Företagarguiden

Vi på Lundlsi drivs av att hjälpa privatpersoner att komma igång med företagande och nya företagare att bli bättre. Vi hjälper till med information kring olika bolagsformer, finansiering, bokföring & Redovisning samt rättshjälp. Vi publicerar löpande nyttiga blogginlägg som kan underlätta för dig som nyföretagare samt ger dig viktig information, tips och råd som kan hjälpa dig i företagandet.

 

Företagsbloggen

Utbildning inom bilvård

14 apr 2019

Bilvård och rekond är en bransch som ständigt ökar. Anledningarna är många. Fler och fler ser fördelen att ta hand om sina bilar professionellt för att behålla nybilskänslan och få längre livslängd. En annan anledning är det blivit förbjudet att tvätta sin bil hemma av miljöskäl i många kommuner. På biltvätten finns det hårda regler som måste följas när det gäller hur olja och smuts tas om hand efter färdig tvätt. Spillvattnet måste renas och återanvändas.

Det är heller inte så mycket dyrare att lämna in bilen på bilvård än att hyra plats i tvätthallen och göra det själv. Men resultatet talar för sig själv. Som ringar på vattnet har utbildningar inom bilvård och rekond ökat markant. Det har blivit en framtidsbransch som många vill utbilda sig till ett proffs inom bilvård.

Hur utbildar man sig till ett bilvårdsproffs?

Det finns kompletta bilvårdsutbildningar där man får lära sig grunderna i hur man rengör, polerar och vårdar bilar. Det går också gå en skräddarsydd utbildning beroende på vad man har för kunskaper innan. Det går också att inrikta sig mot båtar, lastbilar och båtar man hellre föredrar det.

Det finns fler och fler företag som har specialiserat sig på högkvalitativa utbildningar inom bilvård och rekonditionering. De riktar ofta in sig på både privatpersoner och företag. Många företag som till exempel transportföretag och taxibolag med många egna fordon vill sköta detta själva av ekonomiska och praktiska skäl. 

Vad finns det för olika utbildningar?

Förutom en komplett grundutbildning finns det ett antal delutbildningar man kan gå.

Underhållstvätt - Detta är en kort utbildning för privatpersoner som vill lära sig från grunden hur man tvättar sin egen bil på ett effektivt och bra sätt för bästa resultat. Här får man lära sig tvättar motorfordon ut- och invändigt.

Tvätt och rekond - När man till exempel vill polera up lacken på bilen behöver man göra ett noggrant förarbete. Det är av yttersta vikt att lacken är korrekt rengjord för att poleringen ska bli perfekt och att produkterna ska fastna på ett bra sätt. Här går alla stegen för en lyckosam tvätt och rekond igenom noggrant så eleven blir ett proffs.

Lackskyddsutbildning - För att billacken ska behålla sin lyster måste man underhålla den korrekt. Denna utbildning lär man sig hur man skyddar lack, glas, fälgar, tyg, läder och plast på bästa sätt.

Invändig rekondutbildning - Här får man lära sig allt inom rengöring och rekond fordon invändigt. Ett antal steg gås igenom som till exempel luktsanering, läderbehandling, impregnering och klädseltvätt. 

Företagsutbildningar - Detta är skräddarsydda utbildningar för företag som vill utbilda personalen inom bilvård. 

Funderar du på eget som teknisk förvaltare?

5 apr 2019

Den som har gått en lång utbildning på högskola, eller universitet, kanske vill kunna starta eget och på så sätt ta makten över den egna arbetssituationen. Att starta eget kan vara det första steget till att skapa ett företag som kan växa sig starkt. Det sägs att vi i Sverige är mest vana vid arbete som anställda, och inte är ett folk som är vana entreprenörer. Medan företagaren i Sveriges vaknar varje morgon och ställer sig frågan när hennes, eller hand företag ska bli uppköpt, vaknar företagaren i USA och ställer sig frågan när henne, eller hans företag ska bli stort. Det säger en del om vilka perspektiv vi har i Sverige.

Teknisk förvaltning – något att bygga företag på?

Kan det verkligen löna sig att starta företag med teknisk förvaltning? Finns det sådana behov? Alla fastigheter behöver teknisk förvaltning. Våra fastigheter genomgår just nu en stor förvandling. Från att ha varit fastigheter med mest behov av städning, renovering och tjänster som har med snöskottning, gräsklippning att göra, ser vi våra fastigheter som blir alltmer tekniskt avancerade. Vi skaffar oss motoriserade ventiler, alla funktioner i kök och badrum blir tekniskt avancerade, vi har gått från de manuella och analoga funktioner till tekniska och digitala sådana. Därför ökar behovet av tekniska tjänstemän (och kvinnor) som klarar av att hantera och manövrera sådana funktioner i våra fastigheter.

Väldigt många fastigheter i Stockholm

Tänker man på alla de tusentals fastigheter som finns i Stockholm, både kontor, industrier och bostäder, och att alla dessa fastigheter som behöver teknisk fövaltning när det kommer till olika behov av förvaltning av tekniska lösningar, för elen och olika digitala lösningar, kommer det att finnas behov av tjänstemän (och kvinnor) som kan hantera alla dem i flera år framöver. Dessutom lär de tjänsterna fördubblas i flera år framöver. Behovet av sådan arbetskraft lär inte avta under de närmaste åren, tvärtom. Startar du ett företag med sådan högutbildad personal lär du inte lida brist på uppdrag de närmaste åren. Vi behöver fler ingenjörer i framtiden, inte färre, och vi kommer att behöva fler entreprenörer, som inte frågar sig när deras företag ska köpas upp, utan som frågar sig när deras företag ska bli stort i framtiden. Då de flesta fastigheter i landet ligger i Stockholm, och om man vill vara säker på att uppdragen inte sinar, är det väl i Stockholm man bör arbeta. Vill du läsa mer om företag med tjänstemän som erbjuder teknisk förvaltning i Stockholm, läs mer på: https://www.tekniskförvaltningstockholm.se.

När du vill tjäna ditt levebröd som artist

12 mar 2019

Är du en artist och kan något utöver vad "normala" människor klarar av? Om du är skicklig på det som du gör, lär du kunna arbeta inom nöjes- och underhållningsbranschen. Då kanske du vill kunna leva på det som du är duktig på? Det viktigaste är för det första att du verkligen kan det som du utlovar att du kan. Handlar det om att du kan sjunga, spela instrument, vara rolig och arbeta med stand-up, eller kunna trolla som en riktig trollkarl, är det viktigt att du verkligen är duktig på det som du gör.

1. Marknadsför dig och "slå igenom"

Bland det viktigaste som du bör göra, om du vill arbeta som artist är att slå igenom, som de säger. För en artist, är det ju inte så stor idé att vara duktig om inte andra får reda på att man finns och kan sjunga, spela eller vara rolig. Det samma gäller om du är en duktig trollkarl. Det är viktigt att man slår igenom så att man blir känd. Blir man känd finns det stora chanser att du får förfrågningar från olika håll om att komma och underhålla deras publik, oberoende om det är en teater, kryssningsfärja eller ett TV-program.

2. Nätverka så att fler känner till dig

Som artist, musiker, sångare, komiker eller som trollkarl gäller det att nätverka med viktiga människor inom branschen. Säg att någon som äger flera restauranger eller scener i Stockholm, får veta att du finns och kan underhålla gäster i en show, då lär du få många jobbförslag. Till en början, innan man har skapat sig ett namn i branschen, får man ta alla jobb som man bara kan få. När man sedan blir känd, är det lättare att sikta högre för att få mer välbetalda jobb.

3. Starta eget som företagare

Som artist är det nästan lika viktigt att man arbetar som egen företagare, med egen ekonomi, marknadsföring, utgiftskoll, revision, redovisning och allt som hör till en egen företagare. Om man är sin egen som företagare får man dra av alla utgifter som man har som hör till själva arbetet. Som sin egen, är det ingen annan som bestämmer över en. Till sist och inte minst; man bör ha en storslagen show och se till att ens publik slås av häpnad och blir ordentligt nöjda efter att de sett en uppträda. Då kommer de att kunna berätta i sin tur om den häpnadsväckande och intressanta show som de har varit med om, till andra, så att du får fler tillfällen till uppträdanden.

Tips på företagsevent i Stockholm

1 mar 2019

Ibland är det inte bara privatpersoner som är sugna på fester, även företag är sugna, lika ofta som privatpersoner, på att ordna med fest. Minst en gång per säsong, vill man kicka igång verksamheten för att markera att nu ska alla i personalen, tillsammans göra arbetet och föra företaget till nästa höjd. Då är ett event ett sätt att åstadkomma det. Att ordna ett event för företaget, brukar var ett sätt att ena personalen kring det egna varumärket eller den produkt eller tjänst som man erbjuder och som man  säljer till sina kunder.

Finns många slags event

Det finns säkert lika många varianter på event som det finns företag. En av de viktigaste syftena med event i ett företag är att personalen ska ha roligt. Om personalen får varma känslor och förknippar det egna arbetet, inte bara med pliktkänslor, utan även positiva känslor arbetar de oftast mycekt bättre. För att man ska få personalen att göra det där lilla extra, bör man väcka just så positiva känslor hos dem som det bara går.

Personal oftast viktigaste tillgången

Om det är ett tjänsteföretag, är personalen den viktigaste tillgången som företaget har. Om företagen vill satsa på dem, kommer företaget sannolikt att nå framgångar. Det är oftast som de stora bolagen har insett detta och letar ständigt efter personal som har vissa egenskaper. Det kan handla om personal som känner ett större ansvar för sitt arbete och som vill bidra med vad de kan. Personal som tar inititativ, som har företaget för sina ögon och tycker det är viktigare än endast den egna lilla sfären. Därför är företagsevent som man ordnar för personalen bland det viktigaste som företagen kan ordna.

Företagsevent som marknadsföring

Man kan även ordna ett företagsevent som ett led i marknadsföringen. Är det så att man sla introducera en ny vara, en ny produkt, en ny tjänst, eller helt enkelt vill marknadsföra sitt bolag för att man antingen är ny på marknaden, eller vill ha återkommande fysisk närvaro i staden, kan man ordna ett företagsevent i Stockholm när man introducerar den nya varan, företaget eller vad det nu är man vill göra reklam för. Ser man till att finnas i stadsbilden kan man ordna ett event som gör att människor i allmänhet får upp ögonen för det man vill marknadsföra. Detta passar de flesta bolag, genom att öka allmänhetens medvetande om företaget, har man sedan lättare att nå ut.

Personalutveckling i fyra steg

24 feb 2019

Framgångsrika företag tar hand om sin personal och utvecklar de individer som bär företagets verksamhet på sina axlar. Personalen är ju det som ska hålla verksamheten igång och att investera i personalen är ofta en bra satsning.

“En modell som kallas fyrarummaren visar fyra de fyra faser i en förändringsprocess som alla grupper går igenom - nöjdhet, förnekelse, konflikt och förnyelse”

Alla måste få en chans att förstå

Personalutveckling är särskilt viktigt i företag som hela tiden förändras och utvecklas. Om de anställda inte hänger med i utvecklingen kring nya produkter, tjänster, marknader, nya kunder eller nya branschvillkor kan företaget inte gå framåt.

Ibland tvingas företag på kort tid utöka personalen, eller tvärtom göra neddragningar i personalstyrkan. Under sådana förändringar är ett genomtänkt arbete kring personalutveckling mycket viktigt för att företaget ska ta sig framåt. Personalen måste förstå helt enkelt vad som händer och varför det händer.

Den världskända fyrarummaren

Under 1970-talet tog Claes Janssen, psykolog och forskare, fram en modell för grupper som är i en förändringsprocess. Den är i dag använd världen över, bland annat inom IKEA och i skolor i Australien. Modellen kallas fyrarummaren eftersom den visar fyra delar i en förändringsprocess som grupper går igenom.

De fyra rummen står för:

  • Nöjdhet
  • Censur/förnekelse
  • Förvirring/konflikt
  • Inspiration/förnyelse

De här rummen kan ses som faser som alla grupper i förändring går igenom. På individnivå, i ett system eller på gruppnivå. Genom att förstå hur vi människor reagerar på förändring kan vi lättare ta oss igenom förändringsprocesser och undvika onödiga konflikter för att istället jobba mer innovativt. Det här är en modell som är välanvänd inom näringslivet.

Olikheter som framgångsfaktor  

Janssens forskning visade att alla som är med i en förändringsprocess färdas genom olika tillstånd. Vi upplever också verkligheten olika utifrån vilka vi är. De här olikheterna kan hindra gruppen att arbeta framåt och leda till slitsamma konflikter. Det känner nog många som varit anställda igen från yrkeslivet.

Janssens forskning visar också att individernas olikheter kan gynna samarbetet i gruppen. Olikheter på arbetet måste inte fortsätta att leda till konflikt utan kan ge utveckling och viktig förändring. Genom att använda våra olikheter på rätt sätt kan de leda till att ett företags verksamhet utvecklas.

Hans modell Förändringens fyra rum är i sig ett eget varumärke och kan användas av certifierade användare som hjälper företag med personalutveckling.

Konflikter blir möjligheter

Alla arbetsplatser har i regel konflikter. De kan vara stora eller små och ha olika förklaringar. De behöver förstås inte vara ett problem. Men om konflikterna blir så stora och långa att de påverkar personalen och verksamheten dagligen behöver du som leder företaget gör något åt saken.

Konflikter är i dag en av de vanligaste orsakerna bakom sjukskrivningar och frånvaro från arbetsplatsen. För att lösa en konflikt som pågått länge behövs ofta en utomstående samtalspartner. Till exempel en ppsykolog som är van att arbeta med grupper eller en annan typ av gruppcoach. Det är viktigt att den utomstående parten känns neutral i konflikten.

Stärk gruppkänslan

Företagare som vill arbeta med fyrarummaren som modell får handfasta verktyg. De kan användas på alla olika nivåer i företaget eller organisationen. När man använder verktygen blir det tydligt vilka områden problemen rör och tillsammans kan gruppen hitta möjligheter att utveckla verksamheten för att lösa konflikten. Det är förstås bra för arbetsklimatet att personer som tidigare bråkat kan hjälpa varandra vidare. Det löser konflikten men ger också en viktig teamkänsla för personalstyrkan att jobba vidare framåt tillsammans.

Så varierat är det att arbeta som snickare

19 feb 2019

Det är ingen dum idé om du funderar på att utbilda dig till snickare. Är du händig? Gillar du att arbeta med praktiska saker? Då är snickare kanske ett yrke just för dig. Det är relativt liten konkurrens om arbeten i Stockholm, och även i andra storstäder. Bor du ute på landet, kan det vara svårare med jobb, om det inte är så att du får möjligheten att arbeta i någon industri, eller vill arbeta som möbelsnickare, med att snickara båtar eller liknande. De flesta som bor på landsbygden är sådana som växer upp med att kunna jobba med det mesta, så även med allehanda snickerier. 

Arbeta på fabrik

Om du arbetar som snickare på fabrik, kan det hända att du arbetar med allt som har med produktion att göra. Det kan då handla om att sätta ihop delar som blir en färdig produkt, och som är relaterat till snickeriyrket. Arbetar du på fabrik, är det arebtstider mellan klockan 8-17 som gäller. De flesta enahanda arbeten utförs numera av robotar. De slits inte ut så snabbt som människor, som utför monotona arbeten, och får förslitningsskador i kroppen av att utföra ett och samma slags arbete dagarna i ända.

Arbeta som möbelsnickare

Arbetar du med möbler, kan du antingen göra en och samma slags arbete dag ut och dag in, eller så arbetar du med att snickar möblerna från grunden tills de är färdiga och du kan måla dem, eller behandla dem med någon ytbehandling. Det är tyvärr sällan så att möblerna görs här i Sverige, då arbetskraften kostar för mycket och är för dyr för att vi ska ha råd att köpa sådana möbler. Speciellt om man har vant sig vid Ikeas priser. Däremot får man möbler med mycket hög kvalitet, om man väljer att köpa möbler av en svensk snickare.

Arbeta med renoveringar

Som snickare kan man även arbeta med renoveringar hemma hos folk, eller i offentliga byggnader. Mågna snickare som arbetar med detta, startar egna företag och är sin egen chef. Då kan man hamna att arbeta lite var som helst. Särskilt om man arbetar i en storstad som Stockholm. Många praktiska arbeten kan bli något specialiserade. Arbetar man med att kakla, kan man råka ut för att enbart arbeta med sådant. På samma sätt kan man råka ut för att enbart lägga nya tak, eller montera nya fönster. Väljer du i stället att arbeta i mindre orter, kan du få göra lite mer varierat snickeriarbete. Vill du läsa mer om hur det är att arbeta som snickare i Stockholm? Klicka då på denna länk.

Varför outsourcing av löner?

13 feb 2019

Att som företag välja outsourcing av löner innebär att man själv inte tar hand om arbetet med lönehanteringen. Detta sker av ett externt företag. Det är en tjänst som blir allt vanligare i och med de fördelar som finns med att köpa in denna tjänst istället för att ha den ”in house”.

Alla företag måste ta ställning till hur mycket de själva vill göra av det administrativa och vad man köper in för tjänster. Det gäller exempelvis bokföring och lönehantering. Nystartade små företag brukar göra allt själv men efter ett tag inser många att det viktiga är att fokusera på kärnverksamheten och därmed väljer de outsourcing av löner, bokföring m.m. Att välja denna väg har flera fördelar.

Effektivare lönehantering

Hur lång tid tar det för er löneadministratör att hantera alla löner? Har ni ens någon löneadministratör eller genomförs detta av den som är VD? Många reflekterar inte över hur mycket tid (och därmed pengar) som läggs på denna administration. Läggs exempelvis en dag per månad på detta innebär det 8 arbetstimmar. Timmar som annars skulle kunna lagts på produktion, utveckling och försäljning. Räkna ut vad varje arbetstimme är värd och ställ detta mot vad det kostar att outsourca lönerna. Det handlar nämligen inte om hur lång tid ett externt företag behöver för att ta hand om lönerna utan vad det kostar i förhållande mot vad ni lägger idag.

Ni undviker utbildningskostnader

En av de största fördelarna med att köpa in hjälp med bokföring är att man köper in kunskapen. Detsamma gäller vid inköp av hjälp till lönehanteringen. Lagar och regler ändras över tid och detta är något som personal på löneadministrationen måste uppdateras inom med kurser och utbildningar. Men genom att välja outsourcing av lönehanteringen behöver man inte bry sig i dessa förändringar. Det är det externa företaget som helt och hållet tar detta ansvar.

Helhetslösningar

Många av de företag som erbjuder lönehantering har även andra tjänster i sitt utbud. På det sättet kan man få en bred och komplett hjälp med olika tjänster. Det kan då vara lönehantering, tidrapportering, bemanningshantering och reseräkningar. Allt som har med administration kring löner och personalens utlägg och kostnader.

Vad kostar det?

Frågan som företagare alltid kommer tillbaka till är ”Vad kostar det?”. Det beror till största del på vilka tjänster som behövs och hur många anställda som systemet ska innefatta. Utöver det även vad man som företagare ska göra och vad man vill ha hjälp med. Enda sättet att få svar på frågan är att be om en offert från företag som jobbar med lönehantering.

Penetrationstest – Varför och hur fungerar det?

8 feb 2019

Ett penetrationstest kan kort förklaras med att ett säkerhetsföretag testar ett annat företags IT-säkerhet. Detta genom att försöka penetrera dess säkerhetssystem. På detta sätt kan man hitta svagheter som sedan rättas till för en ökad IT-säkerhet.

Vad förebygger penetrationstestet?

Testet utförs för att hitta svagheter i det säkerhetssystem som finns. Det kan liknas med en bilbesiktning som utförs för att hitta svagheter som annars kan bli en säkerhetsrisk. För vissa företag kan ett intrång skapa skador för flera miljoner och kan detta förebyggas med ökad IT-säkerhet är det väl värda investeringar.

Bland annat kan intrång innebära att skadlig kod kan appliceras i IT-systemet. Kod som kan samla in lösenord eller annan information som långsiktigt kan skada företaget både ekonomiskt och utvecklingsmässigt.

Hur genomförs testet?

De allra flesta företag har inte kapacitet och kunskap att kunna göra penetrationstest på sitt eget IT-system. Dessutom finns en fördel att få ”andra ögon” på systemet då man lätt själv kan bli hemmablind.

Av den anledningen är det vanligt att externa IT-företag anlitas som har specialiserat sig på IT-säkerhet och vägar framåt för att hitta svagheterna i olika system. När ett test beställs kommer systemet att utsättas för samma intrångsförsök som om det vore ”på riktigt”. Man sätter helt enkelt systemet under hård press för att hitta dess svagheter. Det man hittar rapporteras till företaget vilket självklart kan ligga till grund för säkrare uppdateringar av systemet.

Vad finns det för olika tester?

Det finns flera olika sorters penetrationstester och det gäller därmed att vara insatt i vad som köps in och vilket behov som egentligen finns. Mer korrekt gäller att det finns tre olika sätt att granska IT-säkerhet där penetrationstest är en väg och sårbarhetsskanning samt säkerhetskanning de två andra.

En säkerhetsgranskning innebär framförallt att en granskning sker av långsiktig säkerhet. Med andra ord att stå emot angrepp som löper över en längre tid. Här kan man exempelvis gå igenom hur lösenord skapas och hanteras samt vilka rutiner som gäller kring servrar och tillgång till olika delar av systemet.

Med sårbarhetsgranskning menas en automatiserad granskning av ett system. Detta med granskning av sårbarheten i operativsystem, plugin och applikationer.  Bland annat kan denna granskning visa svagheter i öppna nätverksportar och söka upp information som sedan matchas mot kända sårbarheter.

Sedan finns penetrationstest där man mer manuellt attackerar systemet för att hitta eventuella svagheter. Det viktiga är att se detta som en helhet. I princip skulle ett penetrationstest kunna visa att det inte finns några svagheter samtidigt som de anställda har sina lösenord skrivna på sin egen panna…

Ett lyckat företagsevent får ditt företag att synas

2 feb 2019

Har du ett nystartat företag, så finns det en sak som är viktigare än allt annat: att skaffa kunder. Och för att skaffa kunder gäller det att synas, något man kan göra genom att vara aktiv på sociala medier, göra mailutskick och också så klart marknadsföra sig både digitalt och i tryck. Hur man väljer att marknadsföra sig har att göra med vilken typ av företag man är och hur den tänkta målgruppen ser ut. Men i de allra flesta branscher är ett företagsevent en marknadsföringsteknik som fungerar ypperligt, skapar en god bild av företaget och dessutom gör det lätt att knyta personliga kontakter till branschkollegor och kunder.

På ett bra företagsevent ser företaget till att besökarna har det trevligt, samtidigt som man presenterar företaget och dess produkter genom muntliga presentationer och genomtänkta demonstrationer. Det minglas och småpratas och blir till en positiv upplevelse hos besökaren. Denna upplevelse förvandlas till goodwill för ditt företag, något ni kommer att förknippas med i framtiden. Vikten av att kunder och branschkollegor har en positiv bild av företaget kan inte nog understrykas.

Var ska festen hållas?

Att hyra en offentlig lokal kan vara ett bra sätt att få plats med många gäster och slippa bekymmer med logistiken. Men samtidigt blir det lite opersonligt, och det unika med upplevelsen förtas eftersom de flesta gästerna säkert varit i lokalen förut, på något annat företagsevent.

Då är det bättre att hålla festen på kontoret, även om det är mindre och man måste hyra in bord, stolar och porslin. Förvandla kontoret till en festlokal genom att pynta och duka fint. Att visa runt kunder i lokalerna blir en bra isbrytare och ger kunden en personlig relation till företaget och medarbetarna.

Hyr in bord, stolar och porslin

Vanligtvis har man inte särskilt mycket porslin, glas, bord och stolar på ett kontor, åtminstone inte så det räcker åt en stor grupp besökare. Då är det smidigast att hyra in detta från ett festuthyrningsföretag. Skippa papptallrikar och plastbestick och satsa på riktigt porslin för en lyxigare känsla. Riktiga glas till skumpan ska det också vara på ett bra företagsevent.

Att hyra bord och stolar är enkelt, det är bara att uppge hur många ni blir på eventet så får ni hopfällbara bord och stolar så att det räcker. Likadant med porslin och glas, som levereras i stötsäkra kartonger och enkelt packas upp och ställs ut på borden. Maten löser ni med catering, lika enkelt det.

Ett smidigt sätt att knyta kontakter

När alla gäster ätit och druckit gott kan du och dina medarbetare hålla en presentation och lansera företaget och era produkter. Att presentera firman för en mätt och glad publik är det absolut bästa sättet att skapa en positiv bild som stannar kvar hos kunderna.

Att göra kontoret till en festplats är det bästa sättet att hålla ett lyckat företagsevent som blir personligt på precis rätt sätt. Som potentiell kund är det spännande att upptäcka ett nytt företag i den miljö där det hör hemma; det ger en transparent och lättförståelig bild av verksamheten och medarbetarna. Logistiken sköts enkelt genom att ni vänder er till en festuthyrningsfirma och hyr bord, stolar, porslin och glas, som både levereras inför eventet och hämtas upp när det är över. Krångligare ska det inte behöva vara att fixa det perfekt företagseventet.

Catering - så sticker du ut från mängden

21 jan 2019

Vissa branscher kräver lite mer än andra och speciellt om det handlar om mat och service. I synnerhet i större städer så kan detta vara extra svårt; man har svårt att synas, man drunknar i konkurrensen och man får genom detta också svårt att nå någon lönsamhet.

Hur ska man då kunna tänka för att sticka ut inom exempelvis catering i Stockholm - en bransch där många aktörer finns och där man således konkurrerar ganska rejält? Här ska man veta att devisen om gammal är äldst inte nödvändigtvis spelar någon roll.

Till skillnad mot andra branscher så kan det faktiskt vara en nackdel. Något som förklara av den gamla skolan inom catering och vingslaget från den den nya tiden och den typ av catering man kan få idag. Det är en stor skillnad mellan förr och nu. Det är också därför som catering har en lite besk eftersmak då ordet nämns - många förknippar det med fet mat, plastbestick, papptallrikar och stora kärl där någon person slafsar upp en uppvärmd rätt på varje tallrik. Lite skolmatsal, helt enkelt.

Ny catering är mer spännande

En sådan catering vill man inte förknippas med, inte då de nya alternativen är så pass mycket mer tilltalande för kunderna. Där handlar det nämligen om spännande menyer, om fräsch mat - lagad från grunden - om nyttiga alternativ och om prisvärda lösningar och tillägg - dryck, musikanläggningar, bord, stolar, tält; allt - som gör en fest eller en tillställning till någonting komplett.

Ett bra sätt för att visa att man är värd att anlita är således att visa att man är anpassad till den nya tidens catering och att man - i och med det - är beredd att vara mer kundmedveten och erbjuda mer spännande menyer och tillägg.

Referenser och marknadsföring

Man kan lyckas få en kund en gång, men om man missköter sig då så kommer kunden ifråga knappast att återkomma. Det är de flesta medvetna om. Få verkar dock ta särskilt allvarligt på detta och man missar att ett misslyckad uppdrag även ger ringar på vattnet. Dels genom att kunden i fråga kommer att prata om hur dålig sevice/mat som man fick för sina pengar och dels genom att man missat ett ypperligt tillfälle att skaffa sig en god referens.

Idag är en referens värd mer än någonsin; detta då många kunder - med all rätt - aktivt eftersöker efter en kontakt med en tidigare kund. Finns det ingen sådan - ja, då går man vidare. Gör man ett bra jobb med sin catering och erbjuder bra service och mat så har man också en kund som står villig att rekommendera ditt företag vidare.

Hur och var ska man då synas? På nätet och på Google. Marknadsföringen har gått från reklam till mer sökordsbaserad sådan. Du vill synas under catering och komma upp som förslag vid en sådan sökning. Det kan du också göra, till en relativt billig kostnad. Genom att anlita en SEO-byrå så kan denna hjälpa dig att ranka högre - något som sker genom optimerade texter, genom avancerad länkning och genom information på din egen hemsida som anses som relevant av Googles avancerade algoritmer. Det är en sund investering som utan tvekan kommer att leda till fler kunder än vad en catchy reklamjingel kommer att göra.

På http://cicada.se kan du hitta exempel på flera olika typer av cateringmenyer.

Ska ditt företag börja med värdepappershandel?

7 jan 2019

Ett bra sätt för ett företag att växa ekonomiskt är att ge sig in på värdepappersmarknaden. Handel med finansiella instrument kan generera stora summor till företaget och göra att man kan göra de investeringar som behövs för att växa, oavsett bransch. Samtidigt innebär ju handel med värdepapper alltid en risk, så det gäller att ha god kunskap kring vad som ger bäst avkastning mot lägst risk. Är man dåligt insatt själv gäller det således att läsa på, eller att knyta kontakter med något företag som ägnar sig åt så kallad diskretionär förvaltning, det vill säga finanshandel för kunds räkning.

LEI-kod är ett krav vid handel med finansiella instrument

För att myndigheterna ska få bättre överblick av vilka företag som bedriver handel med finansiella instrument och kunna spåra transaktioner, krävs sedan 3 januari 2018 att alla juridiska personer som handlar med värdepapper kan identifiera sig digitalt till myndigheterna i det land där bolaget som sköter transaktionen hör hemma. Identifieringen sker med hjälp av en 20 tecken lång alfanumerisk kod, LEI, som är unik för varje företag. LEI står för Legal Entity Identifier och fungerar som ett pass i den finansiella världen. Utan LEI-kod får ett företag inte handla med värdepapper.

Registrera LEI

Om du vill kunna börja handla med värdepapper för ditt företags räkning måste du alltså först skaffa en LEI-kod. Du ansöker om LEI hos någon av de auktoriserade förvaltare som finns runt om i världen. Organisationen GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) för en förteckning över förvaltare där du kan registrera LEI-kod. Förvaltarna är inte knutna till någon speciell nation så det går bra att ansöka hos vilket företag som helst. Dock finns några aktörer som inriktar sig mer på den nordiska marknaden, erbjuder information på svenska och så vidare.

Det första du gör vid en registrering är att helt enkelt skapa ett användarkonto hos förvaltaren. Därefter svara man på frågor om företaget och när ansökan är klar tar det vanligtvis mellan en eller ett par veckor innan man får sin LEI-kod. Koden är unik för ditt företag och du ska ange den varje gång du rapportera in en transaktion till Finansinspektionen.

Transaktionsrapportering till Finansinspektionen

För varje transaktion av värdepapper ditt företag gör ska den rapporteras in till Finansinspektionen. Detta görs via en krypterad SFTP-anslutning till Finansinspektionens system TRS2. Rapportering till systemet sker med hjälp av ett Xml-schema och måste ha kommit in till FI senast kl 23:59 dagen efter transaktionen (T+1). Hos Finansinspektionen finns omfattande information om hur rapporteringen går till, och även information om hur du kan anlita en tredje part för att sköta rapporteringen, en så kallad ARM (Approved Reporting Mechanism). Att lägga ut rapporteringen på entreprenad är dock kanske främst nödvändigt för de företag som genomför en stor mängd transaktioner dagligen.

För en smidigare och säkrare värdepappersmarknad

LEI-systemet är i  grunden till för att stärka skyddet för alla som handlar med värdepapper, genom att göra transaktionerna tydligare och mer transparenta. Det är inte särskilt krångligt att skaffa en LEI-kod och det gör inte heller handeln med finansiella instrument nämnvärt krångligare. Väljer du att låta din värdepappershandel skötas av en förvaltare, till exempel en bank eller ett finansiellt institut, kan du enkelt registrera din LEI-kod hos dem, så tar de hand om rapporteringen.

Stora event på franska Rivieran

30 dec 2018

Åker ni till Rivieran för att uppleva något extra? Ett större event på Rivieran som drar till sig publik från hela världen kanske lockar. Den franska Rivieran har minst sagt stora event som lockar till sig mängder av turister. 

Filmfestivalen (Cannes)

Filmfestivalen i Cannes är nog världens mest kända filmfestival. Första gången den hölls var 1946 och sedan genomförts varje år med enbart undantag för 1948, 1950 och 1968. Detta event hölls i början i september men är nu för tiden i slutet av maj. 

Då eventet har ökat i popularitet har även antalet priser som delats ut ökat avsevärt. Det största priset är Guldpalmen. 

Monaco Grand Prix

Söker du ett motorevent? Då är Monaco Grand Prix kanske ett måste. Ett världskänt stadslopp som startade 1929 och med några få undantag sedan genomförts varje år. Nu ingår loppet i formel-1 VM vilket det gjort sedan 1960. Därmed är det den enda tävlingen inom detta VM som genomförs i stadsmiljö. 

Tack vare att loppet är i stadsmiljö skapas helt unika förutsättningar att följa det på nära håll. Detta till skillnad mot att gå till en formel-1 bana och sitta på läktaren. 

Citronfestivalen (Menton)

Citronfestivalen är nog det event som staden Menton främst förknippas med. Det började som en mindre fruktutställning år 1933 men har sedan vuxit enormt. Varje år räknar man med att det kommer 160 000 besökare till Menton för att ta del av festen. 

Oavsett vad man väljer att göra under festivalen så bör inte karnevalståget missas. En mäktig parad – med citrontema. Här möts eldslukare, gycklare, människor som klär ut sig till citroner och musiker i en härlig mix. Varje år har även ett speciellt tema som går som en röd tråd genom festivalen. 

Detta event genomförs från mitten av februari till första dagarna i mars. År 2019 är festivalen mellan 16:e februari och 3:e mars. 

Karnevalen (Nice)

På den franska rivieran är det inte bara i Menton som det bjuds upp till fest och karneval. Det gäller även i Nice där karnevalen är ungefär samma datum som i Menton. På så vis är det många som åker mellan de bägge för att uppleva de två festivalerna när man ändå åkt ner till rivieran. 

Även här har man ”årets tema” även om vissa traditionella inslag går att se år från år. Det är blommor, fest och karneval dag som natt och för gammal som ung. På karnevalen kommer man alltid kunna se de enorma dockor och marionetter som kan väga upp till över två ton styck. 

Vilket event passar dig bäst? Eftersom flera av dessa är under samma datum och det inte är långa avstånd på rivieran går det att kombinera dem.  Läs mer om olika event som du kan arrangera i Nice på: https://sofevent.se.

Gratis marknadsföringsvägar i Sollentuna

26 dec 2018

Driver du ett mindre företag är marknadsföringsbudgeten knappast speciellt stor. Men det behöver den inte alltid vara heller då det ofta finns gratis (eller mycket billiga) vägar att marknadsföra sitt företag. En del tips kan appliceras på alla branscher och var som helst i Sverige medan andra är mer knutna till städer eller branscher. Har du exempelvis ett städföretag, med fokus på flyttstädning, finns följande marknadsföringsvägar att ta del av i Sollentuna.

Företagarna Affärnätverk

Företagarna är en riksorganisation som jobbar för att hjälpa och främja företag att etablera sig och växa. Organisationen finns även i Sollentuna. Visserligen finns en viss årsavgift men man får tillbaka betydligt mer än vad det kostar. Ett affärsnätverk som bjuder på seminarier, diskussioner och nätverkande. Överlag är det lättare att anlita ett företag som man känner till dem vilket innebär att kontakter och nätverk skapar nya kunder. Vilket företag kommer företagare inom ditt nätverk att anlita när flyttstädning ska ske? Vilka hade du själv valt – ett företag där du känner ägaren eller någon annan?

Jobba lokalt med Facebook

Går det att marknadsföra flyttstädning via Facebook? Absolut! Men kom ihåg att det inte primärt handlar om att hela tiden sälja utan att det snarare är viktigt att knyta kontakter och bygga varumärke. På Facebook (och övriga social media) handlar det mer om att ge än att ta. Bjud på bästa tipsen inför en flyttstädning, lotta ut gratis städning och följ andra lokala företag. Varför inte samarbeta med andra företag i Sollentuna för att på så sätt skapa billigare marknadsföringsvägar och effektivare kommunikation. Att synas är att finnas brukar det heta och det gäller framförallt för nyetablerade företag.

Visa upp dig

Våga ta för dig och visa upp dig i olika sammanhang. Visserligen kan det vara effektivt att köpa plats på någon mässa i Sollentuna men kostnaden för detta är mer än vad många mindre städföretag har råd med. Då finns det andra tillfällen och platser som erbjuder lägre pris. Bakluckeloppisar, marknader, sportevenemang är tillfällen som drar många människor till en och samma plats. Finns någon möjlighet att erbjuda flyttstädning vid dessa tillfällen? Eller varför inte i samarbete med högskolor eller universitet.

Samarbete med idrottsföreningar

I Sollentuna finns ett stort antal idrottsföreningar som behöver få in mer pengar till sin verksamhet. Går det att göra samarbete med dessa? Det kan ske genom sponsring men även genom att kanske erbjuda städning vid större evenemang som tack för reklam eller annan marknadsföring av tjänsterna. Läs mer om flyttstädning i Sollentuna på: http://www.flyttstädningsollentuna.nu.

Funderar du på att arbeta med det som är din hobby?

18 dec 2018

Om du funderar på att starta eget företag med något som ditt hjärta klappar för, kanske du ska fundera igenom några av de saker som vi tar upp här. Ibland är det bara en riktigt god idé att starta ett företag med sådant som du redan kan en hel del om. Att arbeta med det som man brinner för brukar vara en bra start på ett företag. Ofta kan man en hel del som man brinner för. Gillar man sport, kanske man ska starta ett gym, öppna en sportaffär, en sportlokal, träna barn och ungdomar i kampsport, friidrott eller fotboll. Ska du göra verklighet av dina planer bör du först ta reda på fö

1. Finns det en marknad och efterfrågan?

Gör först en marknadsundersökning och fråga dina tilltänkta kunder om det finns ett inresse och ett behov av det som du funderar på att starta. När du väl har tagit reda på detta är det sedan dags att bestämma dig för om du ska starta det företaget eller om du kanske ska starta ett annat?

2. Finns det förutsättningar för att genomföra det som du planerar?

Hur ska du göra för att genomföra det som du planerar att göra? Behöver du en lokal till det? Behövs särskild utrustning? Behöver du ett kök? Ska du förse människor med kaffe, kanske du behöver en cafélokal. Ska du starta ett gym behöver du en lokal dit kunderna kan komma för att bygga sina muskler.

3. Hur ska du finansiera starten?

Har du de pengar som behövs för att starta företaget? I början har man ofta stora ekonomiska behov för att kunna starta företaget. Man kan komma att behöva pengar för inköp av rätta maskiner, för att anställa personal med rätta kunskaper och utrustning. Till gymmet kommer man att behöva maskiner som hjälper kunderna att sträcka och pumpa sina muskler. Vill man arrangera särskilda träningspass, måste man anställa personal som kan träna och lära andra detta.

Olika sätt att finanseriera starten

Antingen kan man be om ett lån från en bank. Ofta vill banken ha en säkerhet för att de ska få tillbaka sina pengar. Det är till exempel lättare att få ett lån för en bostad, då banken alltid kan sälja bostaden ifall du som låntagare inte kan betala tillbaka lånet. På samma sätt vill banken ha en säkerhet för att vilja låna ut pengar till dig för att starta ett företag. Här kan du läsa om ett företag som har startat med sådant som de själva har tyckt är det roligaste de vet och erbjuder andra att komma och göra det som de erbjuder, som till exempel Gokart i Stockholm.

När du vill fokusera på ditt företag

14 dec 2018

Har du ett företag som du driver? Det är ett speciellt liv att arbeta som entreprenör. Det gäller att man är villig att arbeta på sin dröm; att vara enveten, målmedveten och arbeta ambitiöst. Det gäller att inte ge upp utan göra allt för att förverkliga den affärsidé som man har. Det kan innebära hårt arbete, åtminstone till en början, men sedan kan det ge med sig om man har möjlighet att anställa personal som kan underlätta arbetsbördan.

Frigör tid och arbete för din kärnverksamhet

Om du tycker att den ekonomiska administrationen stjäl den tid som du hellre skulle vilja lägga på ditt egentliga arbete, så kan du alltid anlita ett företag som gör det jobbet åt dig. Det frigör den tid som du tycker går åt till bokföring, momsinbetalning, fakturering och löneutbetalning i ditt företag. Det finns företag som arbetar just med detta och som har det som sin affärsidé att udnerlätta för sådana företag som kanske är i början av sitt företagande och som vill hellre lägga sin tid på sin kärnverksamhet.

När du anlitar ett företag får de också jobb

Och varför inte? Om du anlitar ett företag för de tjänster som du inte vill göra, ser du ju till att andra företag kan leva och finnas till. Här gäller det att inte stirra sig blind på siffor. Det billigaste är inte alltid det bästa för ditt företag. Bakom siffrorna kan det gömma sig bra lösningar, som kan innebära att du kan dra in mer inkomst när du frigör tid och arbete för det som du kanske är bäst på. Då kan det företaget ta hand om din ekonomi och göra det som de är bäst på.

Samtidigt har du full insyn i din ekonomi

Om du är orolig för att de bedrar dig och gömmer undan pengar som de inte ska, kan du alltid ha tillång till alla dina konton, ha full insyn i din ekonomi, samtidigt som de har hand om den. Genom att du har full insyn i din egen ekonomi, kan du alltid fatta rätt beslut som hjälper ekonomin att växa. Dessutom kan du få erfarna ekonomer som ger dig bra råd om ekonomi, investeringar, sparande och ekonomiska satsningar.

Lägg pengarna på bra saker

Att lägga pengarna på ett företag som kanske förbättrar din ekonomi är ingen dum idé, tvärtom. Då kan det till och med vara nästan en investering att lägga pengarna på ett företag som förbättrar din ekonomi. Här kan du läsa mer: http://www.redovisningsbyrån.nu.

← Äldre inlägg