Företagarguiden

Vi på Lundlsi drivs av att hjälpa privatpersoner att komma igång med företagande och nya företagare att bli bättre. Vi hjälper till med information kring olika bolagsformer, finansiering, bokföring & Redovisning samt rättshjälp. Vi publicerar löpande nyttiga blogginlägg som kan underlätta för dig som nyföretagare samt ger dig viktig information, tips och råd som kan hjälpa dig i företagandet.

 

Företagsbloggen

Profilera er som ett miljömedvetet företag

12 dec 2017

Vad har ni för profil som företag, hur upplevs ni av era potentiella kunder? Vi anser att många saknar en tydlig plan i sin profilering och att detta är något som kan vara ödesdigert sett till omsättningen. Även om man är bäst på det man gör så kan kunderna välja en konkurrent då denna tydligt profilerar sig - inom ett specifikt område - och trycker på detta. En sak som ligger - med all rätt! - rätt i tiden idag handlar om miljön. Kunder söker aktivt efter lösningar som inte åsamkar miljön någon skada. det är bara att ställa sig i den lokala Ica-butiken för att förstå vad vi menar: vanligt folk väljer ekologiskt, obesprutat och närproducerat i en större omfattning än vad man gjorde förr. Och: man är beredd att betala mer pengar för detta.

En videokonferens ersätter den dyra resan

Den här tanken går att överföra även till ditt företag inom exempelvis försäljning. Hur? Vi förklarar detta genom ett exempel där vi säger att de anställda vid ert företag ständigt reser runt i Sverige och Europa för kundmöten, för affärsuppgörelser, för uppföljning och för möten med leverantörer.

Ungefär 70 % - uppskattningsvis - av alla dessa möten är onödiga och fullt ersättningsbara. Genom att investera i teknik som möjliggör en videokonferens snarare än det fysiska mötet så kan man nå samma effekt - men utan miljöslitaget. Varje flygning är en gigantisk miljöbov och detta är något som ert företag kan trycka på.

Er profil blir alltså att ni är miljömedvetna, ansvarstagande och måna om miljön och framtiden - tack vare att ni håller en videokonferens snarare än att flyga/bila/åka tåg då det är möjligt så utmärker ni er gentemot era konkurrenter och ni drar därmed också till er nya, intressanta kunder.

Andra fördelar med en videokonferens

Den tydliga miljöprofilen är en fördel med att investera i teknik för videokonferens. Miljön är en annan - ni kommer de facto att åsamka mindre skada på miljön; det handlar alltså inte om någon falsk profilering och marknadsföring.

Som en tredje fördel så kommer ni att spara pengar. varje resa kostar mycket pengar och utgör en stor post i er budget. Ni kommer, kort och gott, att göra en stor investering.

 

Låt inte en initial kostnad hindra dig från en investering

8 dec 2017

Det finns både mindre och större investeringar som går att göra som husägare. Gemensamt är att att de ofta kommer med en initial kostnad där det dröjer något/några år innan de börjar betala av sig. gemensamt är dock även att de verkligen gör så. Oavsett om det handlar om att måla om huset, reparera taket eller, som i det exempel vi ska titta närmare på, handlar om att byta energikälla för uppvärmning så finns det ofta en stor vinning längre fram. Därför ska man, generellt ett, aldrig låta en initial kostnad stå i vägen. Det lönar sig i längden.

Bergvärme lönar sig i längden

Anledningen till att vi pekar på just en initial kostnad är att vi ska titta på bergvärme och vilken effekt denna energikälla kan ha på ditt boende och på den summa du årligen betalar i uppvärmning och energi. Just bergvärme är speciellt ett till att kostnaden för att borra efter sådan - och för köp av bergvärmepump samt installation av denna - kan kosta upp till 120.000 kronor. En väldigt hög summa som gör att många drar öronen till sig. Vi tycker att man ska undersöka detta lite närmare innan man tydligt säger nej.

“ Bergvärme kostar mycket initialt. Men, du kan också spara in upp till 80% årligen på din energikostnad. Dessutom så handlar det om ett grönt val - något som blir allt viktigare “

Har man rätt förutsättningar för bergvärme så är det något som kommer att löna sig i längden. Ett rätt dimensionerat borrhål och rätt typ av bergvärmepump kan sänka kostnaden för uppvärmning med upp till 80% - per år. Räknar man på detta så brukar en rimlig tidsperiod att förhålla sig till vara ungefär tio år innan du kan räkna hem dina pengar.

Viktigt är också miljön. Bergvärme är en grön energikälla där man återvinner lagrad solenergi från berggrunden; i jämförelse med exempelvis fjärrvärme så släpper bergvärme ut 97% färre CO2. I en stor stad som Stockholm så skulle detta verkligen göra skillnad för luften.

Fungerar bergvärme för dig i Stockholm?

Det första steget är att undersöka om du överhuvudtaget kan använda bergvärme. Här krävs en geoteknisk undersökning; något som lämpligen genomförs av det företag i Stockholm som - eventuellt - kommer att sköta borrningen.

Det kan vara så att man måste borra för djupt för attd et ska bli lönsamt, det kan vara så att borrhålet kan komma för nära grannens borrhål - då stjäl de energi från varandra - och det kan finnas andra skäl till varför inte bergvärme skulle fungera.

Undersök hur förutsättningarna ser ut. Skulle det fungera - till en rimlig kostnad - så tycker vi att du verkligen ska överväga investeringen i fråga. Annars kan det finnas andra lösningar - som inte ger samma effekt, men som heller inte kostar lika mycket pengar - som exempelvis markvärme, jordvärme eller sjövärme.

Mer information om bergvärme finns att hitta här: http://www.bergvarmestockholm.com/.

Yrken med god arbetsmarknad i Stockholm

6 nov 2017

Vill du bli försvarsadvokat? Eller kock? Om du bor i Stockholm är dessa två yrken exempel på områden där arbetsmarknaden är god. Stockholm är Sveriges största stad och de flesta yrken som finns i Sverige finns även här – oavsett om det är försvarsadvokat, kock eller elektriker man vill arbeta med.

Försvarsadvokat

Att arbeta som försvarsadvokat är något som många drömmer om. Många kanske drömmer om att göra det i USA på grund av filmer man sett. Att arbeta som jurist i USA är dock lite svårare, eftersom juristutbildningen i Sverige fokuserar på svenska lagar och den rätt som gäller här. Den som vill arbeta som försvarsadvokat i Stockholm har betydligt lättare för sig.

Tingsrätter finns över hela länet, till exempel i Stockholm stad, Sollentuna, Södertälje och Nacka. Enligt Arbetsförmedlingens yrkes prognos beräknas arbetsmarknaden för jurister råda i balans i stora delar av länet det närmsta året. Det innebär att tillgången på försvarsadvokater, åklagare och andra juristyrken ungefär möter efterfrågan. I centrala delarna av Stockholm anses dock tillgången vara lägre än efterfrågan. 

Om du vill läsa mer om hur yrket fungerar för en försvarsadvokat så gör det här: www.försvarsadvokatstockholm.biz

Yrken inom hantverk och bygg

Generellt råder en relativt stor brist arbetskraft i hantverkaryrken och andra yrken inom bygg- och anläggning. För yrken som elektriker, VVS-montörer, snickare är arbetsmarknaden riktigt god. Alla kräver sin utbildning och sin avklarade lärlingsperiod innan man kan få sitt yrkesbevis och ta del av den goda arbetsmarknaden.

När det gäller till exempel målare finns det ungefär 13 000 anställda runt om i landet. I landets storstäder är tillgången dock betydligt lägre än vad marknaden efterfrågar. I Stockholm anses till exempel konkurrensen om jobben vara ”mycket liten”. Det är endast i vissa delar av Norrland som arbetsmarknaden anses råda i balans, med ungefär lika utbildade målare som marknaden kräver.

Anledningen till att efterfrågan är hög på dessa yrken i städer som Stockholm är den starka byggkonjunkturen, som förväntas vara fortsatt stark det närmsta året. Redan innan byggkonjunkturen tog riktig fart fanns redan en viss brist på utbildade inom hantverk och bygg.

Kock

För kockar råder visserligen inte bara en god arbetsmarknad i Stockholm – utan över hela landet. Det finns i dagsläget nästan 40 000 anställda kockar (inkluderat kallskänkor) i Sverige. Hur många av dessa som finns anställda i Stockholm framgår inte av Arbetsförmedlingens yrkesprognos, men andelen bör vara betydande. I Stockholm har restaurangbranschen växt stadigt under de senaste åren, med många nya restauranger som kontinuerligt dyker upp i nya delar av staden.

 

Att arbeta som städare

8 okt 2017

Att arbeta med städning är att arbeta med service. Vidare är det ett omväxlande arbete där uppgifterna varierar från dag till dag och från arbetsplats till arbetsplats. Ena dagen kan handla om att städa ett kontor med en sopmaskin, medan den andra dagen spenderas med att till exempel städa passagerarbåtar.

För att bli en bra städare krävs att man har kunskap om olika rengöringsmetoder och den utrustning som används i yrket. Vidare krävs en god arbetsteknik samt att man tar ergonomin i beaktning. På senare år har det, med hjälp av redskap som till exempel sopmaskiner, blivit mer skonsamt för kroppen att arbeta som städare.

Arbetsuppgifter
När man arbetar med städning kan arbetsuppgifterna variera ganska mycket. Som nämnt i inledningen kan man till exempel städa med en sopmaskin på ett kontor ena dagen, och städa båtar andra dagen. Vilka arbetsuppgifter som behövs utföras styrs helt och hållet av kundens önskemål och behov.

Det är inte ovanligt att städningen kombineras med andra arbetsuppgifter. En del städföretag breddar gärna sin verksamhet genom att ta på sig andra arbetsuppgifter som kundföretagen behöver få utförda. Det kan till exempel handla om att arbeta i receptionen eller sköta en telefonväxel. Ska man arbeta som städare gäller det att vara beredd på att ta på sig många olika typer av arbetsuppgifter. Man bör också vara beredd på att dagarna kan börja se lite annorlunda ut när en ny kund knyts till företaget.

Inriktningar
Det är inte ovanligt att städare är specialiserade på vissa typer av städning. Någon som till exempel arbetar med hemstädning kanske inte har särskilt mycket kunskap eller erfarenhet av att köra sopmaskin, eller använda andra typer av avancerade redskap som används för att rengöra stora ytor.

Samtidigt kanske någon som städar industrier inte har särskilt bra koll på hur man bäst bör städa när det kommer till en flyttstädning. Det är dock inte heller ovanligt att man som städare både städar i industrilokaler och hemma hos privatpersoner.

Förmågor som är bra att ha som städare

Flexibilitet. Att kunna arbeta med flyttstädning ena dagen och köra sopmaskin i industrilokaler andra dagen kräver viss flexibilitet. Att vara beredd på nya arbetsplatser och arbetsuppgifter är viktigt för att frodas inom städyrket.

Samarbetsförmåga. Städare arbetar ofta i grupper även om det inte är ovanligt att man också arbetar på egen hand. För de tillfällen när man arbetar i lag är det dock bra att ha en god förmåga att kunna samarbeta.

Noggrann. Som städare är det viktigt att vara noggrann, kvalitetsinriktad och ha ett starkt fokus på arbetsuppgifterna. Utan de förmågorna blir sannolikt inte jobbet gjort till tillfredsställelse.

Bli konsult – Vad krävs?

28 sep 2017

För att bli en bra konsult som lyckas inom sitt område är det som regel bra att ha vissa förmågor, och om man inte har dem kan man arbeta med att utveckla dem. Den främsta grunden att stå på bör givetvis vara kunskapen, erfarenheten och kompetensen. Vill du till exempel bli managementkonsult bör du ha en gedigen kännedom inom just det området.  

Men därutöver finns ytterligare en del egenskaper eller tillgångar som är bra att ha. Ofta har man till exempel fördel av att bo i en större stad som Stockholm, även om det givetvis finns verksamma konsulter över hela landet och inte bara i Stockholm.

Kunskap

Som nämnt ovan är den viktigaste grunden att stå på sin kunskap. För att kunder ska betala för din tid vill de ha genuin erfarenhet och kompetens i utbyte. Det gäller att du kan lösa ett problem och i många fall göra det inom en viss tidsram. Med det sagt kan till exempel inte en managementkonsult lösa alla problem som ett företag kan ha med organisationen, men att spetsa sin kunskap så mycket det går som konsult kommer med all sannolikhet att löna sig i slutändan. Detta oavsett om man är managementkonsult, IT-konsult eller någon annan typ av konsult.

Ett visst driv

För att bli en bra konsult krävs ett visst driv och inte sällan en hög arbetsmoral. Du har ingen chef som pushar dig, utan du kommer behöva se till att hålla deadlines på egen hand. Du har egentligen ansvar över allt – kundkontakt, planering, utförande och betalning. Därutöver kan du behöva göra inköp för att kunna utföra ditt jobb på ett bra sätt. Givetvis går det att leja ut uppgifter på andra. Särskilt lätt är det kanske i större städer som Stockholm, där du troligtvis ganska lätt kan hitta folk som hjälpa dig.  

Med det egna ansvaret kommer både för- och nackdelar, beroende på hur man tycker om att jobba. En entreprenör med ett framgångsrikt företag skulle nog säga att det är tryggare att vara egenföretagare. Detta eftersom man själv har kontroll över hur företaget drivs. Som anställd kan du inte kontrollera hur din chef driver verksamheten. Om du anser att chefen driver den på ett dåligt sätt, kan det finnas anledning att starta eget. Det kan också helt enkelt vara läge att se sig om efter en ny arbetsplats, om man inte vill bli konsult förstås.

Firma

För att vara konsult krävs normalt en firma som du kan fakturera och sköta ekonomin från. Det kan finnas undantag, så som tjänster som fakturerar åt dig. Vanligast är dock att ha en egen firma, och då finns det en del arbete som kommer med. Som konsult, oavsett om man är managementkonsult eller någon annan typ av konsult, har man ansvar över detta. Många väljer att helt enkelt anlita någon som kan sköta bokföring och som kan svara på frågor kring ekonomin i ett företag.

Något som blir allt mer vanligt är att bokföringen sköts helt digitalt. Om du är verksam i till exempel Stockholm, kan du använda dig av en bokföringsfirma någon annanstans i landet. Du kan då skicka dokument på ett enkelt sätt, till exempel genom en app.

Om du vill läsa mer om managementkonsulter i Stockholm, klicka här.

Att hitta ett jobb i Stockholm

21 sep 2017

Det är inte ovanligt att, särskilt bland ungdomar, flytta från mindre städer i Sverige till Stockholm. Detta kanske för plugga eller för att kompisar finns där, eller för att helt enkelt hitta ett arbete man trivs med. Stockholm är Sveriges största stad och bjuder därmed på en stor arbetsmarknad. Exempel på områden att jobba inom är personlig assistans, byggbranschen och restaurangbranschen. Läs mer nedan.

Personlig assistans

Det finns idag ungefär 73 000 personliga assistenter över hela landet, varav en betydande del finns i Stockholm på både kommunala och privatägda assistansföretag. Att arbeta som personlig assistent innebär att du kommer att hjälpa en brukare med vardagen. Det kan till exempel handla om att laga mat, hjälpa med tunga lyft eller att hjälpa till med att sköta hemmet. Ett jobb inom personlig assistans beror i allra högsta grad på brukaren och dennes behov.  

För att jobba inom personlig assistans krävs normalt ingen utbildning, även om det är meriterande. Det som värdesätts är dina sociala förmågor och kemin mellan dig och den som du ska hjälpa. Den som vill ha en utbildning i bagaget inför jobbsökandet kan få sig det på gymnasieskola med inriktning mot vård och omsorg eller barn och fritid.

Byggbranschen

Bostadsbyggandet sker i en mycket hög fart, inte minst i Stockholm. Det här har lett till att efterfrågan på många olika yrkesgrupper inom bygg- och anläggning är större än den faktiska tillgången. Det är för få som utbildar sig på gymnasiet, samtidigt som det byggs mycket och fastigheter runt om i landet och i Stockholm är i behov av upprustning.

En av de större yrkesgrupperna är snickare. Det finns idag tiotusentals anställda snickare runt om i landet, och den hög efterfrågan på dem finns även i Stockholm. Exempel på andra yrken som är efterfrågade, inte bara i Stockholm utan över hela landet, är elektriker och VVS-montörer. För att bli elektriker, snickare eller VVS-montör krävs dock en avklarad lärlingsutbildning och ett yrkesbevis. Det finns exempel på när privata företag har anställt lärlingar utan tidigare utbildning från gymnasieskolan, som annars är det vanliga.

Restaurangbranschen

På senare år har det gått bra för restaurangbranschen. Nya högklassiga restauranger dyker ständigt upp i olika delar av Stockholm, i innerstaden såväl som i förorter och i närförorter. Många av dessa söker kockar, men då krävs också utbildning. Som regel ställer också arbetsgivarna krav på att man ska erfarenhet (ofta minst ett par år).

Vill man jobba med att servera krävs normalt ingen utbildning. Då kan det finnas möjlighet att börja direkt och lära sig jobbet på plats. Det gäller bara att hitta restauranger där servitörer efterfrågas och söka jobben som finns.

En bra chef

20 sep 2017

Vad ska du tänka på vid chefsrekrytering? Vad kännetecknar en bra chef i Stockholm 2017? Vilka egenskaper bör en modern chef ha för att hålla både anställda och uppdragsgivare nöjda och samtidigt se till att organisationen fungerar och ger bra resultat? När det gäller chefsrekrytering till ditt företag gäller det att du vet precis vad du är ute efter; att du väljer person efter meriter men också personlighet. Hur skulle den här personen fungera med arbetsgruppen? Hur har arbetsgruppen fungerat med tidigare chefer och varför?

En förebild

En bra chef har förmågan att både vara en förebild och en medarbetare, att skapa känslan av ett vi. Detta gör chefen både genom att ta beslut, men också genom att delegera ansvar på sina anställda, något som i sin tur får dem att växa. En toppstyrd arbetsgrupp är mer benägen att uppfatta sitt arbete som monotont och oinspirerande och missnöje gror fort på en arbetsplats. Att kunna visualisera tydliga mål och visioner är en absolut nödvändig egenskap när man jobbar som chef.

Konfliktlösare och diplomat

En bra chef snappar också upp pyrande missnöje och gryende konflikter i arbetsgruppen och adresserar dem innan de utvecklats till bråk. Hen ser till att de anställda känner sig rättvist behandlade och får dem att känna att det alltid går att tala om problem på arbetsplatsen utan rädsla för reprimander.

En chef ska inte köra över sin arbetsgrupp och hänvisa till direktiv uppifrån. Inte heller ska hen tveka inför att genomföra förändringar med hänvisning till motstånd hos arbetsgruppen. Hen ska vara en kommunikatör både uppåt och nedåt i organisationen och framföra även de anställdas åsikter och reaktioner på viktiga beslut. Bara genom att vinna förtroende både hos anställda och uppdragsgivare för chefen in företaget på rätt kurs. Med andra är ett sinne för diplomati och transparens en gyllene egenskap hos en chef.

Självinsikt

Vid chefsrekrytering är det viktigt att få veta hur den sökande ser på sig själv och sin tidigare karriär. Hur värderar den sökande det hen har åstadkommit som chef hittills? Vad har hen dragit för lärdomar av framgångar och motgångar? En bra chef vet värdet av att inse när hen haft fel och har dessutom förmågan att riva upp dåliga beslut. Ger den sökande exempel på sådana situationer vet du att du har att göra med en ärlig och konstruktiv person.

Chefsrekrytering i Stockholm

I Stockholm finns många företag specialiserade på chefsrekrytering som kan hjälpa dig med rekryteringen av chef. Så kallad headhunting är vanlig inom chefsrekrytering i Stockholm och ett bra rekryteringsföretag har koll på chefsmarknaden och vet vad som efterfrågas i din bransch, de kan även sitta med vid intervjuer och komma med värdefull feedback. Se till att även du presenterar ditt företag på bästa sätt och få personen intresserad av att komma med. Välj en person som visar intresse för företaget och kommer med förslag utifrån egen erfarenhet. Bara för att en chef har ett gott renommé från tidigare anställningar betyder det inte automatiskt att han är rätt för dig och ditt företag.

Håll kvar personalen

6 sep 2017

Det finns flera sätt man kan bära sig åt för att hålla kvar sin personal. Bra kontorsmöbler för ergonomin, högre lön och en i allmänhet trivsam arbetsmiljö är några exempel på det. Den som vill skapa incitament för sin personal att stanna kvar på företaget har sannolikt flera saker att jobba med. Här ger vi ett par exempel på hur man som företagsledare kan gå till väga.

Rätt kontorsmöbler

Rätt kontorsmöbler kan låta som en bagatell jämfört med till exempel en hög lön. Har man dock utslitna och omoderna kontorsmöbler är det sannolikt att få tankar fanns på ergonomin vid tillverkningen. Idag vet vi att ergonomi är mycket viktigt och att det bidrar till personalens välmående vilket i sin tur bidrar till en bättre arbetsplats. Att investera i bekväma och ergonomiska kontorsmöbler är en investering som med största sannolikhet lönar sig.

Besök sidan Kontorsmöbler Stockholm för att läsa mer om detta.

Hur är läget?

Ligger kontoret i ett tråkigt läge i en förort utanför till exempel Stockholm, fast än att medarbetarna bor i centrala Stockholm? Något som många försöker att minska så gott det går är pendlingstiden. Allt fler inser hur mycket tid det faktiskt kan ta upp av ens dag och att en halverad pendlingstid t.ex. kan innebära en extra timme att umgås med barnen därhemma.

En kontorsflytt, med flytt av kontorsmöbler och allt vad det innebär, är en uppgift som tar tid, pengar och energi. Men i vissa fall kan det vara en investering som lönar sig och som hjälper dig att hålla kvar din personal.

Lön

Är ditt företag baserat i en större stad som Stockholm eller Göteborg? De flesta har hört att det är vanligt att gå upp i lön vid byte av arbetsgivare, och troligtvis även din personal. Att betala dem marknadsmässiga löner är givetvis något som är grundläggande för att hålla dem kvar på företaget. De med spetskompetens eller väldigt lång erfarenhet brukar kunna få en lönehöjning över andras. Är deras kompetens efterfrågad på arbetsmarknaden är det säkerligen enkelt för dem att byta företag om de vill gå upp i lön – inte minst om företaget är i Stockholm, Göteborg eller Malmö, där det sannolikt finns flera andra arbetsgivare i samma område – både yrkesmässigt och geografiskt.

Lönen betyder dock inte allt för alla och det kan vara lika viktigt att arbeta med andra aspekter. Att i allmänhet skapa en trivsam arbetsmiljö med god stämning är att komma en bra bit på vägen. Gör man sig själv attraktiv som arbetsgivare blir det, allt som allt, betydligt lättare att hålla kvar personalen.

Begrepp som är bra att känna till för dig som ska sköta din kapitalförvaltning själv

5 sep 2017

Om du har bestämt dig för att ta hand om din kapitalförvaltning själv, utan nämnvärd erfarenhet, kan det kännas både förvirrande och svårt att komma igång. Något som gör det betydligt enklare är att lära sig bakgrunden till de begrepp som ofta används och som du, med sannolikhet, kommer att stöta på i din kapitalförvaltning. Här förklarar vi några av de mest förekommande begreppen:

A-aktie

A-aktie innebär en röststark aktie, som inte sällan har en röst. Motsatsen till detta är B-aktier, som alltså är röstsvaga (kan ha 1/10 röst t.ex.). A-aktier kom till genom att ursprungliga ägare skulle kunna hämta in nytt kapital utan att själva tappa alltför mycket inflytande i bolaget.

Andelskurs

Andelskurs, eller andelsvärde, är ett vanligt begrepp inom fondförvaltning. Andelsvärdet är nettovärdet på en andel i en fond, något som ibland även kallas Nav-kurs (eller bara Nav), som kommer från den engelska termen Net asset value. Värdet beräknas genom att fondens totala nettovärde delas med antalet andelar som finns i fonden. Vad värdet blir är avhängigt de kurser som visas på marknader för värdepapper vid en särskild tidpunkt.

Courtage

Courtage är ett grundläggande begrepp och något som är viktigt att lära sig tidigt för den som ska sköta sin kapitalförvaltning på egen hand. Courtage är avgiften som betalas till mäklaren när du genomför ett köp, till exempel när du köper aktier. Skulle en order inte gå igenom betalas inget courtage.

Något som är bra att känna till är att courtaget ingår i det totala priset vid aktiehandel och är avdragsgillt. Hur mycket man betalar skiljer sig åt. För aktier på A-listan kan det ofta ligga på 0,45 procent, medan 0,65 procent är vanligare för aktier på OTC-listan och O-listan.  Nätmäklare lägger sig ofta under detta.

Utdelning

Ett grundläggande begrepp inom finansvärlden. Utdelningen är den delen av företagets vinst som beslutas gå till aktieägarna. Den övriga delen av vinsten balanserar i bolagets balansräkning som eget och fritt kapital.

Det är inte ovanligt att bolag har en bestämd policy vad gäller utdelningen. Till exempel delar många företag ut en tredjedel av vinsten varje år som regel. Det är dock inte heller ovanligt att bolagets styrelse föreslår engångsutdelningar som då är i större omfattning. I slutändan är det dock aktieägarna själva som fattar det beslutet.

Vinstvarning

När ett företag går ut och varnar marknaden för att vinsten sannolikt kommer bli lägre än förväntat, kallas det för vinstvarning. Det här sker före bokslut och leder nästan i samtliga fall till att aktien rasar. Är det stora avvikelser det handlar om, och om det dessutom sker flera gånger, kan det leda till ett minskat förtroende för ledningen.

Läs mer om  hur du kan sköta om din kapitalförvaltning på ett effektivt sätt på http://www.izaveprodukter.se/.

En introduktion till ombildning av hyresrätt

3 sep 2017

Det finns flera fördelar med att ombilda hyresrätt till bostadsrätt. Hur det går till kan skilja sig lite åt, men börjar ofta med att ett par hyresgäster pratar ihop sig och kallar till möte. Idag sker mängder av ombildningar i runt om i Sverige. De kan gynna såväl hyresvärd som hyresgäster i slutändan. Givetvis ska det gälla att intresset för att ombilda hyresrätten finns.

Hur börjar det?

Som nämnt i inledningen börjar det vanligtvis med att ett par gäster pratar ihop sig och bildar en bostadsrättsförening och därefter registrerar den hos Bolagsverket. Att bilda en bostadsrättsförening kräver visst arbete, bland annat att en ekonomisk plan tas fram och att den granskas av vad som kallas för intygsgivare. Vid registrering hos Bolagsverket sedan, kontrollerar de att intygsgivarna har rätt behörigheter.

Det är inte ovanligt att föreningen i ett ganska tidigt skede lämnar in en intresseanmälan om förvärv för ombildning från hyresrätt till bostadsrätt till Lantmäteriet. Det här gör man för att inte riskera att hyresvärden väljer att låta någon annan köpa fastigheten.

Besiktning och ekonomi

När en förening ska ombilda hyresrätter och köpa en fastighet krävs omfattande undersökningar. Undersökningsplikten är långtgående och en besiktning ska visa vad som behöver åtgärdas i fastigheten just nu – och vad som behövs göras i framtiden. Kostnad för underhåll och reapartioner är något som ska tas med i den ekonomiska planen. Något som intygsgivarna gör är bland annat att kontrollera att kostnadsberäkningarna för vad framtida underhåll kommer att kosta är rimliga.

Föreningen kommer så småningom att ges ett pris, där det ska framgå vilken lägenhet som kommer att kosta vad. Det ska även framgå vad boendekostnaderna blir om man väljer att köpa sitt boende som bostadsrätt. Även det här är något som tas med i den ekonomiska planen. Kalkylerna som görs presenteras sedan på möte för de som bor i huset. Om en kartläggning av intresset inte har gjorts ännu är det hög tid för det.

Beslut och verkställande

Ett beslut om att föreningen ska köpa fastigheten tas normalt på vad som kallas för en köpstämma. Där gäller att minst två tredjedelar av samtliga hyresgäster röstar ja till affären för att den ska gå igenom. Den hyresgäst som röstar ja har inte förbundit sig till att köpa sin lägenhet, utan godkänner endast att föreningen förvärvar fastigheten.

De allra flesta som ska köpa en lägenhet behöver ta lån för det. När man ska ombilda hyresrätt är det enklare att få lån, eftersom det inte behövs någon kontantinsats. Hur exakt det går till i praktiken beror givetvis på din nuvarande ekonomi och vad banken säger.

Bättre telefonväxel ger effektivare företag

31 aug 2017

Många företag upplever att deras kommunikation kostar för mycket pengar, att den är för krånglig och att de av den anledningen bedriver en ineffektiv verksamhet som dels gör det svårare för dem själva och dels också försvårar för kunderna. Något som de också förmodligen gör och här handlar väldigt mycket om att de har en äldre telefonväxel som inte klarar av att leverera de lösningar och krav som dagens högteknologiska samhälle kräver.

Kort sagt; en modernare telefonväxel skulle förvandla en ineffektiv verksamhet till en betydligt effektivare sådan och som exempel på detta kan vi jämföra en vanlig konferens mellan ett företag där en modern telefonväxel finns inkopplad och ett företag där de förlitar sig på en äldre sådan.

Det som företaget med en modern telefonväxel kan göra är att de – oberoende av vart deltagarna befinner sig, oavsett vilken telefon de använder sig av, oberoende av vilken operatör de har och oberoende av hur många de är och hur många terminaler som finns – kan höra varandra perfekt och att kostnaden kommer att vara likadan. Ett företag med en omodern telefonväxel skulle här tvingas betala väldigt mycket pengar beroende på om någon befinner sig i utlandet eller har en annan operatör – en ganska dyr kostnad. Där har vi ett exempel på hur en modern telefonväxel kan påverka positivt och om vi tittar på andra fördelar så kan de se ut enligt följande.

  • Lättare vidarekoppling. Med en modern telefonväxel så kan man direkt styra samtalet från en kund till rätt person.
  • Lättare kommunikation – färre köer. Att man med en modern telefonväxel kan undvika telefonköer genom att exempelvis skicka ett sms och där kunden knappar in sitt person- och telefonnummer ger en möjlighet till snabbare återkoppling och därmed också mindre missnöjda kunder i slutändan.
  • Optimering av kostnaden. En nyare telefonväxel ger helt enkelt effektivare lösningar där man själv som företagare styr över sina kostnader.

Där hade vi tre klara fördelar som finns i att skaffa modernare telefonväxel och det kostar heller inte så mycket pengar. Ett företag kan dessutom skräddarsy lösningarna och anpassa en telefonväxel helt efter hur behovet ser ut för den specifika kunden. Det här gör att det inte spelar någon roll vilken bransch eller område man bedriver sin verksamhet inom.

En modern telefonväxel passar lika bra inom hotell som inom sjukvården. Den passar lika bra inom finans- som den gör på en bilverkstad och det huvudsakliga är att man har en kommunikation internt eller med sina kunder; något som alla företag har. En modern telefonväxel är således nödvändig för alla företag att överväga om man nå effektivare, billigare och bättre lösningar. Läs mer här om din moderna telefonväxel.

Ska du rekrytera? Undvik de här misstagen

30 aug 2017

Om ditt företag är i färd med att rekrytera är det viktigt med ett gott förarbete. Förbereder man sig väl kan man undvika vanliga misstag och slarvfel som görs. Att det blir rätt från början kommer i hög utsträckning att effektivisera rekryteringsprocessen, samtidigt som en större chans finns att rätt kandidat gallras fram. Just att göra ett gott förarbete är kanske det viktigaste – en anledning till att det ligger högst upp i den här listan.

  • Slarv under förberedelserna 

Slarv under förberedelserna kan leda till att rekryteringsprocessen inte alls blir som ni har tänkt er. Det viktigaste momentet är att skapa en precis kravprofil. Utan den blir det mycket svårt att sikta in sig på rätt kandidater under rekryteringen. Kravprofilen bör innehålla egenskaper, kompetenser och erfarenheter som den ni tänkt rekrytera ska ha. Kanske märker ni att ni behöver satsa på headhunting för att hitta rätt person? Är man för ivrig med att komma igång finns en risk att man arbetar på helt fel sätt.  

  • Ska ni verkligen göra allt internt?

Visst, en hel del företag har den kompetens och de resurser som krävs för att genomföra en omfattande rekryteringsprocess internt. För många kan dock anlitandet av en rekryteringsbyrå göra processen betydligt mer effektiv. Ska ni till exempel satsa på headhunting i Stockholm? Stockholm är en stor stad och headhunting kan då kännas som att leta efter en nål i en höstack. Det finns idag många rekryteringsbyråer som hjälper till med saker som headhunting, inledande intervjuer och mycket mer.  

  • Begränsa er inte geografiskt

Visst, ett företag i en större stad som Stockholm kan sannolikt hitta den kompetens de behöver inom staden. Ett företag som inte är baserade i Göteborg, Stockholm, Malmö eller annan större stad kan dock behöva söka över ett större geografiskt område. Försök att locka medarbetare med goda villkor och ett stimulerande arbete. I vissa fall krävs till och med rekrytering från utlandet.  

  • Rekrytera inte från det egna nätverket 

Det här hör samman lite med punkten ovan. Att rekrytera folk från sitt eget nätverk kan visserligen vara trevligt och bra, men det bör inte ske på bekostnad av kompetens. Finns en annan mer kompetent medarbetare som kan hjälpa företaget framåt? Att ha någon från det egna nätverket, som visserligen passar bra in och är trevlig att ha på arbetsplatsen, kan inte åstadkomma detta om inte den rätta kompetensen finns. Ett vanligt tips är att du endast bör gå på magkänsla i det slutliga skedet av rekryteringsprocessen, när du har ett mindre antal kandidater med likvärdiga meriter, erfarenheter och kompetenser att välja mellan.

Starta Flyttfirma

29 aug 2017

Både privatpersoner och företag flyttar dagligen. Många gånger är det stora mängder möbler och andra varor som flyttas mellan två adresser, ibland långt ifrån varandra. Fler och fler har insett att flytten är jobbig att genomföra på egen hand och har därför börjat anlita flyttfirmor.

Vad gör en flyttfirma?

Det finns självklart olika typer av tjänster hos flyttfirmor. Den vanligaste delen är att de som flyttar redan har plockat ihop bohaget eller kontorsmöblerna. Då får flyttföretagets personal bära ut alla kartonger och möbler till en lastbil för vidare transport till den nya adressen. När möblerna och kartongerna har kommit till den nya adressen så bärs dessa upp av flyttfirmans personal och därefter tar kunden vid. Vissa flyttfirmor erbjuder packhjälp i form av packmästare och även möbelmontörer.  

Först är det viktigt att förstå kundens behov och hur man skapar tillit. Det är en hel bostad ni bär och transporterar. Kunden förväntar sig att möblerna och de privata ägodelarna ska komma fram i samma skick som när de lades ner i kartongen. Att vara försiktig och ta väl hand om kundens möbler och tillhörigheter är A och O. Det krävs en otrolig styrka och uthållighet för att jobba för en flyttfirma. För att göra jobbet enklare är det viktigt att hålla god fysik och kontinuerligt se till att hålla kroppen i form. Det är fysiskt ansträngande och tunga lyft innebär risk för skador. Ju starkare du är desto mindre risk för skador. Det är även viktigt att lyfta ergonomiskt så att kroppen inte tar onödigt med stryk.

Vad krävs för att starta en flyttfirma?

För att starta ett flyttföretag så krävs grundläggande kunskaper företagsekonomi och personal. Att arbeta ensam kan vara svårt och krävande då stora och otympliga möbler ska flyttas mellan våningar och i trånga utrymmen. Det krävs även en lastbil, förslagsvis med en höj- och sänkbar öppning i bak. Vi rekommenderar även att ni tillhandahåller flyttkartonger och emballage då kunderna kan behöva mer än de planerat för. Ett transporttillstånd är även viktigt för att få köra yrkesmässigt i städer.

Vill ni ha möjlighet att tjäna mycket pengar krävs en större personalstyrka och fler bilar, så ni kan ta flera jobb samtidigt. Att erbjuda tilläggstjänster som pack- och monteringshjälp underlättar för kunderna. Många av era kommande kunder har redan lagt stora summor på ny bostad eller lokal och då ses extra hjälp som småpengar i det stora hela. Att erbjuda personalen friskvårdsbidrag är att rekommendera just på grund av det fysiskt krävande arbetet. Att ha en bra försäkring är också viktigt ifall någon i personalen skulle skada sig under arbetstid.

Yrken med teknisk inriktning

29 aug 2017

Yrken som är tekniskt inriktade är inte sällan välbetalda. Dessutom finns ofta en hög efterfrågan på kompetens, där elektriker är ett exempel på ett yrke där det råder liten konkurrens om jobben. Detta i såväl storstäder som Stockholm och mindre städer mer avlägset belägna.

För att arbeta med tekniska yrken är det såklart en fördel att vara tekniskt lagd. Med det sagt går mycket att träna upp, men för att verkligen frodas inom ett tekniskt yrke gör en fallenhet för det mycket enklare.

Elektriker

Som elektriker har man ofta många arbetsgivare att välja mellan. Detta särskilt om man har utbildning, erfarenhet och bor i en större stad så som Stockholm. Det finns en stor efterfrågan på elektriker i Stockholm med tanke på den starka byggkonjunkturen. Den höga byggtakten märks visserligen av på många håll i landet, men kanske särskilt mycket i just Stockholm.

Som elektriker krävs viss lärlingstid och en avlagd yrkesexamen för att börja kunna arbeta. Elektriker som yrke är förhållandevis välbetalt med potential till hög lön. Det här framförallt om man startar en egen firma som det sedan går bra för. Många elektriker väljer att gå den vägen efter ett antal år inom yrket.

Ljustekniker

En ljustekniker kan arbeta i många olika sammanhang. Ofta handlar det om konserter eller teater, men kan lika gärna handla om mängder av olika typer av föreställningar och arrangemang. Som ljustekniker är man ofta frilansare, och får inte sällan jobb tack vare ett väl utbyggt nätverk. Vissa börjar genom att göra gratisarbete för större aktörer, för att ta sig vidare den vägen.

Det finns dock olika relevanta utbildningar för jobbet. Främst är det på yrkeshögskolan som detta kan ges. En grund att stå på kan fås även på en rad olika gymnasieprogram, men främst el- och energiprogrammet. Motsvarande utbildning kan fås genom Komvux för den som är vuxen.

Vad gäller framtidsutsikterna finns efterfrågan i film-, event- och scenbranschen utbildade ljustekniker som kan hantera modern teknik. I större städer som Stockholm eller Göteborg bör den som är kompetent och med utbildning samt erfarenhet kunna hitta ett arbete.

Helikoptertekniker

Ett lite mer ovanligt arbete än elektriker, men samtidigt ett arbete som kommer med stort ansvar. En helikoptertekniker behöver ständigt lära sig i och med branschens snabba förändringar. Dessa förändringar består av både ny teknik och regeländringar. Nyare helikoptrar och motorer kräver till exempel vidareutbildning.

Flygbranschen är mycket konjunkturkänslig. Således är det svårt att göra säkra prognoser över yrkets framtidsutsikter. Dock är det idag få utbildade flygtekniker överlag som är arbetslösa, och bristen är relativt stor. Hur det ser ut i framtiden är dock svårare att spekulera om. Vill man vara mer säker är förmodligen elektriker ett bättre val.

Jobba som hantverkare

18 aug 2017

De flesta förknippar jobbet som hantverkare med tidiga morgnar och hårt fysiskt arbete. För vissa är det här saker som avskräcker – för andra är det snarare morötter att leta sig in i branschen. Hur man jobbar sig in i branschen på bästa sätt beror på vad det är man vill jobba med. För många hantverkaryrken, till exempel de som jobbar med golvslipning, är bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet en bra grund att stå på. Dessa gymnasier finns på många håll i landet, och inte enbart i större städer som Stockholm och Göteborg.

Golvslipare

Att jobba med golvslipning är kanske inte det allra vanligaste att göra som hantverkare. Dock är det något som har fått en allt större efterfrågan på senare år, inte minst tack vare rot-avdraget som gör att kundunderlaget växt en hel del.

Tidigare drog man sig kanske för att anlita en firma för sin golvslipning, utan gjorde den på egen hand. På så vis kom man undan bra mycket billigare än att anlita utomstående aktörer för det. Rot-avdraget, som gör det möjligt att dra av 30 % av arbetskostnaderna, gör dock den här skillnaden mindre.

Sannolikt kan den som är kunnig inom och som har erfarenhet av golvslipning hitta ett arbete utan alltför stora bekymmer. De flesta firmor finns kanske i större städer som Göteborg, Malmö och Stockholm, men aktörer finns även på mindre orter ute på landsbygden.

Behöver du hitta en golvslipare? Klicka här.

Målare

Arbetet som målare är kanske inte det jobb som ger bäst betalt inom byggbranschen. Dock är det ett jobb som många tycker är roligt. Det gäller att både vara händig och att ha en god känsla för färger, form och estetik överlag.

Som många andra hantverkaryrken kan man få sig en bra grund för yrket redan på gymnasiet. Detta genom programmet bygg- och anläggning med inriktningen måleri. Som nämnt ovan behöver man inte bo i en storstad som Stockholm eller Göteborg för att gå ett sådant gymnasium. De finns utspridda över hela landet.

Rörmokare

Rörmokares löner och arbetsvillkor har bara stigit mer och mer de senaste åren. Idag har en rörmokare, eller VVS-montör som det heter, ett stort ansvar. Ofta arbetar man på egen hand och står för att både leda och utföra ett projekt på egen hand. Lägg därmed till att det för tillfället råder brist på rörmokare i hela landet, så ser framtiden riktigt ljus ut för yrkesgruppen. Jobb finns över hela landet, men jobbmöjligheterna är kanske särskilt goda i Stockholm, som bygger i en rasande fart. Rörmokare behövs både vid nybyggnationer och för att utföra underhåll på äldre byggnader. I takt med att allt fler upptäcker de förmåner som finns med arbetet, blir det också fler som söker sig dit.

 

← Äldre inlägg