företag PrimeQ erbjuder säkra, stabila molntjänster.

Sökmotoroptimering - det nya sättet att marknadsföra sig

18 jul 2017

I takt med att internet blir en allt större del av människors liv ökar även vikten för företag att öka sin synlighet på nätet. Något som får en allt större betydelse är sökmotoroptimering (även kallat SEO, från engelskans search engine optimization).

Sökmotoroptimering går helt enkelt ut på att man ser till att ens hemsida rankar högt på vissa förutbestämda sökfraser. Och givetvis siktar man i affärsvärlden in sig på sökfraser som har stort värde för företaget, sådant som ger nya kunder och intäkter. En bilförsäljare vill fånga upp de sökningar som görs efter just ”bilförsäljare” och en målerifirma vill lockar till sig personer som söker efter ”målare” på nätet. Analysen av vilka sökfraser man ska jobba mot i sin sökmotoroptimeringen är generellt sett betydligt mer komplicerad än så, men så ser det grundläggande tankesättet ut.

I Sverige handlar sökmotoroptimering om Google

Sökmotorgiganten Google har ett enormt grepp om den svenska marknaden  - över 90 procent av alla sökningar i Sverige görs vis just den sökmotorn. Konkurrenterna Bing, Yahoo och så vidare är rejält akterseglade. I sitt hemland USA är faktiskt Googles marknadsandelar betydligt mindre än i Sverige – även om man är den största sökmotorn även där – och i länder som Ryssland och Kina är man långt ifrån någon ledande aktör.

Hur går sökmotoroptimering till?

Enkelt förklarat är det så att sökmotorer är uppbyggda kring algoritmer och SEO-arbetet går ut på att anpassa hemsidor efter dessa algoritmer, så att man kommer så högt upp i sökresultatet som möjligt. Det gäller alltså att skicka signaler till sökmotorn om vad den aktuella hemsidan handlar om. Exakt vilka signaler det rör sig om kommer vi inte gå in på i detalj, men bland annat handlar det om att innehållet på sidan ska vara relevant för den sökning man vill fånga upp. Sökmotorer vill naturligtvis ha så bra sökresultat som möjligt – så att besökarna kommer tillbaka – och sätter stor vikt vid att den sida man hamnar på motsvarar sökningen som gjorts.

Länkar - en viktig del inom SEO

En annan faktor som mycket viktig inom sökmotoroptimering är länkar. Får en hemsida en länk höjs dess värde i sökmotors ”ögon” då länken uppfattas som en rekommendation av sidan. Extra värdefull bli länken om den kommer från en sida som handlar om samma ämne som målsidan. Om en bilbloggare tipsar bilförsäljaren vi nämnde ovan har det större värde än om en inredningsbloggare skulle göra det. Därmed inte sagt att den sistnämnda länken per automatik helt saknar värde. Man bör dock vara medveten om att länkar har olika värde och att en del länkar faktiskt kan vara direkt skadliga för en hemsida.

Kan jag sköta sökmotoroptimeringen på egen hand?

Har man bara en personlig hemsida kan man absolut ta hand om sökmotoroptimeringen av den själv. Det finns gott om tips på nätet om hur man med relativt enkla medel kan förbättra sin ranking. Företag gör däremot bäst i att anlita experter – en SEO-byrå - för att sköta sökmotoroptimeringen. Defiso Media är ett exempel på en sådan byrå.

Detta gäller speciellt om man verkar i en konkurrensutsatt bransch där många är med och tävlar om att synas på de mest lukrativa sökorden. Det krävs helt enkelt för mycket kunskap – och tar för mycket tid – för att klara av det.

Fler tandläkare i Solna ger bättre vård och priser

14 jul 2017

Stockholm är en stad under kraftig expansion; något som man kan se prov på både då det gäller ökning av befolkningen och gällande byggandet av nya bostäder, sjukhus, bättre vägar och allt annat som krävs för att alla nya människor ska få så bra förutsättningar som möjligt. Att staden Stockholm växer utåt kan man främst se till förorter som kanske tidigare var att anse som lite sämre idag blomstrar och ses som väldigt attraktiva – detta både söder och norr om staden.

En av de förorter där det händer allra mest är Solna och vi ska titta lite närmare på de fördelar som uppkommit av denna tillväxt. Ser man till Solna så har man där haft tre stycken stora projekt under senare år – projekt som samtliga gjort att Solna ökat sin attraktions- och dragningskraft.

Dels har vi här tillbyggnaden av Karolinska Sjukhuset, dels har vi byggnationen av Sveriges nya nationalarena i fotboll – Friends Arena – och dels så har vi det gigantiska projektet kallat The Mall Of Scandinavia – ett köpcentrum som är norra Europas största och som 2015 slog upp sina portar för nyfikna besökare. Tre stycken projekt som skapat nya jobb och som gjort att fler ser Solna som ett självklart val för att sätta ned sina bopålar i om man söker sig till- eller redan bor i Stockholm. Det som dessa projekt fört med sig är även andra tjänster och branscher som kunnat öka sin egen omsättning i och med fler besökare och att fler människor bosätter sig i just Solna; här kan vi nämna allt ifrån matbutiker till frisörer och tandläkare.

Gällande det sistnämnda – tandläkare – så är det ett väldigt klart och tydligt exempel på där kunderna fått det betydligt bättre i och med detta det i dagsläget finns fler sådana att välja bland i Solna. Gällande tandläkare så har nämligen sådana en fri prissättning och det innebär att man i Solna kan se något som i det närmaste påminner om ett priskrig mellan tandläkare i jakt på nya kunder.

Ytterst prisvärda tandläkare i Solna

Och – detta är viktigt; utan att det på något sätt går ut över vården. Nej, en tandläkare i Solna har inte tummat på sin kvalitet eller på vården – det är enbart priserna som sjunkit i takt med den ökade konkurrensen och här har man således som boende i Solna en klar fördel.

Som alla vet så brukar annars ett besök hos en tandläkare vara något som ofta kostar mycket pengar och som också är något som man – med tanke på sin egen hälsa – inte har råd att avstå ifrån. Ett nödvändigt ont, helt enkelt – och därför ska man se utvecklingen i Solna som något väldigt positivt.

En utveckling som säkerligen i framtiden även kommer att synas i andra områden runt om i den expansiva staden Stockholm gällande priset för exempelvis en tandläkare.

Att anlita en översättningsbyrå

22 jun 2017

Oavsett om man är ett företag, en förening, en privatperson, en myndighet eller någon annan typ av organisation kan det hända att man behöver hjälp av en översättningsbyrå någon gång. Som privatperson kan det till exempel handla om att få ett testamente eller något annat viktigt dokument översatt av någon som kanske både behöver vara erfaren och auktoriserad.

Som företag kan man behöva en översättningsbyrå desto oftare. Om man arbetar mot en internationell marknad kräver säkerligen ens produkter beskrivningar och information. Vanligt för översättare är just att jobba med manualer och produktbeskrivningar av olika slag.

Om du ska anlita en översättningsbyrå är det först och främst viktigt att veta vad du behöver. Är det till exempel viktigt att kunna träffa byrån och dess medarbetare ska du förstås anlita en lokal partner; det vill säga om ditt företag finns i Stockholm anlitar du en översättningsbyrå i Stockholm

Sedan spelar det roll vilken typ av arbete det gäller. Om du ska få ett juridiskt dokument översatt till exempel, krävs det ofta att översättaren som gör det är auktoriserad av kammarkollegiet. ”Auktoriserad översättare” är en skyddad titel och det krävs att kammarkollegiets prov har avklarats och godkänts för att man ska få kalla sig det.

Anlita en översättningsbyrå online

Idag väljer många att anlita en översättningsbyrå på nätet. Många byråer har smidiga och enkla sidor där man snabbt kan välja källspråket och vilket språk texten ska översättas till. Ofta får man direkt se priser på vad arbetet kan tänkas kosta med och utan moms.

Beroende på vad det är för språk du ska översätta från, eller till, kan du behöva söka runt en del. Vissa mindre och mer ovanliga språk kan det ibland vara svåra att få tag på en översättare för. De mer ovanliga språken kan dessutom kosta mer att översätta till eller från, jämfört med större språk som till exempel tyska eller franska.

Betalar per ord

Ofta när man anlitar en översättningsbyrå så sätts priserna per ord. Som ovan nämnt kan dessa skilja sig åt en hel del beroende på vilka språk arbetet innefattar. Om du till exempel ska få en text översatt från somaliska till svenska, är det ofta betydligt dyrare än att få en text översatt från tyska till svenska.

Genom att betala per ord är det lätt att se vad arbetet kan tänkas kosta. Har du dokumentet på datorn kan du enkelt lägga in det i något program som räknar hur många ord texten består av. Om du däremot endast har texten som ska översättas på papper, kan du behöva sätta dig och räkna för att se ungefär vilken summa priset kommer att landa på.

Sök endast efter auktoriserade översättare

Om du endast vill ha auktoriserade översättare att välja mellan för ett jobb kan du använda dig av sökfunktionen på kammarkollegiets hemsida. Här kan du knappa in vilket källspråket är och vilket språk texten ska översättas till. Därefter får du fram en lista med auktoriserade översättare och deras telefonnummer. Kammarkollegiet själva förmedlar inga uppdrag, utan tillhandahåller endast listan. Således är det upp till dig att helt enkelt ta kontakt med den auktoriserade översättare du tycker verkar bäst (och som kan de båda språken givetvis).

Starta företag inom Byggbranschen

16 jun 2017

Att starta företag inom byggbranschen är tufft, men inte omöjligt. Ni behöver kompetent personal och måste sticka ut från mängden för att bli stora på marknaden.

Vilken inriktning vill ni ha?

Det finns flera inriktningar inom byggbranschen och därför måste ni välja en, några få eller se till att ha kompetent personal inom alla inriktningar.

Några av de större inriktningarna är:

 • Anläggning
 • Betong
 • Bygg
 • El
 • Golv
 • Plåt
 • Rör/VVS
 • Plattsättning
 • Tak

Självklart finns det även fler stora områden inom just byggbranschen. För dig som vill starta ett byggföretag så måste du välja ut ett område som ni vill satsa på, alternativt flera för att kunna få in fler arbeten. Om ni ska ha flera områden så behöver ni mer personal så varje område får rätt kompetens. Det som kan vara en fördel om ni täcker flera områden är att ni kan få fler eller större jobb hos samma kund. Fördelen med att kunna göra hela entreprenadjobbet är att ni inte behöver samarbeta med andra företag. Vid samarbeten med andra företag kan det bli onödiga kostnader och tidsförluster.

Vad krävs för att starta ett byggföretag?

Först och främst krävs expertkompetens inom varje tänkt arbetsområde. Vikten av kompetent personal kan inte betonas tillräckligt. Om personalen inte kan sitt arbete så kan skador uppstå, arbeten blir dåligt gjorda och ni får missnöjda kunder. En missnöjd kund kan kräva pengar tillbaka, att jobbet ska åtgärdas eller ta upp ärendet i domstol.

Det krävs bra utrustning att arbeta med och rätt arbetskläder. Ibland kan jobben vara långt ifrån kontoret eller den egna bostaden och därför kan det vara bra att ha en eller flera tjänstebilar. Tjänstebilen är bra för att lätt kunna ta sig till arbetsplatserna men även för att få med alla verktyg.

Som företagare kan man gå med i Svensk Hantverkskontroll. De har som målsättning att stärka förtroendet och höja kompetensen för företag verksamma inom bygg och anläggningsbranschen. Detta blir som en kvalitétsmärkning för ditt företag.

Vilka förkunskaper krävs för att starta ett byggföretag?

Om du själv ska driva företaget krävs grundläggande kunskaper i företagsekonomi, bokföring och personalfrågor. När man är ny på marknaden är det viktigt att synas för att börja få jobb och då kan kunskaper inom lättare marknadsföring hjälpa er en del på traven. Om det är något inom företaget som ni inte kan göra själva, så går det alltid att leja bort arbetet till någon annan. Det blir då en fråga om kostnaden. Är det värt att lära sig och göra det själv, eller lönar det sig att betala någon utomstående för arbetet?

Här kan du se ett exempel på ett stort byggföretag i Stockholm och hur man arbetar: www.byggföretagstockholm.com.

Starta Advokatbyrå & Juristbyrå

1 jun 2017

Vissa upplever svårigheter med att få jobb som advokat eller jurist direkt efter avlagd examen. Som i många branscher går det i vågor om det finns gott om jobb eller inte, men misströsta inte. Vi ger dig lite bra tips om du funderar på att starta en egen advokatfirma eller juristbyrå.

Vad är skillnaden på en advokat och jurist?

Vem som helst får kalla sig jurist, men vanligtvis menas det att en person har avlagt en juridisk kandidatexamen. Vem som helst får även starta en juridisk byrå. Detta är på grund av att jurist inte är en skyddad titel och det innebär att vem som helst kan erbjuda juridisk rådgivning.

Skillnaden på jurist och advokat är att advokattiteln är skyddad enligt lag. För att få titulera sig som advokat krävs att man har blivit antagen som ledamot av Sveriges Advokatsamfund. För att bli antagen krävs en juridisk kandidatexamen och minst tre års praktisk erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Det krävs även att den som vill bli advokat avlägger en muntlig examen och visar att hon eller han är lämplig för yrket. Som advokat måste man också vidareutbilda sig löpande varje år med minst 18 timmar per år.

Skillnaden på en advokat och jurist är alltså dels beroende av yrkeserfarenheten och att man anses kvalificerad av Advokatsamfundet för att få titulera sig advokat. Att använda en kvalificerad advokat är dyrare än att anlita en jurist, men då vet kunden att de får hjälp av någon som verkligen kan sitt yrke. Det är som en hög kvalitetsstämpel för de som genomfört en juridisk kandidatexamen.

För att öppna en Juridisk byrå eller Advokatbyrå

Det krävs först och främst flera års utbildning och erfarenhet. Det är viktigt att alltid följa god advokatsed, oavsett om du är jurist eller advokat.

När ni öppnar er juristbyrå eller advokatbyrå kan det vara relevant att välja en inriktning och specialisera sig på den. Vissa advokater och jurister blir experter på avtalsfrågor, brottmål, tvistemål, företagsfrågor eller stämningar. Det finns ett stort antal inriktningar att välja mellan. Anställ jurister och advokater som vill jobba med samma inriktning som byrån riktar in sig mot.

Om du öppnar en egen jurist- eller advokatbyrå är det oerhört viktigt att ha koll på de ekonomiska bitarna. Om du är titulerad advokat och missköter ekonomi och bokföring så kan du bli utesluten från advokatsamfundet.

Det viktigaste att komma ihåg när du driver en jurist- eller advokatbyrå är att värna om din kunds intressen. Du har tystnadsplikt och ska alltid agera för din kunds bästa intressen.

Starta Städföretag

10 maj 2017

Sedan Rut-avdraget kom har städföretagen exploderat i antal. Dock finns det plats för fler företag inom städbranschen eftersom behovet bara växer, speciellt inom hemstäd.

När du startar en städfirma så är det viktigt att fundera på vilket område du vill jobba inom. Är det hemstäd, flyttstädning, städning av kommersiella lokaler som kontor, skolor eller sjukhus? Ni kanske är intresserade av att ha ett större företag där ni täcker flera olika branscher.

Oavsett vilken bransch ni väljer så finns det många privatpersoner och företag som behöver städhjälp. Fördelarna med exempelvis kontor, skolor och sjukhus är att städningen är kontinuerlig och ni troligtvis får ett avtal på längre tid och en mer säkrad inkomst. Vid hemstäd så krävs det flertalet hushåll och hög sysselsättningsgrad av de anställda för att kunna gå med vinst.

Vad krävs för att starta en städfirma?

Det krävs inte så stort kapital för att starta ett städföretag. Milt sagt så behöver du en riktigt bra dammsugare, hinkar, moppar, sopkvastar, trasor, rengöringsmedel, en hopfällbar stege och en bil. Alternativt ett förvaringsutrymme på platsen där städningen ska ske.

Om städningen sker i ett hushåll kan du som företagare begära att det mesta av utrustningen ska finnas på plats och annars välja att debitera för de material och medel som inte finns på platsen som ska städas.

I städbranschen så är det just hemstädning som har skjutit i höjden senaste åren tack vare Rut-avdraget. Tack vare rut-avdraget så får hushållet dra av en viss del av summan och du som företagare får istället en del av ersättningen från staten.

Vilka förkunskaper krävs för att starta en städfirma?

Om du vill ha ett enmansföretag så är det relativt enkelt att starta ett städföretag. Du behöver veta hur man städar och ha kunskaper i grundläggande företagsekonomi. Så fort du väljer att lämna enmansföretaget och anställa personal istället så behöver du ha koll på löner, anställningslagar, rättigheter, semesterrätt med mera. Allt beror på hur mycket du vill expandera och utveckla ditt företag. Inom städbranschen finns alltid utvecklingsmöjligheter.

Det bästa tipset är alltid att ha långvariga kontrakt så du inte behöver jaga kapital. Det gäller oavsett om du startar ett städföretag eller något annat företag. Att ha garanterade intäkter skapar trygghet och säkerställer företagets likviditet under en längre period. Om ni alltid behöver jaga nya kunder så bör ni fundera kring hur ni får kunderna att stanna längre.

Mer tips kring bokföring och val av bolagsform.