Företagarguiden

Vi på Lundlsi drivs av att hjälpa privatpersoner att komma igång med företagande och nya företagare att bli bättre. Vi hjälper till med information kring olika bolagsformer, finansiering, bokföring & Redovisning samt rättshjälp. Vi publicerar löpande nyttiga blogginlägg som kan underlätta för dig som nyföretagare samt ger dig viktig information, tips och råd som kan hjälpa dig i företagandet.

 

Företagsbloggen

Sida 2

Utseendet viktigt vid affärer

22 mar 2018

Arbetar du med affärer? Alltså har du arbetsuppgifter som liknad säljarens? Då vet du att det är viktigt med utseende för att kunden ska våga göra affärer med dig. Kunden har ofta bara några minuter på sig att få ett ”bra första intryck”. Ett första intryck får du ju bara en gång på dig att göra, därför är det väldigt viktigt när en kund ska träffa dig, att du gör ett tryggt, stabilt och ärligt intryck, så att kunden vågar satsa av sina pengar på något som du vill sälja till honom, eller henne.

Sociala aktiviteter viktiga

Den sociala biten är viktig för att kunden ska få en helhetsbild av dig. Ofta vill tänker kunderna att det är DIG de gör affärer med. Produkten är inte lika viktig. Därför kan många vilja lära känna dig som person, eftersom de tänker att företaget – som antingen du är ägare till, eller som du representerar – är ungefär som du. Då är det inte ditt företag de gör affärer med, utan dig som ägare, eller representant de gör affärer med. Många gånger vill de spela golf, gå i bastu och göra andra rekreationsnöjen för att på så sätt lära känna dig. Att säga nej till dessa aktiviteter är därför nästan omöjligt. Se till att du lär dig någon grundläggande kunskap om hur du spelar golf eller tennis, eller någon annan social sportslig aktivitet.

Utseendet vittnar om insidan 

Även om utseendet inte är allt, är det i alla fall en början; den talar om vad insidan har. Vill du signalera att insidan är traditionellt konservativ kanske du bör klä dig i en mörkare kostym. Mörkblått signalerar trygghet, stabilitet och tradition. Vill du hellre signalera innovation, uppfinningsrikedom eller kreativitet, kanske du ska klä dig i en oväntad färg på din kostym, såsom mörkgrön, vinröd eller en ljusgrå kostym med en skjorta i en avvikande färg. Varför inte en gul skjorta till den mörkgröna kostymen, en mörkgrå skjorta till den vinröda kostymen och en rosa skjorta till den ljusgrå kostymen?

Skräddarsydd kostym signalerar rikedom

För den som vill signalera rikedom och en stabil ekonomi, bör skräddarsy sin kostym. En som är van att se skillnad på en skräddarsydd kostym och massproducerade sådana, kommer att se att du har en skräddarsydd kostym. Du kommer själv att känna att du får ett bättre självförtroende med en riktig kostym på dig när du möter dina kunder. Läs mer här om skräddarsydd kostym.

Låt dina hotellgäster checka in själva

16 mar 2018

Har du sett personallöst hotell någon gång. Det finns inte många sådana än, men de lär komma. Till syvende och sist är det kostnaderna för lönen som går till personalen som är den största utgiftsposten för hotellen. Kan man få ner den kostnader är det möjligt att få en mycket större inkomst och i långa loppet vinst på hotellet, som du driver.

Idag är det fullt möjligt att låta hotellgästerna göra egna in-checkningar, precis som när de checkar in på vissa flyg själva. Det enda som behövs är att de laddar ner appen, till ditt hotell och skriver in när de behöver bo, hur länge de vill stanna, och sedan checkar in själva. Så ser systemet till att rätta dörrar öppnas för rätta gästerna.

Du kan minska personalstyrkan mycket

Sedan behöver du bara personal som kan hjälpa dem med städning och tvätt att smutslakan och bäddning av sängar. Resten sköter gästerna själva med hjälp av datorerna. Det andra du behöver är frukostpersonalen och övervakningspersonal,  så att inte hotellgästerna går bärsärkargång på hotellet.

Har du bara ett litet hotell kan du på så sätt skära ner på personal så mycket du bara kan man att äventyra säkerheten för gästerna och för din egen skull.

Om inte kan du använda lätthanterligt bokningssystem

Har du däremot ett hotell som inte vill att gästerna checkar in själva, kan du alltid använda ett bokningssystem som är anpassat för ditt hotell. Du kanske vill ha personal som ger gästerna service värdigt ditt hotell. Då möts dina hotellgäster av vänlig personal som kan ge personlig service. Då är det viktigt att personalen har rätta sättet och bemötandet. Sedan är det viktigt att rummen utrustas med rätt utrustning.

Eftersom de flesta gäster arbetar med datorer i sitt arbete, är det viktigt att de, om de så vill, kan arbeta med datorn på hotellrummet. De behöver då en datorskärm som de kan koppla till sin dator. Och vill de inte arbeta med datorn på rummet, behöver de en TV som håller dem uppdaterade med vad som händer runt om i världen. Och är det inte intresserade av att hålla sig uppdaterade, vill de kanske koppla av med hjälp av någon film, eller serie som de följer på TV. Med TV:n som skärm kan dina gäster välja vilken funktion de önskar använda sig av. Om de vill kan de lyssna på radio via TV-skärmen, titta på hyrfilm, ringa eller boka flyg eller tågresor.

Kan man själv välja försvarsadvokat?

11 mar 2018

Om du blir misstänkt för ett brott har du alltid rätt att anlita en försvarsadvokat. Du kan ange vem du vill ha som försvarsadvokat till polisen eller åklagaren. Om du är misstänkt för ett brott som har en straffsats på minst sex månaders fängelse, har du dessutom rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare bekostas av staten.

Blir du berättigad offentlig försvarare kan du begära att din försvarsadvokat utses till offentlig försvarare. Rätten ska bifalla denna önskan om inga särskilda skäl föreligger. Staten bekostar din försvarsadvokat och kostnaderna täcks helt om du blir friad. Blir du dömd för brottet måste du dock i regel bekosta hela eller delar av advokatens arvode och kringkostnader själv, beroende på din ekonomiska situation.

Här är några saker att tänka på när du ska välja försvarsadvokat.

Anlita en specialiserad advokat

 När rätten utser offentlig försvarare gör de det utifrån en lista på advokater som anmält intresse. Det innebär att det inte finns några garantier att den advokat som utses har djupare kunskaper i det juridiska område just ditt fall gäller. Av denna anledning är det alltid bra att själv välja en advokat som kan bli din offentliga försvarare.

Nästan alla advokater har olika områden som de är specialiserade inom och har god erfarenhet av, till exempel familjerätt eller migrationsrätt. Brottmålsadvokater åtar sig uppdrag som försvarare och här finns många advokater med olika specialkunskaper. Är du till exempel misstänkt för ett skattebrott bör du anlita en advokat kunnig inom skatterätt osv.

Försäkra dig om att advokaten har ett gott rykte

När du ska välja advokat bör du även kolla upp bakgrunder och försöka få reda på mer om advokaten. Vissa advokater har anmärkningar, vilket innebär att de agerat i strid med god advokatsed. Det är alltid bäst att välja en ärlig advokat med gott rykte om sig att på rätt sätt föra sina klienters talan och som så att säga inte ”gör det för pengarna”.

En advokat du kan lita på

Det är viktigt med förtroende i en så känslig process som en rättegång. Vare sig man är skyldig eller oskyldig vill man alltid försäkra sig om att man får den bästa tänkbara juridiska hjälpen. Försök därför att välja en advokat du känner att du kan lita på och som inger förtroende. Det är en fråga om personkemi, på sätt och vis lägger man sin framtid i någon annans händer och det är viktigt att det känns rätt. Även om man blir dömd vill man kunna känna att advokaten kämpade för ens sak och gjorde vad han eller hon kunde.

Hör dig för om kostnaderna om du skulle bli dömd

Skulle du bli dömd får du själv oftast stå för kostnaderna. Se därför till att skaffa dig en god bild av vad kostnaderna kan komma att bli. Beroende på erfarenhet och kompetens skiljer sig advokaternas arvoden åt, och känner du att du inte kommer att ha råd är det i regel bättre att välja en advokat med ett lite lägre arvode, dock utan att göra avkall på de övriga punkter som listas här.

Vart lägger ni era resurser?

7 mar 2018

Hur arbetar man på ert företag? Ibland kan det vara så att om många arbetar med samma projekt, kan det hända att många av dem arbetar med samma saker, utan att veta om varandra. Då kan det vara mer effektivt att alla medarbetare jobbar med en programvara som tillåter dem att se vad de andra gör, på så sätt slipper de att alla gör samma sak, som kan utföras av endast en person. 

Ta reda på vart resurserna går

Med företaget Ln 4 Solutions kan man enkelt se var resurser läggs, tidsåtgång, arbetsuppgifter och vikta åtgången av resurser mot den nytta den gör på olika utgiftsposter. Istället för att ha otaliga möten för att samordna ett arbete, kan alla lägga in egna uppgifter i samma program som de andra arbetar i. På så sätt kan man få en uppfattning om var resurser och tid läggs. Vill man effektivisera arbetet är det lättare för en verksamhetsledare att lägga på fler arbetsuppgifter på den som har för lite av den varan, och på samma sätt avlasta den person som har för mycket att göra.

Spara på administration

På så sätt kan man spara på administration. Med deras programvara kan man få en direkt respons på utfört arbete. Har man som verksamhetsledare en helhetsbild av hur arbetet framskrider är det lättare att förbättra arbetsgången till nästa gång eftersom allt dokumenteras under arbetets gång. I stället för att ta plats på kontoret för arkiv, kan man spara tusentals dokument i ”molnet”, som gör att alla kan komma åt det när som helst.

Få ett mer transparent arbetssätt

Är det så att man vill vikta nytta som resurser kan man med hjälp av fakta som var och en lägger in, få en bild av det. Man kan se risker med var man har lagt resurser, man får en omedelbar bild av vad som lönar sig och vad som inte gör det. Man får helt enkelt ett mer transparent system som ger alla inblick i arbetet. I samma programvara kan var och en avlägga tid. Hur mycket har var och en arbetet med sin arbetsuppgift? Många arbetar utan att dokumentera sin tid. Ofta är det arbetets art som gör att det är svårt att få en överblick på avsatt arbetstid på varje arbetsmoment. Har man lagt för mycket arbetstid? Eller arbetar man till och med för lite? Ibland har man själv inte den kontrollen över arbetad tid. Arbetar man med flextid, kan det vara svårt att veta mängden arbetad tid.

Starta en översättningsbyrå - Fördelar och nackdelar

5 mar 2018

Jobbar du som översättare och vill ta steget att starta en översättningsbyrå? Det är inte alltid särskilt lätt, och konkurrensen är relativt hård, men om du väl lyckas kan du så småningom arbeta färre timmar med bibehållen – eller bättre – lön. Hur det ser ut mer exakt att starta en översättningsbyrå skiljer sig naturligtvis från person till person. Det beror bland annat på om man börjar själv och hur lång erfarenhet man har.

Fördelar

 • Fler inkomstkällor

När du har lyckats få din översättningsbyrå i rullning finns en möjlighet att du fortfarande kan lägga några timmar om dagen på att översätta själv. Detta samtidigt som översättare du har kontakt med översätter för dina kunders räkning. Praktiskt taget bäddar det här för en god inkomst utan att behöva arbeta mycket mer än du gjorde tidigare. Hur lätt det faktiskt blir i praktiken att fortfarande översätta själv, beror givetvis på. En förutsättning är att du har någon som kan hjälpa dig med översättningsbyrån, åtminstone om den är någorlunda stor med många kunder.

 • Nätverkande

Som översättare är det vanligt att man har kontakt med översättningsbyråer. Som översättningsbyrå har man kontakt med både översättare och kunder. Det här bäddar för goda nätverkningsmöjligheter, och i slutändan, ett stort kontaktnät.

 • Mer administrativt arbete

Det här kan lika gärna vara en nackdel visserligen, men beroende på tycke och smak kan det vara en fördel. Istället för att endast arbeta med översättning dagarna i ända, får du som har en översättningsbyrå även erfarenheter från administrativt arbete samt lärdomar om att driva ett bolag.

Nackdelar

 • Uppförsbacke i början

Även om målet är att öka inkomsterna utan att behöva arbeta väldigt mycket mer, är det något man bör räkna med i början. Marknadsföring, att få kunder och att leja ut arbetet på rätt översättare är exempel på saker som kanske inte går helt fläckfritt i början. När din översättningsbyrå väl är i rullning, och du har råd att anlita folk som hjälper dig, får du tid över att lägga på expansion eller annat.

 • Medla

Om du råkar samarbeta med översättare som inte levererar enligt överenskommelse, är det du som får ta diskussionen med kunden. Som frilansare åt översättningsbyrå är du mer ”fri” från ansvar – som ägare av en översättningsbyrå är det du som behöver se till att kundens upplevelse inte blir undermålig.

 • Tillgänglig

I början behöver du vara tillgänglig – mycket. Förmodligen även under din semester. När du väl har fått byrån i rullning och kan hitta någon som hjälper dig, bör du kunna vara ledig i godan ro. Innan dess lär det kännas väldigt hektiskt i perioder.

Så blir du en framgångsrik företagare

1 mar 2018

Har du eget företag, eller ska du starta eget? Som de flesta vet, som har eget, eller haft eget, så är det tufft i början innan hela verksamheten har satt sig, och alla delar är på plats. Den bästa början är att man redan har några fasta kunder innan man startar eget. Det är nästan omöjligt  att börja med inga kunder alls.

Undantagen är om du har fått loss en hel del eget kapital och finansiärer. Då har du en helt annan möjlighet att arbeta utan befintliga kunder den första tiden. Har man finansiärer har man friare tyglar att satsa på marknadsföring, anställa personal och får en längre tid på sig innan man måste bli lönsam. Vad är det Skatteverket anser? Minst tre år får man gå back. Efter det tycket myndigheten att man ska lägga ner, om man inte går får verksamheten att gå på vinst efter det. Tre år är inte så lång tid.

Starta företaget om du redan har kunder

Därför är det bästa företaget, det som kan starta med flera kunder. Har du redan kunder som anlitar dig, eller som känner dig, är det bra. Då behöver du inte vara så orolig att inte få in intäkter i början, men förr eller senare bör du få in nya kunder, så att din inkomst ökar. I början kan du ju jobba hemifrån och drar inte på dig så stora kostnader. Du behöver inte betala hyra, köp av inredning och så vidare. I takt med att din verksamhet växer kommer du ju senare att behöva en egen lokal där du kan arbeta i lugn och ro.

Utöka ditt företag med fler anställda

Har du väl kommit så här långt i ditt företagande är du bara att gratulera. Har du lyckats få verksamheten att växa inom tre år, så är du en duktig företagare och då är det bara att fortsätta i samma spår. När man väl får in fler kunder och en stadig verksamhet, kan nästa steg mycket väl vara, att antingen anställa fler i ditt företag, eller hitta en affärspartner. Har du någon som tänker liknande som du, kan ni dra nytta av varandra; dela hyra, och andra kostnader, vara varandras bollplank ta hand om gemensamma kunder.

Något som de flesta som har drivit eget företag har märkt är att plötsligt har man inte tiden för administration. Många egna företagare arbetar både vardagar, helger, dagar och kvällar. Inget av det är hållbart i längden. Snart inser man att man måste delegera, eller anlita tjänster för allt det som man inte hinner med. En av de sakerna som ofta blir lidande är bokföringen. Hinner du med den? Och ändå är den livsviktig, har du ingen bokföring som är i ordning, har du ingen kontroll på inkomst och utflöde av resurser. Du vet inte om du har pengar att betala fakturor när månaden är slut, du vet inte om du kan ta ut inkomst från företaget och så vidare och så vidare. Du vet inte om dina uppdragsgivare har betalat för ditt jobb, och tro mig, det vill du veta!

Mindre företag behöver ingen revision

Har du ett mindre företag, med en nettoomsättning på mindre än 3 miljoner kronor per år, en balansomslutning på under 1,5 miljoner kronor per år och som flest 3 anställda, behöver du inte ödsla tid eller pengar på en revision. Detta för att underlätta för flertalet små företagare, vilket är bra. Har man anlitat en bokföringsfirma som tar hand om din bokföring, krävs det inte att de gör annat än en inkomstdeklaration för ditt företag och sänder in den till Skatteverket. 

Att be en extern firma ta ansvar för bokföringen underlättar enormt mycket för din verksamhet. Du slipper slita ut dig, du vet att bokföringen är i ordning och slipper oroa dig för den. Du slipper arbeta dygnet runt, sju dagar i veckan, 365 dagar per år. Läs mer om en bokföringsbyrå i Malmö här

Det anser svenska folket är miljövänliga företag

26 feb 2018

Det är allt viktigare för företagen att profilera sig som ett miljömedvetet företag. Vi tror ju att det inte bara handlar om att ha en image om att vara och agera miljövänligt, utan att faktiskt i alla delar i företaget, från inköp, marknadsföring, verksamhet och i sin avfallshantering välja miljövänliga alternativ. Vad är ett miljövänligt företag?

Svenska folket: dessa företag är miljövänliga 

Istället för att vi ska hitta på några definitioner ur tomma intet, kan vi i stället hänvisa till en undersökning där 3.183 konsumenter har svarat på frågan om hur de uppfattar ett företag som miljövänligt eller inte. Den här undersökningen gjordes för några år sedan (2011) men vi antar att de flesta har samma åsikter fortfarande 2018. Undersökningen rapporterades  i tidningen Dagens PS. Där fick konsumenterna nämna några företag som de ansåg var miljövänliga. De 10 mest hållbara varumärken som profilerat sig som miljövänliga, nämnde konsumenterna följande företag:

1. Coop

2. ICA

3. Volvo PV

4. Arla

5 IKEA

6. Lantmännen

7. Saab Automobile

8. Skånemejerier

9. Systembolaget

10. Bilprovningen

Miljövänliga företag topp-50

Andra som kom i topp-50 var följande företag i följdordning; SJ, Scan, Scandic, Norrmejerier, Max, Hemköp, H&M, Toyota, GodEl, Milko, Husqvarna, Posten, Electrolux, Volkswagen, Willys, Sony Ericsson, Hästens, Åhléns, BMW och till sist Audi. Intressant är att de flesta matbutiker, som Coop, ICA, och mjölkproducenter som Arla, Skånemejerier, Norrmejerier uppfattas som miljövänliga. Antagligen har den miljövänliga marknadsföringen slagit igenom här, liksom att Volvo, Saab, Toyota och Volkswagen uppfattas som miljövänliga(?!). Mycket märkligt med tanke på att det är bilkörandet och bilarnas avgaser som är en av de värsta miljöbovarna i modern tid.

Definition på miljövänlighet

Så vad är miljövänlighet? Är det att köra med en ”miljövänlig” bil? De enda miljövänliga bilarna som finns är elbilar. Än så länge har ingen av dessa bilar slagit igenom som var mans bil i Sverige. Så särskilt ”miljövänlig” kan man inte kalla något svenskt bilmärke än så länge. Däremot kan man kalla matvaruaffärerna för miljövänliga företag, då de både köper in miljövänliga produkter och säljer dem, och gör sig av med avfall på ett miljövänligt sätt.

1. Köper in miljövänliga produkter

Ekologisk frukt, grönsaker, mjölk och mejeriprodukter, ekologiska kläder, skor, kött, pasta, hudvårdsprodukter, smink etc.

2. Säljer miljövänliga produkter

Se ovan.

3. Gör sig av med avfall på ett miljövänligt sätt. Här kan mycket mer göras. Hur gör sig de "miljövänliga" företagen och matvaruaffärerna sig av med skräpet? Har de särskilda stationer för skräp som kan återvinnas? Ser de till att skänka bort mat till hemlösa – till exempel, istället för att slänga maten? Återvinner de allt gals, kartonger och papper som de slänger? Hur gör tillverkningsindustrin, som bilfabrikerna, sig av med miljöfarligt avfall?

 Balpressar påverkar direkt skräpmängden

Åtminstone när det kommer till matvaruaffärer och mindre butiker, kan de med hjälp av balpressar påverka skräpmängden innan sopbilarna kommer för att hämta och forsla bort skräpet. Ju mer skräp som tas per gång som sopbilarna kommer och kör bort skräpet, desto bättre är det för miljön. Det är därför balpressar – som minskar mängden skräp och möjliggör för företagen att samla på sig mesta möjliga mängd skräp innan de forslas bort – är viktiga. Hur gör ditt företag för att minska mängden skräp?

Missnöjd mer er fastighetsservice?

19 feb 2018

Fastighetsservice i Stockholm kan i många fall vara en riktigt lukrativ bransch för företagen verksamma i staden. Av två anledningar: de flesta BRF:er och hyresgästföreningar använder en extern partner för den dagliga skötseln av fastigheterna, för gräsklippning , för snöskottning och, för hyresgäster, även reparationer och andra viktiga saker. 

Biter du dig fast vid en partner?

Den andra anledningen till att branschen är lukrativ handlar om att många använder sig av devisen lagt kort ligger. Det vill säga; har man skaffat sig en partner så är man också benägen att hålla sig kvar vid det valet – trots att det i själva verket finns bättre service och priser på annat håll och hos andra företag. Det gör att avtal förlängs utan undersökningar och att många föreningar i Stockholm betalar för mycket pengar för lite för dålig service. 

Se efter fler alternativ

Vårt råd är att man - särskilt om man känner att den nuvarande partnern inom fastighetsservice lämnar mer att önska - ser över de alternativ som finns tillgängliga, tar in offerter och ställer dessa mot varandra. Genom detta kan man åtminstone sätta press på det nuvarande företaget och få ett bättre pris av detta. 

Vad ingår i er fastighetsservice? 

Låt oss ge ett exempel på hur det kan se ut i verklighetens Stockholm i en vanlig hyresgästförening. Du har problem med en läckande kran i din hyresrätt och du springer ner i trapphuset där numret till ert företag inom fastighetsservice står skrivet. Du ringer numret och nås av en telefonsvarare som dels hälsar dig välkommen till företaget och dels ger dig en massa knappval som du ska använda för att ta dig vidare. Du hamnar hela tiden hos en ny robotröst som hela tiden hänvisar sig - via knapptryck - vidare. Till slut och efter mycket om- och men så meddelas det att deras jour sker mellan 09.00-15.30 måndag-fredag. Felet är att din kran har börjat läcka under en lördagseftermiddag. 

Stor tillgänglighet ett krav

Här kommer du alltså att ställas inför två alternativ. Du kan antingen vänta till måndag med att få hjälp eller också får du reparera kranen på egen hand, alternativt ringa efter en rörmokare. Vi tycker att det gnager lite i detta. God fastighetsservice handlar om tillgänglighet och kundbemötande. Ett bättre, mer medvetet företag, hade dels svarat i telefonen och dels också skickat ut någon för att lösa problemet. 

Vi skulle definitivt se över alternativen som finns. Troligt är att ett bättre, mer prisvärt företag väntar runt hörnet och står redo för att sköta er fastighetsservice i Stockholm. 

Använd ett tryckeri som företagare

12 feb 2018

Att synas som företagare är ett måste i dagens läge. Det handlar om att få ut så mycket för sina pengar som möjligt och det handlar om att ta till så många knep som man bara kan – oavsett vilken bransch eller verksamhet man har. I många fall är en kombination mellan traditionell marknadsföring och en mer fantasirikt , fysisk sådan det som ger bäst resultat och om man ser till hur ett mindre företag i Stockholm kan jobba för att kombinera dessa så kan vi säga att det handlar om en vanlig snickarfirma där det finns tio stycken anställda – ett normalstort företag således.

Anlita ett trycker i Stockholm

Denna snickarfirma har sin bas i Nacka men jobbar över hela Stockholm och för att kunna synas så använder man sig dels av traditionell marknadsföring i form av annonsering i Nackas lokala tidning. En annonsering som inte kostar så mycket pengar men som heller å andra sidan inte når dit man vill- och där de stora kunderna finns – det vill säga innanför tullarna i Stockholm. Det denna snickarfirma gör här är att man kontaktar ett tryckeri i Stockholm för att detta ska kunna lösas.

Man bestämmer med detta tryckeri om vad man ska trycka upp och här bestämmer man sig för att det ska dels tryckas t-shirts med företagets logga på, det ska tryckas reklamblad att stoppa i diverse brevlådor och man ska även trycka upp kapsylöppnare, nyckelband, paraplyer och pennor. Dessa saker ska man därefter ge bort till kunder, vänner och bekanta och kostnaden som man lägger på att anlita detta tryckeri i Stockholm räknar man att man får igen i form av potentiella kunder samt den goodwill som gåvor alltid för med sig.

Ett tryckeri använder sin fantasi

Vidare så kommer man även gemensamt fram till att just denna snickarfirma i Stockholm årligen brukar arrangera en större golftävling för kunder, leverantörer och företag som är nära besläktade och som kan tänkas bli framtida samarbetspartners. Det tryckeri som man anlitar kommer – tack vare att snickaren nämnde detta – på den briljanta idéen om att även trycka upp golfbollar till denna tävling och dela ut dessa till tävlingsdeltagarna.

Detta visar sig bli en succé och tack vare dessa golfbollar – som av förklarliga skäl – sprids runt banor över hela Stockholm så kommer också denna snickarfirma att nå kunder som man tidigare aldrig kunnat nå. Man kan här säga att tack vare den fantasi som – främst tryckeriet visat genom idéen om golfbollar med tryck – så har snickarfirman dels nätverkat bland potentiella kunder och man har dels också visat sig generösa och givmilda.

Att man arrangerar golftävlingen i sig är en sak som gör att man sticker ut; men att denna snickarfirma dessutom kan dela ut bollar till samtliga deltagare visar att man har en potential och att man tack vare detta också blir en intressant firma att jobba med.

Digitalisering av arkiv – vet mer

6 feb 2018

Från flera olika håll har man förespråkat att digitalisering av arkiv ska ske i mycket högre utsträckning. Allt fler arkivarier får nu som uppgift att vara ledare eller arbeta förberedande inför en digitalisering av de handlingar som finns i arkivet. Men hur går det egentligen till? Och vad är viktigt att ha med sig innan projektet slutförs?

God sökbarhet efterfrågas

En stark anledning till att digitalisering av arkiv sker är att det blir enklare för till exempel forskare att hitta det specifika material de eftersöker. Om en bra indexering av materialet har gjorts, kan de hitta en specifik mening omedelbart. Det här är givetvis tidseffektivt, och gör många forskares arbeten betydligt lättare.

Många anser dock att digitalisering av arkiv inte riktigt alltid har skett på rätt sätt. I många fall har hela material och serier digitaliserats, något som många menar gör det onödigt svårt för arkivets användare att hitta det som de söker. Därför har förslag kommit upp om att materialet som digitaliseras bör vara ett urval av särskilda dokument, vilka enklare kan göras lättare att söka i.

Kommer med många fördelar

Digitalisering av arkiv kommer med många fördelar. Man skulle till och med kunna kalla det för en fråga om demokrati. När det gäller information som endast finns tillgängligt rent fysiskt, finns det olika grader av hinder för människor att ta del av den. Om det här då är information som alla ska eller bör kunna läsa, finns det all anledning att förespråka digitalisering. De hinder som finns när informationen är fysisk kan till exempel vara geografiska eller funktionella. Mer konkret kan dessa fördelar till exempel komma av digitaliseringen av landets arkiv:

 • Alltid tillgängligt. Oavsett var du befinner dig och vilken tid det är på dygnet, har du tillgång till informationen om den är digitaliserad. Det krävs ingen arkivarie på plats som behöver guida dig till rätt del av arkivet, och det finns knappast några geografiska hinder för att ta del av informationen.
 • Större mängd. Om digitaliseringen har skett med god indexering och sökbarhet är det mycket enkelt att hitta det man söker bland en stor mängd information. Talar vi dessutom om dokument som till exempel finns på museum är det en ojämförbart mycket större mängd som tillgängliggöras på digital väg än på fysisk väg.
 • Lätt för funktionsnedsatta. Många med olika former av funktionsnedsättningar kan, på grund av sin sjukdom, inte ta sig till ett museum för att se något. Att däremot se en skärm med samma material är något som är betydligt enklare att ordna. Dessutom finns många tekniska hjälpmedel för till exempel döva och blinda, som trots sina handikapp alltså kan ta del av informationen på ett bra sätt. Digitalisering av arkiv är något som funktionsnedsatta har att vinna på.

Fortsätt läsa mer om digitalisering av dokument här.

Är ditt företag i behov av en revisor?

25 jan 2018

En grundregel som brukar gälla är att så fort man som företagare växer ur den gamla kostymen och blir ett aktiebolag så kommer man att behöva anlita en revisor. En revisor granskar – genom en revision – årsredovisningen och skapar en revisionsberättelse som i sin tur skickas till Bolagsverket. Att det handlar om en regel innebär dock, som det bekant heter, att undantag finns. Ingen regel utan undantag och i fallet om en revisor måste anlitas eller inte så kan ditt aktiebolag i exempelvis Stockholm “klara er utan”  en revisor om ni uppfyller minst två av följande tre punkter: 

 • Ni har maximalt tre stycken anställda.
 • Ni har en nettoomsättning under tre miljoner kronor
 • Ni har en balansomsättning på maximalt 1.5 miljoner kronor.

Skulle ni ha exempelvis en nettoomsättning på 3.5 miljoner samt en 1.51 miljoner kronor i balansomsätning så måste ni alltså anlita en revisor för en revision. Tråkigt och kostsamt? Inte alls. Man ska inte se en revisor som en negativ post i bokföringen och som en kostnad; man ska istället se en revisor dels som en säkerhet, dels som en kvalitetsstämpel och dels även som ett bollplank. 

Varför ni ska anlita en revisor i Stockholm

Vi anser att även aktiebolag som inte behöver anlita en revisor bör överväga att göra så. Av den enkla anledningen att det ger en signal om seriositet och autencitet. Ett företag som, så att säga, tål en revision kan på ett bättre sätt visa för kunder, leverantörer, banker, myndigheter och framtida affärspartners att det inte finns några oegentligheter. Faktum är dessutom att många banker ställer krav på att aktiebolag – oavsett storlek och omsättning – ska anlita en revisor. 

Som stöd och bollplank ska en revisor heller inte underskattas. Om du vill att ditt aktiebolag ska ta nästa steg så kan en revisor – tack vare sin revision – påpeka var det finns brister, var du kan sätta in åtgärder och således få en bättre lönsamhet. Läs mer här om revisor i Stockholm: redovisningsfirmastockholm.nu

Några andra fördelar som finns i att anlita en revisor är dessa: 

 • Funderar du på att sälja ditt företag i framtiden så är det, tack vare en revisor, kvalitetsgranskat.
 • Ni signalerar till myndigheter att er redovisning håller hög kvalitet.
 • Ni får ofta bättre villkor av långivare om de kan lita på era rapporter

Letar ni efter ny lokal?

18 jan 2018

Dagen man behöver lediga lokaler i någon av våra storstäder, hur gör namn då? Frågar man sina vänner och bekanta? Googlar man ”lediga lokaler”, eller hur gör man? Allt hänger ju på vilken sorts lediga lokaler man behöver. Om adressen inte är så viktig, kan man relativt lätt få tag i fabrikslokaler i utkanten av våra stora städer. Där är hyran inte särskilt hög. Är man till exempel ett IT-företag är adressen inte viktig. Då är det mest ett kontor med en bra uppkoppling och starkt och snabbt wifi det viktigaste. Är det en advokatfirma är adressen absolut viktig. Då duger inte en adress i en förort. Juristfirman måste andas finanser och inge förtroende. Medan en postorderfirma inte behöver det mer än en bra lagerlokal. Behöver man en inredningsaffär vill man ha en lokal längs en gågata inne i staden där det är lätt att slinka in.

Blocket

Många vänder sig till Blocket för att hitta allehanda nya saker, till och med jobb. På Blocket kan du hitta det mesta numera, så även lediga lokaler. Är det ett mindre företag kan det löna sig att leta efter ett företagshotell. Det har många fördelar, då man egentligen inte behöver ordna med annat än hyran varje månad. Då tar företagshotellet hand om städning, reception, telefon, fax. Det finns billiga företagshotell som inte har någon som helst reception, utan bara hyr ut lokalerna. Däremot tar de ansvar för renovering och annan service för lokalerna.

Köpa med hjälp av en mäklarfirma

Är du intresserad av att få hjälp i ditt sökande efter den PERFEKTA lokalen kan du alltid få hjälp av en mäklare. Dem brukar man anlita mest när man är ute efter att köpa en lokal till sitt företag. Att köpa huset, eller lokalen där du väljer att etablera dig har en hel del fördelar. Dels kan det se som gynnsamt att ta ett lån av banken som du betalar av. Räntan är avdragsgill, samt så kan du dra av kostnaderna i bokföringen som hyra av lokalen. Tala med din rådgivare på Skatteverket. Dessutom kan du räkna med att få tillbaka kapitalet den dagen du säljer lokalen.

Hyra

Att hyra företagets lokal är det vanligaste sättet. Det ger en minst huvudbry. Du hyr, hyresvärden ansvarar för skötseln av lokalen. Du behöver inte lägga ner personal eller resurser på något mer än det som rör ditt bolag.

Att tänka på

Vad behöver ni? Hur många rum? Behöver någon få sitta avskilt från de andra? Behöver ni konferensrum? Reception? Matsal? Vad är viktigt när ni tar emot era kunder?

Bokföring viktigast i ett företag?

10 jan 2018

Är du egenföretagare? Många har ju uppmanats att starta eget. Efter att både stater och kommuner har privatiserats och gjort sig av med stora personalgrupper i jakten på ekonomisk effektivisering har allt fler efterfrågat små företag. Om någon som har jobbat många år på ett statligt eller kommunalt bolag, har det lönat sig för dem att bli sin egen istället för att gå arbetslös. Med omställningarna under åren har man velat se mer rörlig arbetskraft, vilket har lett till många små företag. Är man ett litet företag, kanske man inte hinner med den ekonomiska administration, lönehantering och bokföring. Ibland finns det så mycket roligare arbetsuppgifter än just det. Eller hur?

Då är det läge att anlita en extern bokföringsfirma. Det finns många fördelar med en sådan. En är att den kan frigöra tid till annat, som att sälja in sina produkter och tjänster. En annan är att en sådan firma kan komma in med sin expertis vad gäller skatter, avdrag, budget, bolagsombildningar, utredningar, lönehantering och mycket annat.

Bokföring är själva ryggraden i ett företag

Har man rätt bokföring och redovisning har man en stadig grund i ett företag. Att driva ett sådant är ju att få in pengar – och så mycket som möjligt, eller hur? Det är ju så att under en startperiod kan man till och med gå back. Men det är trots det mycket viktigt att bryta en situation där företaget hela tiden har större kostnader än inkomster, så man måste få till ett break-even. Alltså en situation där kostnader och inkomster balanserar varandra. Ändå är det inte meningen att ett företag inte ska gå med vinst, tvärtom. Att ett nystartat företag inte går med vinst de fyra första åren är inte ovanligt, men efter fem år, bör man gå med vinst. Ju fortare desto bättre. Går ett företag inte med vinst är det ingen idé att fortsätta.

Finns flera ekonomiska stöd

Det finns en del ekonomiskt stöd som man kan söka som nystartat företag. Både Almi företagspartner, som är ett statligt stöd till nystartade företag, och Arbetsförmedlingen kan bidra med pengar. EU har också olika sorts företagsstöd. Men det bästa är att få investerare som är beredda att både bildar med kapital och kunskap, och kunskap är bland det viktigaste just i ett nystartat företag. Då vill de oftast bidra både med pengar, men också sitta i företagsstyrelse för att kunna vara med och bidra till att de egna investerade pengarna används på rätt sätt.

Vill du läsa mer om redovisningstjänster, klicka på denna site.

Investera i städmaskiner

30 dec 2017

Få saker är lika viktiga som städning. Detta oavsett om det handlar om städning i hemmet eller städning i den dagliga verksamheten - på kontoret, i verkstaden eller i de offentliga lokaler vi vistas i; bibliotek, skolor, sjukhus och idrottshallar. Gemensamt mellan alla dessa lokaler och som en löpande röd tråd dem emellan är att städning dels tar tid och dels också är jobbig att genomföra. Det gör att fusk förekommer och att städningen alltså inte håller den standard man vill och har rätt att förvänta sig.

Det är - i synnerhet på arbetet och gällande de offentliga lokalerna - lätt att peka finger på de som har betalt för att städa. Har man ett företag som betalat dyra pengar för städning så vill man också - så klart - ha valuta för sina pengar.

“ Det finns en svårighet i att städa stora ytor. Använder man rätt sorts städmaskiner så blir jobbet enklare och resultatet bättre “

Faktum är dock att det i många fall lika mycket är företagets egna ansvar att städningen i fråga inte sker på ett tillfredsställande sätt. detta av den enkla anledningen att man inte tillhandahåller rätt utrustning och rätt verktyg till den städfirma man anlitat. En städfirma och personalen kan inte trolla med knäna. Det går inte att kräva att en större lokal ska städas med ett perfekt resultat om det enbart finns en vanlig dammsugare och en golvmopp tillgänglig att använda.

Investera i rätt städmaskiner

Det är också därför som vi anser att många skulle tjäna på att investera i städmaskiner. Dels så får man ett genomgående bättre resultat av sådana - exempelvis en kombinerad dammsugare och skurmaskin - sparar både tid och ger bättre effekt. Driver du ett företag som har problem med städningen och upplever att ni vänt på varenda sten i frågan - bytt städföretag, utökat städningen, provat andra tidpunkter - så kan det vara en investering i nya städmaskiner som är lösningen.

Undersök och anpassa städmaskiner efter lokalerna

Det finns hur många modeller som helst att välja på - med olika funktioner och i olika storlekar. Det går därför inte att välja på måfå. Ska du investera i en städmaskin så gäller det att detta/dessa är anpassade efter hur era lokaler ser ut. För att så ska ske så är det därför av vikt att en undersökning genomförs.

Det vill säga: kontaktar du en återförsäljare av städmaskiner så kan detta företag besöka er, se över vilka behov ni har samt hur stora ytor det handlar om. Baserat på denna undersökning så skräddarsys (ur deras katalog och bland deras produkter) en modell som passar just er.

“ Regelbunden service och tydliga instruktioner är viktiga. Städmaskiner ska vara lätta att reparera och de ska vara enkla att framföra “

En viktig detalj gällande städmaskiner och som bör kollas upp innan ett köp genomförs gäller serviceavtalet. Vi skulle trycka på att service ska ingå under en viss tid. Det sker ett naturligt slitage och om någonting skulle gå sönder så krävs det underhåll. Många återförsäljare skriver in det i avtalet och vi skulle rekommendera er att välja ett företag som gör så.

Hur maskinen fungerar är också viktigt. Alla ska kunna starta, köra och stänga av städmaskinen ni valt; något som - naturligtvis - även gäller städföretaget. Se till att de blir grundligt instruerade.

Vad du kan förvänta dig av en kontorsstädning

19 dec 2017

Det är viktigt att sköta städningen på kontoret, oavsett om det rör sig ett flashigt kontor i Stockholm eller företag på en mindre ort. En trevlig arbetsmiljö höjer både arbetsmoralen och ökar effektiviteten på företaget. Och tvärtom är en smutsig och ohygienisk miljö något som får en väldigt negativ effekt på verksamheten.

På ett mindre företag kan man möjligen ta hand om kontorsstädningen på egen hand, men de allra flesta väljer att köpa in tjänsten från ett städföretag (för lite större företag är detta det enda alternativet). Detta är dock inte helt oproblematiskt  - det finns många företag som erbjuder städning av kontoret och dessvärre är inte alla dessa seriösa.  

Drabbas man av en oseriös aktör får man ofta tjata och gnälla för att jobbet ska bli utfört ordentligt, och det är ett problem man som företagare definitivt kan klara sig utan.

I den här artikeln kommer vi gå igenom vad du bör tänka på när du köper in kontorsstädning och även vad du kan förvänta dig för resultat av städning.

Hitta en bra städfirma

Här gäller samma sak som vid upphandling av andra tjänster – se till att företaget är seriöst. Kolla upp bolaget: har man funnits länge i branschen, hur många anställda har man, hur stor är omsättningen, och så vidare.

Att företaget har F-skatt är andra nödvändiga certifikat är förstås en självklarhet. Ta även in referenser, gärna från släkt, vänner eller goda affärskontakter som anlitat företaget tidigare, men har du inte tillgång till något sådant finns det för det mesta matnyttig information att hitta på nätet.

Resultatet är det viktiga

Oavsett hur seriöst företaget verkar så är förstås resultatet det viktigaste i slutändan – det ska vara rent och snyggt på kontoret.

Att städa ett kontor är ingen liten uppgift, men de som är experter på området gör det både snabbt och effektivt. Här nedan kommer vi att gå igenom hur en bra städfirma hanterar olika arbetsområden på kontoret.

Mattorna

Ofräscha mattor ger ett mycket negativt intryck för de som besöker ditt kontor. Här gäller det att företaget som sköter städningen använder sig av en mycket stark dammsugare. Använder man en vanlig dammsugare blir jobbet inte ordentligt gjort, helt enkelt. Detta eftersom de allra flesta kontorsmattor har hårda fibrer och samlar på sig mycket smuts.

Fönstren   

Smutsiga fönster är absolut inget man vill ha på ett kontor. Det är helt enkelt oinspirerande. Det kan dock vara ett område det slarvas med. Här ska du kräva att städföretaget använder rengöringsmedel av högsta kvalitet och gör ett noggrant arbete vid varje putsningstillfälle. Stora fönster bör rengöras med en gummiskrapa medan mindre fönster (och speglar) kan rengöras med en sprayflaska och handdukar.

Papperskorgarna

Ska förstås tömmas dagligen (eller varje gång städfirman är där, om det inte städas dagligen på kontoret). Det är även viktigt att städarna har koll på vad de ska göra av innehållet i papperskorgarna och att de följer instruktionerna de får av dig till punkt och pricka.

Skrivborden

Ett känsligt område – det finns mycket viktigt arbetsmaterial och även personliga föremål på skrivborden. Så här är det helt upp till dig och städföretaget att komma överens om vad som gäller. Antingen är skrivborden helt ”off limits” för städarna eller så drar ni upp klara riktlinjer för hur de ska hanteras. Daglig avplockning av koppar och glas, samt dammtorkning någon gång i veckan kan vara en lösning (då är det viktigt att medarbetarna är behjälpliga och röjer undan).

← Äldre inlägg